AniCura is de eerste met een kwaliteitsrapport voor de diergeneeskundige zorg

Report this content

AniCura, een van Europa’s toonaangevende aanbieders van hoogkwalitatieve diergeneeskundige zorg voor gezelschapsdieren, publiceert het eerste allesomvattende kwaliteitsrapport ooit voor de diergeneeskundige zorg. De inspiratie voor dit rapport is afkomstig uit de menselijke gezondheidszorg en het heeft als doel om de uitwisseling van kennis en de ontwikkeling van kwaliteit verder te stimuleren. Het rapport beschrijft het nieuwe systematische kwaliteitsinitiatief van AniCura, ”QualiCura”, met als doelstelling een grotere patiëntveiligheid en betere behandelresultaten voor de patiënten van AniCura. QualiCura omvat meerdere terreinen, zoals bijvoorbeeld zorghygiëne, gebruik van antibiotica, kwaliteit van diagnostiek en de scholing van personeel.

Het kwaliteitsrapport 2015 van AniCura is het resultaat van het continu werken aan ontwikkeling met als doel diergeneeskundige zorg van een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen bieden. Dit soort rapporten is gebruikelijk in de humane gezondheidszorg, maar is nooit eerder op deze wijze gepubliceerd in de diergeneeskundige zorg.

─ AniCura streeft ernaar de beste diergeneeskundige zorg van Europa te bieden, hetgeen een continue verbetering verlangt. Diereigenaren die ons bezoeken hebben reeds hoge verwachtingen en merken doorgaans dat onze wachttijden korter zijn, en dat onze beschikbaarheid en serviceniveau beter zijn dan doorgaans in de humane zorg het geval is. Met dit rapport maken we op transparante wijze de systematische kwaliteitswerkzaamheden van AniCura zichtbaar waarvan wij denken dat dat ten goede komt aan de diergeneeskundige sector in zowel Zweden als in de rest van Europa. Wij hopen dat de rest van de branche ons initiatief op dit terrein zal volgen, aldus Peter Feledy, COO van AniCura.

Het rapport geeft een samenvatting van een groot aantal van de door AniCura gelanceerde initiatieven op het gebied van kwaliteitsbeleid, zowel in de vorm van aandachtsgebieden als van mogelijkheden hierin voor de toekomst. Deze worden nu binnen AniCura’s kwaliteitssysteem QualiQura bijeengebracht. Dankzij QualiCura is de patiëntveiligheid overeenkomstig met de humane gezondheidszorg veel meer centraal komen te staan.

─ Naarmate de kwaliteit van de diergeneeskundige zorg toeneemt, vinden er meer geavanceerde behandelingen plaats bij zowel honden als katten, zoals bijvoorbeeld chemotherapie en hernia-operaties. Dit is een belangrijke ontwikkeling, aangezien dit leidt tot gezondere dieren, een betere levenskwaliteit evenals een langer leven, maar tegelijkertijd vraagt het ook dat we onze ervaringen regelmatig en systematisch documenteren om de hoge kwaliteit te behouden, vervolgt Peter Feledy.

Antibiotica – belangrijk voor iedereen

Een van de aandachtsgebieden waarop QualiCura zich concentreert is het gebruik van antibiotica. Antibioticaresistente bacteriën verspreiden zich vandaag de dag in hoog tempo over de wereld, bij zowel mens als dier. Antibiotica zijn niet onuitputtelijk en moeten verstandig worden ingezet. In het vierde kwartaal van 2015 heeft AniCura in het kader van QualiCura een grote studie uitgevoerd naar het gebruik van antibiotica bij honden. Met de resultaten van deze studie als uitgangspunt is het mogelijk verstandiger met antibiotica om te gaan, waarmee de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën kan worden verminderd.

─ Antibiotica mogen nooit voor de zekerheid worden gegeven, en de gedachte dat we uiteindelijk geen werkzame antibiotica voor mens of dier meer hebben is een nachtmerriescenario. Het is van belang dat we verstandiger omgaan bij het voorschrijven van antibiotica en daarmee het gebruik ervan terugdringen. In het onderzoek zagen we tot onze vreugde dat antibiotica die de WHO aanduidt met Critically Important Antibiotics (CIA) slechts een paar maal zijn toegepast, maar we hebben ook een aantal verbeterpunten vastgesteld om verder aan te werken, aldus Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager, AniCura.

