VTT mukana edistämässä köyhyysvaarassa olevien terveellistä ruokavaliota

VTT on mukana EU:n CHANCE-projektissa, jossa kehitetään houkuttelevia, kohtuuhintaisia ja terveellisiä elintarvikkeita, joilla voidaan ehkäistä köyhyysvaarassa olevien ihmisten yleisiä ravitsemusongelmia.

VTT:n tavoitteena EU:n CHANCE-projektissa on selvittää, millaisia edellytyksiä ja esteitä köyhyysrajan alapuolella olevilla kuluttajilla on noudattaa terveellistä ruokavaliota. VTT vertaa kuluttajien ruokaan ja terveelliseen syömiseen liittyviä asenteita ja terveellisen syömisen koettuja esteitä köyhyysriskissä olevien ja keskituloisten välillä. Tutkimus toteutetaan haastattelujen ja kyselyjen avulla viidessä Euroopan maassa. 

VTT hyödyntää kolmivuotisessa projektissa myös osaamistaan ravitsemuksellisesti arvokkaiden kokojyvävilja- ja kuitupitoisten tuotteiden muokkaamisessa erilaisissa elintarvikeratkaisuissa. Projektissa identifioidaan, mitä ravintoainepuutoksia köyhyysrajan alapuolella olevilla kuluttajilla on ja kehitetään tuotekonsepteja elintarvikeraaka-aineiksi, joilla voidaan parantaa tuotteiden ravitsemuksellista profiilia räätälöidysti. Tuotekonseptien teknologinen ja taloudellinen toteutettavuus ja hyödynnettävyys analysoidaan projektin aikana.

EU:n projektisivut: http://www.chancefood.eu/

CHANCE on monialainen projekti, johon osallistuu 17 kumppania 9:stä EU:n jäsenvaltiosta. Kymmenen yliopistoa ja tutkimuslaitosta sekä viisi elintarvike- ja juoma-alan yritystä on mukana hankkeen tutkimuksen ja tekniikan kehityksen toimissa.

Euroopassa köyhyysvaarassa on Eurostatin laskemien mukaan 81 miljoonaa ihmistä. Kasvanut sairastumisen riski ja heikko ravitsemus saavat aikaan huomattavia terveydenhoito- ja hyvinvointipalvelujen rasituksia yhteiskunnalle yksittäisten henkilöiden kärsimyksen lisäksi. 

http://www.vtt.fi/news/2011/20110930_chance-hanke.jsp

Lisätietoja:

Kati Katina
Erikoistutkija
kati.katina@vtt.fi
020 722 5184

Anne Arvola
Erikoistutkija
anne.arvola@vtt.fi
020 722 5229

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi

www.vtt.fi

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa