Työterveyslaitos kutsuu työelämään osallistuvia mukaan edistämään terveyttä työpaikoilla

Tiedote 51/2016, Oulu 6.10.2016

Mitä eri tavoin kuormittavat työt vaativat työntekijän elintavoilta ja terveydeltä? Miten erilaiset työt vaikuttavat terveyskäyttäytymiseen? Suomessa on käynnistynyt tutkimus, jonka tarkoitus on selvittää elintapojen merkitystä työkyvyn ja työstä palautumisen näkökulmista. Erityisen kiinnostuksen kohteena on pienyrittäjien työkyvyn ja terveyden edistäminen. Työterveyslaitos kutsuu kaikki aiheesta kiinnostuneet työtekijät, työntekijäryhmät, työnantajat, pienyrittäjät, asiantuntijat ja päättäjät mukaan yhteistyöverkostoon työpaikkaterveyden edistämiseksi.

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work) -tutkimushanke tuottaa näyttöön perustuvat suositukset työpaikkaterveyden edistämiseksi.

‒ Työpaikoilla on monia keinoja edistää työntekijöidensä terveyttä. Tarvitaan hyvien käytäntöjen jakamista ja uusia toimintatapoja, jotta suomalaiset työpaikat ovat maailman parhaita terveyden edistämisen areenoita, johtaja Jaana Laitinen toteaa.

Erityisesti suunnitelmallista terveyden edistämistä tarvitaan, kun työpaikalla tehdään vuorotyötä, fyysisesti kuormittavaa työtä tai kun tapaturmariski on suuri.

Promo@Work-hanke tuottaa tietoa siitä, millainen ohjaus edistää muutosta ja millaisia hyödyntämismahdollisuuksia on suostuttelevalla teknologialla. Hankkeessa laaditaan myös kriteerit työpaikkaterveyden edistämisen taloudellisten vaikutusten arviointiin. Erityisesti huomiota kiinnitetään pienyrittäjien työkyvyn ja terveyden edistämiseen.

Työpaikkaterveyden edistäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia

Hyvä terveys ja terveelliset elintavat vaikuttavat työntekijöiden hyvään työkykyyn, työhyvinvointiin, työn tuottavuuteen ja työturvallisuuteen. Ammatin vaatimukset ja vaikutukset ovat myös keino motivoida työpaikan toimijoita terveyden edistämiseen. Promo@Work-tutkimushanke tuottaa tietoa erilaisten ammattien vaatimusten ja työn kuormittavuuden kannalta olennaisista elintavoista hyödyntämällä olemassa olevia tutkimusaineistoja.

‒ Terveydestä ja työkyvystä huolehtiminen on osa hyvää ammattitaitoa, Jaana Laitinen toteaa.

Työntekijöiden motivoiminen terveellisiin elintapoihin on työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja työsuojelun toimijoiden yhteistyötä. Promo@Work-hanke pyrkii laaja-alaisella eri toimijoiden, sidosryhmien ja tutkijoiden välisellä yhteistyöllä vaikuttamaan terveyden edistämiseen työpaikoilla niin yksilö-, työyhteisö-, ympäristö- kuin päätöksentekotasollakin.

Promo@Work-hanketta (20162019)  rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto. Promo@Work-konsortiota johtaa Työterveyslaitos ja yhteistyössä mukana ovat Oulun Yliopisto, Tampereen Yliopisto ja Kölnin Yliopisto.

Lisätietoja:

Tutkimushankkeen johtaja Jaana Laitinen, jaana.laitinen@ttl.fi, puh. 046 851 4426

http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/promoatwork/Sivut/default.aspx

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tiina Kaksonen, koordinaattori, viestintä
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

 www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä.  Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot.  Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Henkilötyövuosia on 560 ja rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

@tyoterveys @fioh


Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia