Kallelse till årsstämma i Nilar International AB (publ) / Notice of annual general meeting in Nilar International AB (publ)

Aktieägarna i Nilar International AB (publ), org. nr 556600-2977, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019, kl. 13.00 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.    

The shareholders of Nilar International AB (publ), reg. no. 556600-2977, (the “Company”) are hereby invited to the annual general meeting on Thursday 9 May 2019, at 13.00 at Baker & McKenzie’s premises on Vasagatan 7 in Stockholm, Sweden.   

More information, please contact:  

Magnus Nordgren  

CFO     

 +46 70 214 17 49    

magnus.nordgren@nilar.com