Innkalling til ordinær generalforsamling 2020

Report this content

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA avholdes torsdag 26. mars 2020 kl. 17.00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo. Registrering fra kl. 16.30.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen samt vedlegg følger vedlagt. Innkallingen sendes til aksjeeierne 3. mars 2020.

Innkalling og vedlegg gjøres også tilgjengelig på Gjensidiges nettsider www.gjensidige.no/foretaksstyring.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontaktperson, Gjensidige Forsikring ASA:

IR-direktør Mitra Hagen Negård. Telefon: +47 957 93 631

Investorkontakt Kjetil Gill Østvold. Telefon: +47 468 63 004