Turvallisuuskorttikoulutuksiin toivotaan lisää moduuliajattelua ja digitalisaation hyödyt käyttöön

Report this content

Tiedote 58/2016, Helsinki 30.11.2016

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi kutsui koolle turvallisuuskorteista vastaavia tahoja ja käyttäjien edustajia keskustelemaan, miten hyvin eri turvallisuuskortit ja niihin liittyvät koulutukset palvelevat työpaikkojen tarpeita ja millaisia uudistuksia tarvitaan. Moduuliajattelua ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia voisi kehittää.

Erilaiset turvallisuuskortit ovat monilla työpaikoilla pakollisia tiettyjen töiden tekemiseen tai työnantajan vaatima edellytys työmaalle pääsemiseen. Kortit ja niihin liittyvä koulutus on suunniteltu osaltaan varmistamaan, että kortin saaneilla on tarvittava pätevyys työtehtävien suorittamiseen turvallisesti. Turvallisuuskortteja ovat esimerkiksi Työturvallisuuskortti, Tulityökortti ja Tieturvakortti.

Eri turvallisuuskorttien suuri määrä voi olla varsinkin pienelle yritykselle isokin taloudellinen panostus. Nolla tapaturmaa –foorumin koolle kutsumassa yhteisessä keskustelussa nousi esille mm. seuraavia korttikoulutusten kehittämiskohteita:

- moduuliajattelun kehittäminen
- korttien uusimismahdollisuus verkossa
- työnantajille mahdollisuus tarkastella pätevyyden saaneita verkossa yhteisessä korttijärjestelmässä (vrt. fyysiset kortit)
- koulutuksesta riippumaton testaus

─ Keskustelussa mukana ollut ryhmä jatkaa keskustelua koulutusten kehittämisestä. Seuraavaksi mallinnetaan korttikoulutusten kokonaisuus ja eri koulutusten sisällöt, kertoo Nolla tapaturmaa –foorumin johtaja Tommi Alanko Työterveyslaitokselta.

Keskustelijat pitivät tärkeänä, että turvallisuutta koulutetaan. Korteista huolimatta työnantajalla on velvollisuus perehdyttää työntekijät kunnolla työhön ja turvallisiin työtapoihin. Turvallisuuskortit antavat perustiedot turvallisuudesta, rakentavat yhteistä käsitystä turvallisista työtavoista ja luovat turvallisuudesta tapaa. Käydyn keskustelun perusteella turvallisuuskorttikäytäntöjen myötä vakavat tapaturmat ja vahingot työpaikoilla ovat vähentyneet.

Haluatko mukaan turvallisuuskorttikeskusteluun? Ota yhteyttä: johtaja Tommi Alanko, Työterveyslaitos, tommi.alanko[at]ttl.fi.

Lisätietoja

Korttitapaamisessa mukana olleiden organisaatioiden yhteyshenkilöt

www.nollis.fi

Twitter @NollaTapaturmaa

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tiina Kaksonen, koordinaattori, viestintä
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

 www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä.  Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot.  Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Henkilötyövuosia on 560 ja rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

@tyoterveys @fioh


Avainsanat: