Dela

Kontakt

Citat

Runt högtiderna kommer det ofta in katter till oss som är stresspåverkade. Ett vanligt bekymmer är problem med urinvägarna som kan vara ett symptom på stress. Ser man att katten springer till lådan ofta, men att det kommer väldigt lite eller inget urin, så ska man kontakta veterinär.
Sandra Göransson, chefsveterinär AniCura Sverige
Det är första gången en sådan här studie genomförs, och vi hoppas att resultaten kan uppmärksamma branschen på vad som krävs för att säkerställa en tillförlitlig och högkvalitativ diagnostisk vård
Anneli Bjöersdorff, veterinär med doktorsexamen inom mikrobiologi som arbetar med laboratoriediagnostisk kvalitet på AniCura
Vi ser att fler och fler djurägare väljer att inte bara operera utan också behandla cancer medicinskt eftersom resultaten är så pass goda idag och djuren kan leva ett bra liv trots sin sjukdom
säger Gunilla Kastengren Fröberg, specialist i veterinärmedicinsk onkologi på AniCura Djursjukhuset Albano i Stockholm
Syftet med vår studie är att uppmärksamma all djurvårdande personal på behovet av en god handhygien. Överlag är vår bedömning att förbrukningen av handdesinfektionsmedel i djursjukvården behöver öka, och särskilt i Danmark och Tyskland.
Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig AniCura
Vi har en tendens att tro att katter är smidiga och inte kan trilla av båtar eller ner från balkonger, men faktum är att det är ganska vanliga skadeorsaker hos katt under sommarmånaderna. Även slagsmål mellan katter och bitskador ökar när fler katter vistas utomhus samtidigt.
Sandra Göransson, veterinär AniCura
Se till att alltid ha med vatten på hundpromenaden i sommar, och svalka gärna tassarna med vatten också. Har du en trubbnosig hund ska du undvika att rasta den mitt på dagen när det är som varmast och soligast
Sandra Göransson, veterinär på AniCura
– Sett i ett europeiskt perspektiv är jag är övertygad om att vi ytterligare kan minska antibiotikaprofylax och motverka utvecklingen av multiresistenta bakterier utan att öka risken för infektioner. Utförs en operation med rätt teknik och goda hygienrutiner samt i en icke-infekterad vävnad är det oftast onödigt att använda antibiotika
Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig AniCura
AniCuras Forskningsfond innebär en unik möjlighet för veterinärer som inte är knutna till universiteten att bedriva forskning
Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd
Syftet med rapporten är att ge våra intressenter en transparent och tydlig bild av vårdkvaliteten inom AniCura och hur vi arbetar för att utveckla den. Genom att dela med oss av vårt arbete och beskriva områden där djursjukvården kan förbättras, hoppas vi inspirera hela branschen till fortsatt utveckling.
Peter Dahlberg, vd AniCura
Genom att direkt på plats få en mer exakt uppfattning om hjärtats storlek kan vi ställa rätt diagnos och sätta in behandling omgående, vilket besparar både djur och djurägare onödigt lidande. Vid fall av svårare hjärtproblem kan en snabb diagnos vara livsavgörande.
Anna Tidholm, chef för Kardiologienheten vid AniCura Djursjukhuset Albano, legitimerad veterinär samt Europeisk specialist inom kardiologi (Diplomate ECVIM)
– Jag är glad och hedrad över att tilldelas utmärkelsen. Det är ett viktigt erkännande av våra insatser inom vårdhygien och antibiotikafrågor på AniCura och den utveckling vi åstadkommit inom djursjukvården de senaste åren.
Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig AniCura.
Att djur är viktiga för oss människor vet vi sedan länge. För personer i en utsatt situation kan djuret vara den källa till kärlek, värme och trygghet som gör att man orkar ta sig igenom en i övrigt väldigt tuff tillvaro. Viljan att ge tillbaka genom en god omsorg finns där, men inte alltid möjligheten vilket självklart kan kännas svårt. Därför bestämde vi oss för att ordna en Faktum-dag hos oss.
Robert Cikota, verksamhetschef på AniCura Västra Djursjukhuset
Jag är verkligen glad över att börja på AniCura Djursjukhuset Albano och tillsammans med alla duktiga kollegor fortsätta utveckla den avancerade djursjukvården. Albanos starka företagskultur och AniCuras fokus på högkvalitativ djursjukvård och patientsäkerhet var viktiga delar för mig när jag valde arbetsgivare.
