Innkalling til ordinær generalforsamling 2021

Report this content

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA avholdes onsdag 24. mars 2021 kl. 17.00 som et digitalt møte.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen samt vedlegg følger vedlagt. Innkallingen sendes til aksjeeierne 2. mars 2021.

Innkalling og vedlegg gjøres også tilgjengelig på Gjensidiges nettsider www.gjensidige.no/foretaksstyring.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontaktperson, Gjensidige Forsikring ASA:

IR-direktør Mitra Hagen Negård. Telefon:  +47 957 93 631

Investorkontakt Kjetil Gill Østvold. Telefon: +47 468 63 004