Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte til betaling fra Gjensidige Forsikring ASA

Report this content

Denne børsmeldingen erstatter nøkkelinformasjon offentliggjort 22. januar 2020.

 

Utbyttebeløp: 7,25 per aksje

Annonsert valuta: norske kroner

Siste dag inklusive: 26. mars 2020

Ex-dato: 27. mars

Eierregisterdato: 30. mars 2020

Betalingsdato: 7. april 2020

Vedtaksdato: 26. mars 2020

Annen informasjon: Totalt beløp for foreslått utbytte 3.625 millioner kroner.

 

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

 

Kontaktpersoner Gjensidige Forsikring ASA:
IR-direktør: Mitra Hagen Negård Tlf: 47 957 93 631
IR-officer: Kjetil Gill Østvold Tlf: 47 468 63 004

Subscribe