Kutsu 13.11. Miten työajat vaikuttavat terveyteen? Uudet suositukset julkaistaan.

Report this content

Mediakutsu 19.10.2020

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen 13.11. online

 Miten vuorotyö ja epäsäännölliset työajat vaikuttavat 
terveyteen ja työhön osallistumiseen?

Tutkimustietoon perustuvat suositukset julkaistaan.
 

 Kerromme uutta tutkimustietoa vuorotyön riskeistä ja riskejä vähentävistä toimintamalleista sekä esittelemme tutkimuskonsortion laatimat suositukset vuorotyön suunnitteluun. 

NordForskin rahoittamassa WOW-hankkeessa 50 tutkijaa Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta on tuottanut jo yli 100 tieteellistä julkaisua. 

Tiedotustilaisuus striimataan perjantaina 13.11. klo 10–n.11
Hanasaaren kulttuurikeskuksesta ja on seurattavissa verkon kautta. Tiedotustilaisuuden esitykset ovat englanninkielisiä.

Striimauksen nettiosoite https://ttl.livestriimi.fi/wowsymposium/.

Tutkimustuloksia ja suosituksia esittelevät tutkimusprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitoksesta, tohtori Johnny Hansen Tanskan syöpätutkimuskeskuksesta (Danish Cancer Society Research Center) a professori Anne Helene Garde Tanskan työterveyslaitoksesta (National Research Centre for the Work Environment), apulaisprofessori Constanze Leineweber Tukholman yliopistosta sekä erikoistutkija Kati Karhula Työterveyslaitoksesta.. 

Työajat ja niiden sääntely ovat aiempaa joustavampia, mutta toisaalta työajoissa on edelleen suuria sosioekonomisia, ikään ja sukupuoleen liittyviä eroja. Noin viidesosa palkansaajista tekee vuorotyötä.

Viime vuodet ovat tuottaneet uutta ja aiempaa vahvempaa näyttöä yötyötä sisältävän vuorotyön yhteyksistä keskenmenoihin ja riskiin sairastua kroonisiin sairauksiin kuten rintasyöpään. Laajassa WOW-tutkimushankkeessa selvitettiin vuorotyön vaikutuksia terveyteen ja etsittiin hyviä työaikamalleja sekä keinoja, joilla vuorotyön terveysriskejä voidaan vähentää ja palautumista sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista tukea.

Koska työajat ja työaikasäätelyn perusteet ovat Pohjoismaissa varsin samankaltaisia ja saatavilla on laajoja rekisteriaineistoja ja suuria tutkimuskohortteja eri maista, on Pohjoismainen yhteistyö tarjonnut oivan mahdollisuuden uuden tiedon ja työaikoihin liittyvien uusien ratkaisujen kehittämiseen.

Ilmoittautumiset Työterveyslaitoksen viestintään 11.11.2020 mennessä kristiina.kulha@ttl.fi, puh. 040 548 6914.

Lisätiedot: tutkimusprofessori Mikko Härmä, Työterveyslaitos puh. 040 544 2750.

Tutkimushanke: Työajat, terveys, työhyvinvointi ja työelämään osallistuminen – työaikoihin liittyvien uusien toimintamallien ja ratkaisujen luominen pohjoismaihin (2015-2020)

WOW-Symposiumin verkkosivut

Tervetuloa linjoille! 

PS. Alun perin tiedotustilaisuus ja WOW Symposium piti järjestää 19.3.2020, mutta tilaisuudet peruutettiin pandemian vuoksi. Tutkimustulokset ja suositukset esitellään sen sijaan medialle 13.11. klo 10-11 ja klo 12-15 striimataan kaikille aiheesta kiinnostuneille.

 

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia