Miten työterveyshuolto niveltyy osaksi sotea?

Report this content

Työterveyspäivät 12.–13.9.2017, TIEDOTE 43/2017

Työterveyshuollon piirissä on noin 1,8 miljoonaa työikäistä. Silti työterveyshuolto ei näy sote-uudistuksen kokonaiskuvassa tällä hetkellä. Työterveyshuollon ja muiden sote-palveluiden yhteistyön tulee olla saumatonta, jotta järjestelmä toimii tehokkaasti ja asiakkaan valinnanvapaus toteutuu. Nyt on oikea hetki panna yhteistyökuviot kuntoon, sanoo johtaja Jorma Mäkitalo Työterveyslaitoksesta Työterveyspäivillä 12.–13.9.2017.

Sote-uudistus koskee julkisesti rahoitettua sosiaali- ja terveydenhuoltoa eli kuntien ja kuntayhtymien järjestämiä palveluita. Työterveyshuolto ei kuulu tähän joukkoon. Työterveyshuolto on työnantajien työntekijöilleen järjestämää terveydenhuoltoa, jonka rahoittavat työnantajat ja työntekijät.

– Nämä kaksi rinnakkaista palvelujärjestelmää pitää nivoa tehokkaaseen yhteistyöhön, esittää johtaja Jorma Mäkitalo Työterveyslaitoksesta.
– Nyt on oivallinen hetki rakentaa yhteistyökuviot kuntoon kun sote-palvelut uudistuvat. Siihen tarvitaan uusi Sote-kuva. (ks. Kuva 1).

Työterveyshuollot on velvoitettu yhteistyöhön muun terveydenhuollon kanssa asetuksella jo vuonna 2014. Muu terveydenhuolto kuten terveyskeskukset ja erikoissairaanhoito eivät vielä tunnista työterveyshuoltoa yhteistyötahoksi. Sairauslomaa saatetaan esimerkiksi selkäsairauden vuoksi kirjoittaa aivan turhan pitkään, koska ei tunneta työterveyshuollon ja työpaikkojen mahdollisuuksia sovittaa jäljellä olevaa työkykyä ja työtehtäviä yhteen.

– Näkemyksemme mukaan maakunta sote-järjestäjänä vastaa jatkossa myös työterveyshuollon ja sote-palveluiden yhteensovittamisesta, sanoo Mäkitalo.

– Maakunnan pitää laatia yhteistyökäytännöt näiden kahden palvelujärjestelmän välille ja edellyttää yhteistyön toteutumista sekä sote-palveluiden tuottajilta että maakunnan liikelaitokselta. Työterveyslaitos tukee valtakunnallisella TYÖKE -hankkeella tässä kaikkia osapuolia.

Yhteistyö johtaa tehokkaaseen palveluketjuun ja työkyvyttömyyden laskuun

Sote-palveluiden ja työterveyshuollon yhteistyössä pitää keskittyä 1) työkyvyn tukemiseen,
2) työhön liittyvien sairauksien ehkäisyyn, 3) avohoidon saumattoman palveluketjun luomiseen,
4) hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä 5) koko palvelujärjestelmän tiedolla johtamiseen.

– Jos yhteistyö saadaan toimimaan, seuraa siitä työkyvyttömyyden laskua, visioi Mäkitalo.

– Työterveyshuollosta tulee sote-palveluiden asiantunteva kumppani työkykyongelmien ja työhön liittyvien sairauksien hoidossa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Työpaikkojen rooli terveyden edistäjinä kasvaa.

– Kansalainen voi käyttää kumpaa palvelujärjestelmää tahansa eikä hänen palveluketjuaan katkaista pallottelemalla sote:sta työterveyshuoltoon tai päinvastoin.

– Maakunnassa kyetään seuraamaan ja ohjaamaan koko terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintaa ja vaikuttavuutta.

Valtiovallalta mandaatti yhteistyöhön on jo olemassa

Sipilän hallitus linjasi kesäkuussa 2016, että sote-uudistuksen yhteydessä työterveyshuolto tulee toiminnallisesti integroida muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Lisäksi hallitus linjasi, mikä sote-palveluiden ja työterveyshuollon työnjako jatkossa pitkällä tähtäimellä olisi: työterveyshuolto erikoistuu työkyvyn tukemiseen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Muu perustason terveydenhuolto on saatavissa sote-palveluista. 

Lisätiedot: johtaja Jorma Mäkitalo, Työterveyslaitos, puh. 040 5156131, jorma.makitalo[at]ttl.fi
Twitter @JormaMakitalo

Työterveyshuolto ja sote (ttl.fi)

Kuva 1: Soten ”big picture”.  Maakunnan järjestämien sote-palveluiden rinnalle on lisätty työpaikat ja työterveyshuolto. Jatkossa työssä käyvä kansalainen voi käydä itse valitsemallaan sote-palveluntuottajalla tai työnantajan valitsemassa työterveyshuollossa – tai molemmissa.

 

 

Kuva 2: Työterveyspalvelujen järjestämisvastuut muuttuvat 1.1.2020. Kunta on velvollinen järjestämään työterveyspalvelut vain henkilöstölleen. Maakunta on velvollinen järjestämään työterveyspalvelut henkilöstölleen ja maakunnan alueella toimiville yrityksille.

 

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Näkemyksemme mukaan maakunta sote-järjestäjänä vastaa jatkossa myös työterveyshuollon ja sote-palveluiden yhteensovittamisesta.
Jorma Mäkitalo, johtaja, Työterveyslaitos