Delen

Quotes

Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht is één van de snelst groeiende specialistische veterinaire zorgverleners in Nederland. Dit biedt grote mogelijkheden voor het vormgeven van de toekomst van de diergeneeskunde, maar creëert ook de behoefte aan een professionele en sterke partner. Als onderdeel van AniCura kunnen we onze medewerkers voorzien van uitgebreide mogelijkheden om te netwerken en zo kennis te vergaren en te delen. Daarnaast genieten we de typische voordelen die het deel uitmaken van een grotere organisatie met zich meebrengt. Om vooruitgang te boeken, dien je samen te werken en AniCura is het antwoord.
Marcel Reijers, praktijkmanager Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht
We zijn zeer verheugd Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht te mogen verwelkomen in onze familie van Europese gespecialiseerde veterinaire zorgverleners. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking mogelijkheden creëert voor het verder ontwikkelen van hoogwaardige zorg voor gezelschapsdieren. Op die manier beantwoorden we de vraag van diereigenaren naar een professionele veterinaire partner en ambitieuze en gedreven professionals die hun vaardigheden willen vergroten en zich willen blijven inzetten voor vooruitstrevende veterinaire zorg.
Peter Dahlberg, CEO AniCura
Ik ben ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de diergezondheidszorg die AniCura belichaamt een gigantische stap voorwaarts is voor de diergeneeskunde. Dit samenwerkingsverband biedt ons een beter perspectief, betere middelen voor verdere ontwikkeling en het voornaamste: meer mogelijkheden voor dierenartsen uit verschillende klinieken en landen om samen te werken en kennis te delen.
Hans Nieuwendijk, praktijkmanager de Tweede Lijn
We zijn erg blij dat we de Tweede Lijn van harte welkom mogen heten in onze veterinaire familie. We kijken ernaar uit samen de toekomst van de diergezondheidszorg vorm te blijven geven en te ontwikkelen, zodat dieren, diereigenaren en veterinaire zorgprofessionals de beste zorg kunnen ontvangen en verlenen.
Peter Dahlberg, CEO AniCura
We geloven dat het absoluut noodzakelijk is te allen tijde kwaliteit van zorg te kunnen garanderen. AniCura staat voor de hoogste kwaliteit van zorg en vergewist zich ervan dat alle klinieken continue hun kennis, vaardigheden en technologie kunnen blijven ontwikkelen. Wij geloven dat het essentieel is de krachten te bundelen en samen te werken, om zo een gezonde basis voor uitstekende veterinaire zorg in Nederland te creëren. AniCura kan dit mogelijk maken.
Edgar Scheepens, general manager van de SDU
Ik ben erg blij dat wij het team van de SDU binnen de veterinaire familie van AniCura mogen verwelkomen. Coöperatie en medische- en wetenschappelijke ontwikkeling zijn de sleutel tot het vormen van de toekomst van de gespecialiseerde veterinaire zorg. Door samen te werken als partners verzekeren we ons ervan dat wij en al onze familieleden in de voorhoede van de ontwikkeling in de veterinaire industrie verkeren.
Peter Dahlberg, CEO AniCura
We zijn verheugd dat zoveel gerenommeerde dierenziekenhuizen en klinieken zich bij AniCura willen aansluiten en dat zij onze visie delen om de diergeneeskundige zorg van de toekomst vorm te geven. Samen hebben wij een positieve invloed op de kwaliteit van zorg in de landen waar wij werkzaam zijn. Redenen voor klinieken om zich bij AniCura aan te sluiten zijn onder andere onze differentiatie binnen de branche, onze unieke werkwijze, de sterke bedrijfscultuur, evenals onze gepassioneerde medewerkers.
Peter Dahlberg, CEO en president van AniCura
Hoewel wij sinds de start in 2011 een fantastische ontwikkeling hebben gekend, staan we pas aan het begin van onze reis. Onze klant- en medewerkerstevredenheid is van zeer hoog niveau en er is een groeiend aantal vooraanstaande dierenziekenhuizen en medewerkers dat zich bij ons aansluit. We voelen ons dus gesterkt in onze overtuiging dat wij een solide basis hebben gelegd voor de toekomst en zien een groot potentieel voor verdere ontwikkeling en expansie.
Peter Dahlberg, CEO en president van AniCura
AniCura streeft ernaar de beste diergeneeskundige zorg van Europa te bieden, hetgeen een continue verbetering verlangt. Diereigenaren die ons bezoeken hebben reeds hoge verwachtingen en merken doorgaans dat onze wachttijden korter zijn, en dat onze beschikbaarheid en serviceniveau beter zijn dan doorgaans in de humane zorg het geval is. Met dit rapport maken we op transparante wijze de systematische kwaliteitswerkzaamheden van AniCura zichtbaar waarvan wij denken dat dat ten goede komt aan de diergeneeskundige sector in zowel Zweden als in de rest van Europa. Wij hopen dat de rest van de branche ons initiatief op dit terrein zal volgen.
Peter Feledy, COO van AniCura
Antibiotica mogen nooit voor de zekerheid worden gegeven, en de gedachte dat we uiteindelijk geen werkzame antibiotica voor mens of dier meer hebben is een nachtmerriescenario. Het is van belang dat we verstandiger omgaan bij het voorschrijven van antibiotica en daarmee het gebruik ervan terugdringen. In het onderzoek zagen we tot onze vreugde dat antibiotica die de WHO aanduidt met Critically Important Antibiotics (CIA) slechts een paar maal zijn toegepast, maar we hebben ook een aantal verbeterpunten vastgesteld om verder aan te werken.
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager, AniCura
Kies een bepaalde periode -
Er zijn geen items die met het huidige filter overeenkomen
Er zijn geen items meer die overeenkomen met het huidige filter
Back to top

Abonneren