• news.cision.com/
  • Nilar/
  • Kallelse till årsstämma i Nilar International AB (publ) / Notice of annual general meeting in Nilar International AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Nilar International AB (publ) / Notice of annual general meeting in Nilar International AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Nilar International AB (publ), org. nr 556600-2977, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019, kl. 10.00 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.    

The shareholders of Nilar International AB (publ), reg. no. 556600-2977, (the “Company”) are hereby invited to the annual general meeting on Wednesday 19 June 2019, at 10.00 at Baker & McKenzie’s premises on Vasagatan 7 in Stockholm, Sweden. 

More information contact: 

Magnus Nordgren
CFO  

Nilar International AB
Stockholmsvägen 116 B  

SE-187 30 Täby  

Sweden

Mobile: +46 70 214 17 49  

magnus.nordgren@nilar.com  

www.nilar.com