Taukoliikuntasovelluksen käyttö vähensi istumista ja tehosti työstä palautumista

Report this content

Tiedote 04/2019, 22.1.2019

Runsas yhtämittainen istuminen on riski terveydelle. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan taukoliikuntasovelluksen käyttö vähensi toimistotyöntekijöiden istumista ja lisäsi kevyttä liikkumista. Aktiivista istumisen tauottamista kannattaa tukea, jotta se jatkuu alkuinnostuksen jälkeen.

Työterveyslaitos selvitti taukoliikuntasovelluksen käytön vaikutuksia toimistotyöntekijöiden istumiseen, fyysiseen aktiivisuuteen, yhteisöllisyyteen ja työn tuottavuuteen. Lisäksi tarkasteltiin, miten uusi toimintatapa otettiin käyttöön.

– Istumisen tauottaminen tehosti työntekijöiden kokemaa työstä palautumista, lisäsi heidän tarmokkuuttaan, vähensi tuki- ja liikuntaelinten rasittuneisuutta ja kipuoireita sekä koettua väsymystä ja muistamattomuutta, sanoo vanhempi tutkija Anne Punakallio Työterveyslaitoksesta.

Säännöllinen tauottaminen yhdessä vapaa-ajan liikkumisen lisääntymisen kanssa paransi myös kehonhallintaa. Koetun työkyvyn ja terveyden, muiden mielialatuntemusten ja työhön liittyvien tuntemusten kokemukset sen sijaan pysyivät ennallaan.

Tutkimus toteutettiin Nokiassa ja sen suunnittelussa hyödynnettiin LähiTapiolassa saatuja kokemuksia taukoliikuntamenetelmän käytöstä.

Osallistujat käyttivät Cuckoo-taukoliikuntasovellusta kuusi kuukautta. Sovellus muistutti tauosta ja videosisältö ohjasi liikuntaa 2-3 minuuttia kerrallaan. Käyttäjät pystyivät muodostamaan joukkueita ja kilpailemaan keskenään. Tauottamista suositeltiin tehtäväksi vähintään kolme kertaa päivässä. Vaikutuksia selvitettiin kyselyillä, fysiologisilla mittauksilla ja haastatteluilla.

Istumisen tauottaminen taukoliikkeitä tehden toi organisaatioille taloudellista hyötyä erittäin aktiivisten tauottajien kautta, kun hyötyä mitattiin työn koetulla tuottavuudella. Heillä myös kokemus työpaikan yhteisöllisyydestä parani.

Esimiehen esimerkki ja taukoihin rohkaiseminen tepsivät

Tulokset osoittavat, että taukoliikuntasovelluksen avulla istumista on mahdollista vähentää ja tauottaa tehokkaasti. Taukoliikuntasovelluksen käyttöä edistivät merkittävästi työyhteisön ja esimiehen osallistuminen taukoliikuntaan, taukoihin rohkaiseminen ja taukoliikunnan näkyvyys työpaikalla.

Taukoliikuntaa estivät erityisesti kiire, työympäristön ahtaus ja keskittymistä vaativat tehtävät, joissa oli muutenkin häiritseväksi koettuja keskeytyksiä.

Anne Punakallion mukaan taukoliikunnan juurtuminen arkeen on monimuotoinen prosessi. Kun työpaikalla otetaan käyttöön jokin taukoliikuntasovellus, kannattaa esimerkiksi:

  • suunnitella (ja räätälöidä) käyttöönotto huomioiden työ ja työntekijät
  • varmistaa johdon ja esimiesten sitoutuminen
  • varmistaa motivaation säilyminen alkuinnostuksen ja käytön katkosten jälkeen, esimerkiksi kampanjat, mittaukset, oman sekä työyhteisön hyvinvoinnin ja edistymisen seuranta
  • ottaa aktivointiin mukaan koko työyhteisö, laatia yhteiset pelisäännöt ja tauottaa istumista yhdessä
  • tehdä taukoliikkeitä säännöllisesti ja päivittäin
  • sitoa aktivointi työpaikan muuhun toimintaan, kuten työterveys- tai työturvallisuustoiminta

Interventiotutkimukseen ilmoittautui 476 Nokian toimistotyöntekijää, joista 92 prosenttia vastasi alkukyselyyn. Noin 90 henkilölle tehtiin myös fysiologisia mittauksia. Vaikutuksia mitattiin alussa, kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden kuluttua. Kolmen kuukauden jälkeen kontrolliryhmä sai sovelluksen käyttöönsä ja vaikutuksia mitattiin myös heillä.

Lisätiedot:

Vanhempi tutkija Anne Punakallio, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2648, anne.punakallio(at)ttl.fi

Toimitusjohtaja Veera Lehmonen, Cuckoo Workout, puh. 044 992 3744, veera(at)cuckooworkout.com

Työhyvinvointipäällikkö Tiina Ristamäki, Nokia, puh. 050 524 7430, tiina.ristamaki(at)nokia.com

Työsuojelupäällikkö Anne-Maija Jalonen, LähiTapiola, puh. 040 581 7928, anne-maija.jalonen(at)lahitapiola.fi

Aiheesta lisää:

Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi – tauottamalla vähemmän istumista ja lisää yhteisöllisyyttä? -hankkeen loppuraportti

www.julkari.fi

Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi – tauottamalla vähemmän istumista ja lisää yhteisöllisyyttä? (hankkeen sivu)

Tiedotteen kuva: iStock

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 560. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Istumisen tauottaminen tehosti työntekijöiden kokemaa työstä palautumista, lisäsi heidän tarmokkuuttaan, vähensi tuki- ja liikuntaelinten rasittuneisuutta ja kipuoireita sekä koettua väsymystä ja muistamattomuutta.
Anne Punakallio, tutkija, Työterveyslaitos