Betrouwbare diagnostiek

Een ander terrein waarop QualiCura zich concentreert is de betrouwbaarheid van de diagnostiek aangezien dit essentieel is voor alle hoogkwalitatieve diergeneeskundige zorg in zowel kleine klinieken als in grotere dierenziekenhuizen. Om de kwaliteit van geavanceerdere diagnoses te garanderen zijn, naast competentie en ervaring van dierenartsen en ander personeel, ook adequate beelddiagnostiek en laboratoriumapparatuur vereist zoals röntgentoestellen, echografie, CT-scanners en diverse geavanceerde analyse-instrumenten. Daarnaast analyseert AniCura vaak verschillende laboratoriummonsters als onderdeel van het onderzoek. Uit onderzoek blijkt dat 94% van alle objectieve gegevens in het patiëntendossier uit laboratoriumuitslagen bestaan, en maar liefst 60-70% van alle belangrijke beslissingen worden genomen op basis van laboratoriumtesten. Als onderdeel van QualiCura heeft AniCura een internationaal kwaliteitsprogramma “The AniCura Laboratory Quality Assurance Program” ontwikkeld om de betrouwbaarheid en de toegankelijkheid van uitslagen te maximaliseren.

Neem voor meer informatie a.u.b. contact op met

Peter Feledy, Chief Operating Officer (COO) AniCura, +46 702 565 431

Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager AniCura, +46 706 387 562

Over AniCura

AniCura is een familie van bekende dierenziekenhuizen en -klinieken die zich toegelegd hebben op hoogkwalitatieve diergeneeskundige zorg voor gezelschapsdieren. Voortgekomen uit het idee dat het delen van kennis en middelen kansen biedt voor betere diergeneeskundige zorg, is het bedrijf in 2011 ontstaan uit de eerste fusie van ziekenhuizen voor gezelschapsdieren in Scandinavië. Vandaag de dag is AniCura toonaangevend binnen de veterinaire zorg en een gewaardeerde partner voor huisdiereigenaren en verwijzende dierenartsen in Europa.

Ons aanbod van hoogkwalitatieve medische diensten omvat alles van preventieve en basisziekenzorg tot en met geavanceerde diagnostiek, interne geneeskunde, intensieve zorg, chirurgie en orthopedie. AniCura biedt tevens revalidatie, fysiotherapie en voedingsadviezen aan, evenals geselecteerde diervoeders en verzorgingsproducten.

AniCura biedt moderne, hoogkwalitatieve zorg voor huisdieren op 130 locaties. We ontzorgen cliënt en verwijzer door middel van uitstekende toegankelijkheid en patiëntveiligheid. Ieder jaar zorgen AniCura’s 2 500 gepassioneerde veterinaire professionals voor meer dan een miljoen huisdieren. AniCura is een betrouwbare opleidings- en verwijsinstantie.

Informatie over hoe AniCura werkt aan het vormgeven van de veterinaire zorg van de toekomst vindt u op onze website www.anicuragroup.com

Abonneren

Documenten & Links

Quotes

AniCura streeft ernaar de beste diergeneeskundige zorg van Europa te bieden, hetgeen een continue verbetering verlangt. Diereigenaren die ons bezoeken hebben reeds hoge verwachtingen en merken doorgaans dat onze wachttijden korter zijn, en dat onze beschikbaarheid en serviceniveau beter zijn dan doorgaans in de humane zorg het geval is. Met dit rapport maken we op transparante wijze de systematische kwaliteitswerkzaamheden van AniCura zichtbaar waarvan wij denken dat dat ten goede komt aan de diergeneeskundige sector in zowel Zweden als in de rest van Europa. Wij hopen dat de rest van de branche ons initiatief op dit terrein zal volgen.
Peter Feledy, COO van AniCura
Antibiotica mogen nooit voor de zekerheid worden gegeven, en de gedachte dat we uiteindelijk geen werkzame antibiotica voor mens of dier meer hebben is een nachtmerriescenario. Het is van belang dat we verstandiger omgaan bij het voorschrijven van antibiotica en daarmee het gebruik ervan terugdringen. In het onderzoek zagen we tot onze vreugde dat antibiotica die de WHO aanduidt met Critically Important Antibiotics (CIA) slechts een paar maal zijn toegepast, maar we hebben ook een aantal verbeterpunten vastgesteld om verder aan te werken.
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager, AniCura