Kallelse till årsstämma i Nilar International AB / Notice of annual general meeting in Nilar International AB

Aktieägarna i Nilar International AB, org. nr 556600-2977, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 maj 2018, kl. 12.00 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.   

The shareholders of Nilar International AB, reg. no. 556600-2977, (the “Company”) are hereby invited to the annual general meeting on Monday 14 May 2018, at 12.00 at Baker & McKenzie’s premises on Vasagatan 7 in Stockholm, Sweden  

More information, please contact:   

Magnus Nordgren  

CFO    

+46 70 214 17 49     

magnus.nordgren@nilar.com