Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt den 28. mars 2019.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt. Protokollen fra generalforsamlingen finnes vedlagt denne meldingen.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2018 på 3.550 millioner kroner, tilsvarende 7,10 kroner per aksje, på bakgrunn av årets resultat. Eks. dato er 29. mars 2019, eierregisterdato er 1. april 2019, og utbyttet utbetales 9. april 2019 til aksjeeiere per 28. mars 2019.

Generalforsamlingen valgte styret foreslått av Valgkomiteen. Styret i Gjensidige Forsikring ASA består nå av følgende personer:

Gisele Marchand, Styreleder (Gjenvalgt)

John Giverholt (Gjenvalgt)

Vibeke Krag (Gjenvalgt)

Terje Seljeseth (Gjenvalgt)

Per Arne Bjørge (Gjenvalgt)

Hilde Merete Nafstad (Gjenvalgt)

Eivind Elnan (Gjenvalgt)

Lotte K. Sjøberg (Ansattevalgt - Gjenvalgt)

Anne Marie Nyhammer (Ansattevalgt - Ikke på valg)

Gunnar Mjåtvedt (Ansattevalgt - Ikke på valg)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontaktperson, Gjensidige Forsikring ASA:

IR-direktør Mitra Hagen Negård. Tlf: +47 957 93 631

Investorkontakt Live Bjønness. Tlf : +47 482 11 661

About Us

Gjensidige is one of the leading players in the Nordic general insurance market. The group offers general insurance products in Norway, Sweden, Denmark and the three Baltic countries. In addition the group offers online retail banking, pension and savings products and health care services in Norway. Gjensidige is one of Norway’s most well-known brands. Both the company logo and the Watchman have a high recognition factor. The roots of the general insurance operations can be traced back to the 1820s, while the Watchman has been an insurance trademark for more than 75 years. 2007 and 2008 saw the launch of the Watchman logo in the other countries where Gjensidige offers insurance products. The group’s health services has been branded Hjelp24.

Subscribe

Documents & Links