KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Nilar International AB (publ), org. nr 556600-2977, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 september 2015, kl. 10.00 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. The shareholders of Nilar International AB (publ), reg. no. 556600-2977, are hereby invited to the extra general meeting on 25 September 2015, at 10.00 at the office of Baker & McKenzie, Vasagatan 7 in Stockholm. 

Tags:

RDV