Työterveyslaitos: Ehdotettu valinnanvapauslaki parantaa hoitoonpääsyä

Tiedote 53/2017, 18.12.2017

Hallituksen ehdottamalla valinnanvapauslailla on hyvät mahdollisuudet kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja peruspalvelujen saatavuuden paranemisen kautta. Tämä edellyttää kuitenkin, että asiakaskunnan valikointi estetään ja riskiryhmien hoitoon kannustetaan, toteaa Työterveyslaitos lausunnossaan.

- Riskiryhmien hoitoon voidaan kannustaa esimerkiksi kapitaatiokorvausta säätelemällä, sanoo johtaja Jorma Mäkitalo Työterveyslaitoksesta.

Kapitaatiokorvauksella tarkoitetaan sitä rahamäärää, jonka maakunta maksaa sote-palveluiden tuottajalle sen henkilöasiakasta kohden. Korvauksen määrään vaikuttavat mm. asiakkaan ikä, sukupuoli, työssäkäynti ja hoidon tarve.

- Asiakkaan mahdollisuudet hakeutua hänen omaan tilanteeseensa sopiviin palveluihin paranisivat hallituksen edottamassa mallissa.

- Joskin paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat tarvitsevat palveluohjausta ja palvelujen koordinointia, muistuttaa Mäkitalo.

Työterveyshuolto osaksi asiakassuunnitelmaa ja mukaan lakipykäliin

Työterveyslaitos nostaa lausunnossaan esiin sote-palveluiden ja työterveyshuollon yhteensovittamisen tärkeyden.

Konkreettinen esimerkki tästä on asiakassuunnitelma. Osallistuvatko työterveyshuollot asiakassuunnitelmien tekemiseen ja saavatko monia palveluja tarvitsevat työterveyshuollon asiakkaatkin asiakassuunnitelman? Voivatko työterveyshuollon palvelut olla osa asiakkaan asiakassuunnitelmaa?

- Esitämme, että sote-palveluiden yhteensovittaminen työterveyshuollon palveluiden kanssa lisätään lakiehdotuksen pykäliin, sanoo Mäkitalo.

Fysiatria ja psykiatria erikoisalojen joukkoon sote-keskuksen saataville

Laaja-alaiset palvelutarpeet työssä käyvillä liittyvät usein kiinteästi työkyvyttömyyteen. Työkyvyttömyyden kannalta keskeisiä sairauksia ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveyden ongelmat. Kuitenkaan lakiesityksen mukaan sote-keskuksiin edellytettyjen erikoisalojen joukossa eivät ole fysiatria eikä psykiatria.

Työterveyslaitos ehdottaa näiden erikoisalojen sisällyttämistä sote-keskusten valikoimaan siten, että sote-keskuksen olisi mahdollista hyödyntää psykiatrien ja fysiatrien osaamista.

Uudistuksen on taattava riittävä, työelämän tarpeet huomioiva palvelutaso myös työssäkäyville

Työterveyslaitos kiinnittää huomiota lakiluonnoksen kohtaan palveluntuottajille suoritettavista korvauksista, erityisesti asiakaskohtaisen kiinteän maksun (kapitaatiokorvaus) määräytymisestä.

Mikäli asiakaskohtainen kiinteä maksu (kapitaatiokorvaus) työssä käyvillä asiakkailla mitoitetaan liian alhaiseksi, uhkaa se jättää työssäkäyvät käytännössä uudistuksen ulkopuolelle ja työnantajien vapaaehtoisesti järjestämän työterveyshuollon sairaanhoidon varaan.

- Uudistuksen on taattava riittävä, työelämän tarpeet huomioiva palvelutaso myös työssäkäyville kansalaisille. Toimiva perustason sairaanhoito ei saa Suomessa jäädä vain työnantajien vapaaehtoisuuden ja työssäkäyntistatuksen varaan, korostaa Mäkitalo.

Asiakassetelit selkeästi maakunnan harkintavallan alle

Lakiluonnoksen säädökset koskien asiakassetelin käyttöä ovat Työterveyslaitoksen mielestä pääosin tarkoituksenmukaisia. Johdonmukaisuuden vuoksi ja ristiriitatulkintojen välttämiseksi lakiluonnoksessa tulisi vieläkin yksiselitteisemmin todeta asiakassetelien käytön olevan maakunnan harkintavallan alla.

Asiakassetelien merkitys korostuu tilanteissa, joissa asiakkaat joutuvat jonottamaan maakunnan palveluihin yli kohtuullisena pidetyn tai terveyden kannalta haitallisen ajan. Tässä käytössä ne Työterveyslaitoksen mielestä toteuttavat lakiehdotuksen terveyspoliittisia tavoitteita.

Lisätiedot:

Jorma Mäkitalo, Työterveys-tutkimus- ja palvelukeskuksen johtaja, Työterveyslaitos,
puh. 040 5156131, jorma.makitalo[at]ttl.fi
Kimmo Tarvainen, ylilääkäri, Työterveyslaitos, puh. 043 8249507, kimmo.tarvainen[at]ttl.fi
Päivi Husman, Hyppäys digiin -yksikön  johtaja, Työterveyslaitos, puh. 040 5761314, paivi.husman[at]ttl.fi

Kooste lausunnosta Työterveyslaitoksen sivuilla www.ttl.fi

Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 19.10.2017

Annetut lausunnot

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 500

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Esitämme, että sote-palveluiden yhteensovittaminen työterveyshuollon palveluiden kanssa lisätään lakiehdotuksen pykäliin.
Jorma Mäkitalo, johtaja, Työterveyslaitos