GJF: Ordinær generalforsamling 2020 utsettes

Report this content

Styret i Gjensidige Forsikring ASA har vedtatt å utsette ordinær generalforsamling, opprinnelig fastsatt til 26. mars 2020. Utsettelsen er basert på svarbrevet fra Finansdepartementet til Finanstilsynet 25. mars 2020 der de uttrykker en forventning om at finansforetak venter med utdeling av utbytte til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.

Utsettelsen av ordinær generalforsamling vil gi styret anledning til å på ny vurdere utbytteforslaget og videre prosess. Det er ingen endringer i styrets vurdering av de finansielle forholdene som ligger til grunn for forslaget på 7,25 kroner per aksje basert på årets resultat. Konsernet har en solid kapitalbase for å møte usikkerheten som følger av Covid-19 utbruddet, og effekten på forsikringsresultatet forventes å være begrenset og håndterbar.

Justert for utbytteforslaget på 7,25 kroner per aksje, ville solvensmarginen per 31. desember 2019 vært 231 prosent. Per 24. mars 2020 var den estimert til å være 209 prosent, hensyntatt utbytteforslaget på 7,25 kroner per aksje. Den pågående situasjonen i lys av Covid-19 utbruddet har fram til nå hatt en begrenset påvirkning på Gjensidiges ansatte og virksomheten. Alle forretningskritiske funksjoner fungerer godt. Investeringsporteføljene er negativt påvirket av de betydelige markedsbevegelsene. Imidlertid har den totale effekten på konsernets erstatningskrav vært begrenset.  

En utbytteutdeling vil kunne bidra til å støtte bedrifter og husholdninger i Norge gjennom kundeutbyttemodellen, som forutsetter betaling av utbytte fra Gjensidige Forsikring ASA til Gjensidigestiftelsen. 

Ny innkalling med dokumentasjon og informasjon om gjennomføring av generalforsamling vil bli sendt ut på vanlig måte når tidspunkt for avholdelse er besluttet. Som en følge av utsettelsen av ordinær generalforsamling, vil nøkkelinformasjon ved utbetaling av utbytte bli endret når tidspunkt for ny generalforsamling er besluttet. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner i Gjensidige Forsikring ASA:
IR-direktør: Mitra H. Negård, Tel: +47 957 93 631
Kommunikasjonsdirektør: Øystein Thoresen, Tel: +47 952 33 382

Subscribe