Annika Bergström, legitimerad veterinär och doktor i veterinärmedicin samt Dipl ECVS (Europeisk specialist i kirurgi)
Det här är ett betydande steg i utvecklingen av Albano. Annika har unika kunskaper och spetskompetens inom kirurgi, forskning och utbildning som kommer att bidra positivt till vår framtida utveckling. Vi är oerhört glada över att få välkomna Annika till vårt team.
Titti Sjödahl-Essén, chefsveterinär vid AniCura Djursjukhuset Albano
OCT:n ger en fantastisk möjlighet att undersöka ögonen på våra patienter, inte minst patienter med olika ärftliga näthinnesjukdomar. Det unika med apparaten är att den kan få ut ett tvärsnitt av näthinnan och vi kan därmed bedöma i vilket lager av näthinnan förändringen finns, samt vilken utbredning den har. Ovärderlig information som vi tidigare endast kunnat få fram vid obduktion.
Titti Sjödahl-Essén, specialist i oftalmologi hos hund och katt samt chefsveterinär, AniCura Djursjukhuset Albano
Det har varit ett oerhört stimulerande år med QualiCura. Många verksamheter vill värna om antibiotika och flera förbättringsåtgärder har skett. Mer handsprit har satts upp och många av AniCuras veterinärer beskriver hur de minskat sin antibiotikaförskrivning vid specifika diagnoser och att det har gått fint.
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager på AniCura
Glädjande att även detta år har antibiotika som WHO kallar Critically Important Antibiotics (CIA) endast använts ett fåtal gånger, och detta är trots att studien i år omfattar fler länder.
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager på AniCura
En kollega fick sig en överraskning då en liten dödskalle med tillhörande plastskelett plockades ut ur en glupsk hund. Det var lite extra roligt eftersom detta till råga på allt skedde under Halloween.
Karin Löfqvist, chefsveterinär på AniCura Djursjukhuset i Hässleholm
Det är väldigt viktigt att man kommer in för behandling fort. Det här är ju rutiningrepp, men ju längre föremålen blir kvar i mag- och tarmkanalen och ju sämre djurets allmäntillstånd blir, desto allvarligare kan konsekvenserna bli.
Karin Löfqvist, chefsveterinär på AniCura Djursjukhuset i Hässleholm
Klinisk forskning har varit en central del under hela min karriär som veterinär, både akademiskt och i klinik. Jag ser verkligen fram emot att bidra till att fler forskningsprojekt drivs inom AniCura vilket leder till fler evidensbaserade behandlingar och ett förbättrat kvalitetsarbete.
Barbara Kaser-Hotz, leg vet, Prof. Dr. med vet, Dipl ACVR, Dipl ECVDI, verksamhetschef och specialist inom onkologi och radiologi på AOI Center i Zug, Schweiz.
AniCuras fokus på forskning, kvalitet och evidensbaserad medicin var en viktig anledning när vi valde att ansluta oss till AniCura. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter inom dermatologi, klinisk forskning och kvalitetssäkring till AniCuras vetenskapliga råd.
Monika Linek, leg vet, Dipl ECVD, verksamhetschef och specialist inom dermatologi på AniCura Tierärztliche Spezialisten Hamburg, Tyskland.
Det är mycket glädjande att AniCura fortsätter att attrahera djursjukhus och individer med så bred och djup erfarenhet inom klinisk forskning och evidensbaserad medicin utanför Skandinavien. Vi ser fram emot att internationalisera rådets arbete ytterligare samt att fortsätta främja forskning och högre vårdkvalitet inom AniCura.
Anna Tidholm, ordförande i AniCuras vetenskapliga råd.
Klinisk forskning är ytterst viktigt för att fortsätta driva utveckling inom veterinärmedicin och vi gläder oss därför över att fortsatt se så många högkvalitativa forskningsansökningar. I år har vi fått ansökningar från många europeiska länder i och med AniCuras expansion i nya geografier.
Anna Tidholm, ordförande i AniCuras vetenskapliga råd, leg veterinär, VMD, Docent och Dipl ECVIM-CA (kardiologi)
Vårdhygien är centralt för att uppnå och bibehålla hög vårdkvalitet och patientsäkerhet. Ulrika är en auktoritet inom området och vi är väldigt glada att våra djursjukhus och kliniker kan dra nytta av Ulrikas kunskap och expertis.
