Kallelse till årsstämma i Nilar International AB (publ) / Notice of annual general meeting in Nilar International AB (publ)

Aktieägarna i Nilar International AB (publ), org. nr 556600-2977, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2016, kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Stockholmsvägen 116 B i Täby.
The shareholders of Nilar International AB (publ), reg. no. 556600-2977, (the “Company”) are hereby invited to the annual general meeting on 30 June 2016, at 09.00 a.m. at the office of the Company, Stockholmsvägen 116 B in Täby. 

Tags:

RDV