Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA

Report this content

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt den 24. mars 2021.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt. Protokollen fra generalforsamlingen finnes vedlagt denne meldingen.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2020 på 3.700 millioner kroner, tilsvarende 7,40 kroner per aksje, på bakgrunn av årets resultat. Eks. dato er 25. mars 2021, eierregisterdato er 26. mars 2021, og utbyttet utbetales 7. april 2021 til aksjeeiere per 24. mars 2021.

Generalforsamlingen valgte styret foreslått av Valgkomiteen. Styret i Gjensidige Forsikring ASA består nå av følgende personer:

Gisele Marchand, Styreleder (Gjenvalgt)

Vibeke Krag (Gjenvalgt)

Terje Seljeseth (Gjenvalgt)

Hilde Merete Nafstad (Gjenvalgt)

Eivind Elnan (Gjenvalgt)

Tor Mange Lønnum (Gjenvalgt)

Gunnar Robert Sellæg (Gjenvalgt)

Sebastian Buur Gabe Kristiansen (Ansattevalgt)

Ruben Pettersen (Ansattevalgt)

Ellen Kristin Enger (Ansattevalgt)

 

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktperson, Gjensidige Forsikring ASA:

IR-direktør Mitra Hagen Negård. Tlf: +47 957 93 631

Investorkontakt Kjetil Gill Østvold. Tlf: +47 468 63 004

Subscribe