Peter Feledy, Chief Operating Officer på AniCura
Att jobba med kvalitet och kvalitetsutveckling på AniCura känns både spännande och meningsfullt. Vårdhygien och antibiotikaanvändning blir allt viktigare områden, och det finns nästan alltid utrymme att förbättra och utmana hur vi arbetar i den kliniska vardagen. AniCura är en bra plattform för att nå ut med ett kvalitetsbudskap och skapa verklig förändring och förbättring inom områden jag brinner för, både genom ändrade arbetssätt, men också genom att skapa ny kunskap, t ex via klinisk forskning.
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager på AniCura
Det är glädjande att så många ansedda djursjukhus och kliniker väljer att ansluta sig till AniCura och delar vår vision om att skapa framtidens djursjukvård. Tillsammans har vi en positiv påverkan på vårdkvaliteten i de länder där vi är verksamma. Anledningar att välja AniCura inkluderar vår differentiering i branschen, hur vi driver vår verksamhet och interagerar med varandra och mellan olika funktioner, vår starka företagskultur samt våra passionerade medarbetare.
Peter Dahlberg, VD och koncernchef för AniCura
Samtidigt som vi haft en fantastisk utveckling sedan starten 2011 är vi bara i början av vår spännande resa. Vi har kund- och medarbetarnöjdhet på väldigt höga nivåer och ett växande antal framstående djursjukhus och medarbetare som ansluter sig till oss. Vi har mycket kvar att uträtta men känner oss stärkta om att vi har skapat en solid bas för framtiden och ser fortsatt stor utvecklingspotential.
Peter Dahlberg, VD och koncernchef för AniCura
AniCura strävar efter att tillhandahålla Europas bästa djursjukvård vilket kräver konstant utveckling. Djurägare som besöker oss har redan höga förväntningar och upplever ofta att vi har kortare väntetider, högre tillgänglighet och högre servicegrad än humanvården i stort. Med denna rapport synliggör vi på ett transparent sätt också AniCuras systematiska kvalitetsarbete, något vi tror gynnar veterinärbranschen i både Sverige och övriga Europa. Vi hoppas att resten av branschen följer efter även inom detta område.
Peter Feledy, COO på AniCura
Antibiotika ska aldrig ges för säkerhets skull och mardrömsscenariot är att vi till slut inte har någon antibiotika som fungerar varken för människor eller djur. Det viktiga är att bli smartare i vår antibiotika-förskrivning och därmed minska den. I undersökningen såg vi glädjande nog att antibiotika som WHO kallar Critically Important Antibiotics (CIA) endast använts ett fåtal gånger, men vi identifierade också ett antal förbättringsområden att arbeta vidare med.
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager på AniCura
Det var framförallt AniCuras fokus på veterinärmedicinsk utveckling, med möjligheter till utbildning och utbyte av kunskaper i teori och praktik, som gjorde att jag ville bli delaktig. AniCuras strukturer för kvalitetssäkring och goda rutiner är ett stort plus, och jag har även en förhoppning om att vi i framtiden tillsammans ska kunna bygga ut akutvården för sällskapsdjur i regionen liksom övriga delar av Norge.
Harald Small
Hele AniCura hälsar Harald och resten av teamet varmt välkomna. Follo Dyreklinikk står for en langsiktig satsing på kvalitet og faglig utvikling og en aktiv deltagelse i bransjefelleskapet. Dette er sentrale verdier også i AniCura, så vi ser virkelig frem til å jobbe sammen om å skape fremtidens veterinærmedisin.
Øyvind Johnsen Brøgger
Grundinställningen är att hundar och katter mår bäst av att äta foder anpassat för dem. Men en dag per år vill man kanske dela med sig av julbordets läckerheter och då kan det vara bra att känna till vad som är lämpligt för en fyrbening. Djuren är som folk är mest - en del har mer eller mindre plåtmage, en del har känslig mage och en del är till och med allergiker.
Karin Löfqvist, specialist i hundens och kattens sjukdomar och chefsveterinär vid AniCura Djursjukhuset i Hässleholm
Antibiotika ska aldrig ges för säkerhets skull och mardrömsscenariot är ju att vi till slut inte har någon antibiotika som fungerar på varken människor eller djur. Det viktiga är inte att minska förskrivningen, men den måste bli smartare.
