• news.cision.com/
  • Nilar/
  • Meddelande rörande årsstämma i Nilar International AB (publ) / Notice regarding annual general meeting in Nilar International AB (publ)

Meddelande rörande årsstämma i Nilar International AB (publ) / Notice regarding annual general meeting in Nilar International AB (publ)

Report this content

Årsstämman i Nilar International AB (publ) den 9 maj är inställd. Styrelsen återkommer inom kort med en ny kallelse.  

The annual general meeting in Nilar International AB (publ) on 9 May has been cancelled. The Board will come back soon with a new notice.  

More information, please contact:   

Magnus Nordgren   

CFO      

+46 70 214 17 49     

magnus.nordgren@nilar.com    

Subscribe