Lumitos latest presentation and podcast

Report this content

Stefan Nilsson, the CEO of Lumito, presents the company in Småbolagspodden today and in Aktiedagen yesterday. Both presentations are now available in Swedish at https://lumito.se/presentationer/.

Enjoy!

Best regards,

The Lumito Team

For further information, please contact

Stefan Nilsson, CEO of Lumito Telephone: +4676-778 59 05

E-mail:sn@lumito.se

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från uppkonverterande nano­partiklar och syftar till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individ­anpassade sjukvården.

Tags:

Subscribe