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager på AniCura
Det arbete som MAG uträttar är otroligt värdefullt och i minhundsprojektet ser vi ännu ett exempel på djurens stora betydelse för människors liv och hälsa. Jag är glad och stolt över att vi i AniCura, genom Veterinärer utan gränser Sverige, har fått förmånen att bidra till en säkrare tillvaro och samhällsutveckling i en utsatt del av världen.
Charlotta Warnhammar, AniCura
Minhundar ökar effektiviteten I MAGs röjningsarbete och är en ovärderlig del av vårt program i Irak. Vi är glada över det innovativa samarbetet med AniCura och VSF-Sverige och tacksamma för deras fantastiska support. Vi hoppas kunna utöka partnerskapet inom kort för att kunna göra mer, snabbare, för att frigöra oskyldiga människor från rädsla för dessa vapen och låta dem återuppbygga sina liv.
Ingrid Turner, Partnerships Officer, MAG
Det är väldigt glädjande att intresset för forskning inom AniCura är så stort och att vi fått så många ansökningar för stöd av pågående eller planerade forskningsprojekt. Det kan vara utmanande att parallellt med en klinisk yrkesutövning bedriva forskningsprojekt och just därför är AniCuras forskningsfond viktig för att skapa rätt förutsättningar för framdrift.
Anna Tidholm, ordförande i AniCuras vetenskapliga råd, leg vet, VMD, Dipl ECVIM (kardiologi) och docent
Vi har från att vi skapade AniCura haft höga ambitioner inom det veterinärmedicinska området, både genom att stödja och främja veterinärmedicinsk forskning som att investera och erbjuda modern och specialiserad djursjukvård i framkant av den veterinärmedicinska utvecklingen. Vårt åtagande i och med AniCuras forskningsfond är långsiktigt, och vi ser fram emot att kunna stötta ännu fler projekt under 2016 och framåt.
Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura
Det man ofta glömmer bort är att hundar och katter är skilda djurarter och att de bör hanteras på olika sätt. Katter blir lätt stressade och oroliga i nya miljöer och att bemöta denna oro är viktigt, huvudsakligen för att katten ska få en bra upplevelse men också för att vi ska kunna göra vårt arbete.
Anja Kanold, veterinärchef på AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen
Det händer ofta att vi får in upphittade katter med allt från lindriga till allvarligare skador. I de fall katten saknar ID-märkning har vi ingen möjlighet att få kontakt med ägaren för att diskutera vidare vård. Det innebär att ägaren till en omärkt katt med så svåra skador att den måste avlivas, eller som lämnas in död, kanske aldrig får besked om vad som har hänt med den försvunna familjemedlemmen.
Nathalie Sjögren, leg veterinär och specialist i hundens och kattens sjukdomar vid AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen
Vår drift ved Kongsvinger Veterinærklinikk har vært i kontinuerlig utvikling siden vi startet i 1978. Når vi nå planlegger å ta det neste steget på vår reise ved å bli et fullskala dyresykehus, er det et naturlig valg å slutte seg til AniCura. Gjennom å gå inn i gruppen får vi ikke bare trygghet og støtte i forbindelse med at vi ekspanderer, men også tilgang til et omfattende kollegialt nettverk og til veterinærmedisinsk kunnskapsutveksling.
Bjarne Kvale, verksamhetschef Kongsvinger Veterinærklinikk
AniCura ønsker Kongsvinger Veterinærklinikk hjertelig velkommen. Klinikken er veletablert i regionen og verdsetter, akkurat som AniCura, kvalitet og trygghet. Ikke minst deler vi en sterk ambisjon om å videreutvikle det veterinærmedisinske tilbudet til våre kunder. Vi ser frem til å jobbe sammen for å skape fremtidens veterinærmedisin.
Øyvind Johnsen Brøgger, affärsområdeschef AniCura Norge
Alle gleder seg til samarbeidet med AniCura, det er både oppløftende og spennende. Det gir oss tilgang til ytterligere ekspertise og muligheter for egen kompetanseutvikling. Det styrker også vårt tilbud til kundene siden vi kan tilby dem et mer komplett tilbud av tjenester når vi nå inngår i et nettverk av dyresykehus og –klinikker med høyt kompetansenivå.
Morten Grøtterud, medgrundare och veterinär, Elverum Dyrehospital
Vi ønsker Elverum Dyrehospital varmt velkommen til AniCura. Klinikken har et sterkt rykte blant kunder og kollegaer for både faglig kvalitet og god kundebehandling, og er opptatt av kontinuerlig videreutvikling. Vi gleder oss til å jobbe videre sammen om å skape fremtidens veterinærmedisin.
Øyvind Johnsen Brøgger, affärsområdeschef AniCura Norge
I AniCura finner vi de samme verdier som vi alltid har satt høyt. Kompetanse og utvikling, trygghet og omsorg er verdier vi kan stå inne for og som passer godt inn i vår filosofi. Vi ser også at AniCura kan bringe inn større faglig samarbeid på tvers av klinikker, noe som kan skape en mer spennende hverdag for de ansatte og på sikt gi et bedre tilbud til pasientene. I tillegg synes vi at det er viktig å ha en profesjonell eier i ryggen for å vokse videre.
Hege Jøntvedt Engum, verksamhetschef Stjørdal Dyreklinikk
AniCura ønsker Stjørdal Dyreklinikk hjertelig velkommen til AniCura. Klinikken har utviklet tung kompetanse innen flere fagområder gjennom mange år med målrettet og systematisk satsing, noe som gjør den til en viktig drivkraft innen spesialisert veterinærmedisin. Gjennom denne sammenslåingen skaper vi nå enda større muligheter for å fortsette utviklingen av høykvalitativ og spesialisert veterinærmedisinsk behandling i Norge.
Øyvind Johnsen Brøgger, affärsområdeschef AniCura Norge
Vi har redan idag gott samarbete med AniCura och ett mycket gott intryck av företaget. Samgåendet med AniCura innebär för oss en utveckling som ligger i tiden, genom att vi blir en del av ett omfattande kollegialt nätverk. Detta ger oss inte bara stora möjligheter till professionellt utbyte och veterinärmedicinsk diskussion, utan är även ett välkommet stöd när vi utvecklar våra tjänster inom djursjukvård.
R. Terje Nyen, blivande verksamhetschef för både Eidsvoll och Råholt Dyreklinikk
Vi hälsar djurklinikerna i Eidsvoll och Råholt varmt välkomna till AniCura. Teamet är med sin långa och gedigna erfarenhet väletablerade i regionen och har ett starkt fokus på utveckling och förnyelse. Tillsammans fortsätter vi att stärka och utveckla vårt veterinärmedicinska kunskapsutbyte och erbjudande av högkvalitativ djursjukvård.
Øyvind Johnsen Brøgger, affärsområdeschef AniCura Norge
Precis som det är viktigt att öva på första hjälpen för människor, är det lika viktigt att öva på djur. Men den bästa försäkringen är så klart att på förhand tänka igenom vilka faror som hunden eller katten kan möta i sommar, så att de kan förebyggas. Lämna till exempel aldrig djuret i bilen på sommaren, se till att hunden bär flytväst till sjöss och försök säkra att de inte har möjlighet att rusa ut på vägar framför fordon.
Carol Ringström, leg djursjukskötare och enhetschef på AniCura Gärdets Djurklinik
Det stora nätverk av engagerade och skickliga medarbetare som AniCura utgörs av innebär fantastiska möjligheter att lyfta smådjursmedicinens kvalitetsarbete till en helt ny nivå. Jag ser mycket fram emot att få bidra till utvecklandet av en djursjukvård som erbjuder allt högre patientsäkerhet, minskande förekomst av vårdrelaterade infektioner och minskad spridning av multiresistenta bakterier. Genom att arbeta proaktivt med att förbättra vårdhygien och för en hållbar antibiotikaanvändning tar AniCura även ett samhällsansvar, då antibiotikaresistens är en gemensam utmaning för humansjukvården och djursjukvården.
Ulrika Grönlund
En naturlig del av att utveckla framtidens djursjukvård innefattar att systematiskt övervaka, följa upp och förbättra vårdens kvalitet. AniCura kännetecknas av högkvalitativ djursjukvård och arbetar ständigt för hög vårdhygien och god patientsäkerhet. Jag är övertygad om att Ulrikas gedigna kompetens och goda förmåga att dela med sig av sina kunskaper kommer att bidra positivt till vårt fortsatta arbete inom vårdkvalitet och hållbar antibiotikaanvändning och jag hälsar henne varmt välkommen till AniCura.
Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp