Uusi työkalu linja-autonkuljettajien työn riskien hallintaan

Tiedote 11/2019, 4.3.2019                  

Kuljetusala on tapaturmataajuudeltaan yksi vaarallisimmista toimialoista Suomessa. Linja-autoliikenteen pienyrityksille on julkaistu uusi, maksuton ja helppokäyttöinen menetelmä työn riskien hallinnan tueksi, OiRA-riskinarviointityökalu. Verkossa olevaa ohjelmaa voi käyttää myös mobiililaitteilla. Toimiva sähköpostiosoite ja yhteys verkkoon riittävät satsauksiksi, joilla yritys voi lähteä parantamaan turvallisuuskulttuuriaan.

Kuljetusala on ollut edelläkävijä OiRA-riskinarviointityökalun käyttöönotossa Suomessa. OiRA julkaistiin suomeksi ensimmäiseksi maanteiden tavaraliikenteen tarpeisiin 2014. Nyt myös linja-autoliikenne on saanut oman versionsa.

– Työn riskien hallintaan kannattaa paneutua ajatuksella. Se tukee yritysten kilpailukykyä edistämällä työn sujuvuutta sekä vähentämällä tapaturmia ja niistä johtuvia sairauspoissaoloja, muistuttaa vanhempi asiantuntija Susanna Visuri Työterveyslaitoksesta.

OiRA antaa konkreettisia ohjeita

Laki vaatii työnantajaa selvittämään työstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä poistamaan löydetyt puutteet.

Suurin osa Suomen linja-autoliikenteen yrityksistä on kooltaan pieniä, 1-5 linja-auton yrityksiä. Alle 10 henkilön yrityksissä ei ole työsuojeluorganisaatiota, jolloin yrittäjän työturvallisuusosaamisen tai siinä esiintyvien puutteiden merkitys korostuu. Myös yksinyrittäjä hyötyy riskien arvioinnista.

OiRA sopii etenkin pienimmille yrityksille, mutta myös suuremmat yritykset voivat käyttää OiRAa riskinarvioinnissa. Työkalun sisältö sopii niin kaupunki-, kauko- kuin tilausajoliikenteessäkin toimiville yrityksille.

Työkalua pilottivaiheessa testanneet linja-autoalan yritykset pitivät sen käytettävyyttä hyvänä. Myös Linja-autoliitto suosittelee työkalua ja edistää sen käyttöönottoa jäsenyrityksissään.

– On hienoa, että OIRA- riskienarviointityökalua luotaessa on nimenomaan kiinnitetty huomiota käytännönläheisyyteen ja helppokäyttöisyyteen ottaen huomioon pienten ja keskisuurten linja-autoyritysten rajalliset resurssit, sanoo aluepäällikkö Peter Ulmanen Linja-autoliitosta.

Riskinarviointityökalussa on seitsemän osiota

OiRA-riskinarviointityökalu on yksinkertainen: se sisältää seitsemän osiota ja yhteensä 27 väittämää, joihin vastataan kyllä tai ei. Ei-vastauksiin käyttäjä voi kirjata itse yrityksensä toimenpideohjeita tai valita ohjelman ehdotuksista omaan tilanteeseensa sopivat.

Jako perustuu toimialan keskeisiin tapaturmariskeihin.

  1. Kuljettajan perehdyttäminen
  2. Toiminta työvuoron aikana
  3. Ajotyö
  4. Toiminta matkustajien kanssa
  5. Matkatavaroiden ja rahdin käsittely, lastaus ja purku
  6. Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa
  7. Työ, terveys ja hyvinvointi

OiRA (Online Interactive Risk Assessment) on Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston (EU-OSHA) tarjoama sovellus mikro- ja pienyrityksille riskien arviointiin. Työterveyslaitos, Linja-autoliitto ry, Linja-autoliitto ry/Maakuljetuspooli, Työturvallisuuskeskus, Autoliikenteen Työnantajaliitto (ALT ry) ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto (AKT ry) ovat yhdessä tuottaneet sisällön OiRA-sovelluksen linja-autoliikenteen työn riskien arviointiin.  OiRA on siis julkaistu suomeksi kahdelle alalle toistaiseksi. OiRAn kansainvälisiltä sivuilta löytyvät kaikkien maiden versiot eri aloille, ja esimerkiksi englanniksi OiRAsta löytyy 15 eri alan riskinarviointityökalua. Nekin ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Lisätiedot

vanhempi asiantuntija Susanna Visuri, Työterveyslaitos, puh. +358 46 851 5912, susanna.visuri[at]ttl.fi
aluepäällikkö Peter Ulmanen, Linja-autoliitto, puh. 0400 704 988, peter.ulmanen[at]lal.fi

Lue lisää OiRAsta

https://www.ttl.fi/oira/

Linkki OiRA-työkaluversioihin

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 550. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia