Ari Väänänen on nimitetty tutkimusprofessoriksi Työterveyslaitokselle

Tiedote 27/2018

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessoriksi on nimitetty Ari Väänänen (s. 1968) muuttuvan työelämän ja mielenterveyden alueelle alkaen 13.6.2018. Professuuri sijoittuu Työkyky ja työurat -kärkiyksikköön.

Väänänen on toiminut useissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä Työterveyslaitoksessa vuodesta 1998 lähtien. Tällä hetkellä hän toimii Väestö ja työkyky -ohjelman ohjelmapäällikkönä.

Ari Väänäsen erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat muuttuvan työväestön sekä työn ja terveyden leikkauspisteeseen liittyvät kysymykset. Ydintutkimuskohteita ovat työelämän muutokset ja työkyvyn murros, työikäisten mielenterveysongelmia esiin nostattavat mekanismit sekä monet muut psyykkistä työkykyä haastavat kysymykset uudistuvassa työelämässä.

– Minua kiinnostaa erityisesti psyykkinen haavoittuvuus työelämässä ja tähän liittyvä työntekijyyden toimintaraamien murros, sanoo Väänänen.

Ari Väänänen on tutkinut myös maahanmuuttajien osaamista ja hyvinvointia suomalaisessa työelämässä ja monikulttuuristen työpaikkojen erityiskysymyksiä.

– Tutkimustyön tavoitteena on rakentaa proaktiivisesti uusia lähestymistapoja – niin tieteellisiä kuin käytännöllisiä, joita hyödyntämällä on mahdollista päästä hyvinvoivempaan ja tuottavampaan työelämään, Väänänen tiivistää.

– Työelämän muuttuessa nopeasti erityisesti teknologisen kehityksen myötä tarvitaan ymmärrystä ja ennakointikykyä siinä, miten muutos vaikuttaa työkyvyn riskeihin. Kansallisella tasolla tämä on tärkeää työllisyyden ja työurien tukemisen sekä kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta, sanoo johtaja Pauli Forma Työkyky ja työurat -kärkiyksiköstä.

Väänänen soveltaa erilaisia moni- ja poikkitieteisiä lähestymistapoja, joissa muun muassa yhteiskuntatieteelliset, psykologiset, epidemiologiset ja medikaaliset viitekehykset kohtaavat. Hän työskentelee useiden kansainvälisten yliopistojen kanssa ja hänellä on laajat kotimaiset verkostot. Vuosina 2003–2018 Väänänen on julkaisut kollegoidensa kanssa yli 100 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua, joista valtaosa on julkaistu kansainvälisesti korkeatasoisissa tiedelehdissä.

Hän on toiminut vastuututkijana muun muassa Suomen Akatemian, Työsuojelurahaston ja ESR:n rahoittamissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Taustaltaan hän on sosiaali- ja käyttäytymistieteilijä. Hän on väitellyt Tampereen (2005) ja Groningenin yliopistoista (2010). TTL:n lisäksi Väänänen toiminut seitsemässä kv-yliopistossa ja -järjestössä yhteensä kolmen vuoden ajan. Ari Väänänen on myös vierailevana professorina Kentin yliopistossa.

Yhteystiedot:

Ari Väänänen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos, p. 040 582 4540, ari.vaananen@ttl.fi

Pauli Forma, johtaja, Työterveyslaitos, p. 040 5254530, pauli.forma@ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia