Slutsatser från röntgenundersökningar i djursjukvården kan vara missvisande

I en ny studie inom ramen för AniCuras kvalitetsprogram analyserades 600 genomförda röntgenundersökningar. I endast 65% av fallen hade korrekta slutsatser dragits.

Röntgenbilder tas vid ungefär var tionde patientbesök och är därmed en av de vanligaste diagnostiska metoderna inom djursjukvården. I AniCuras nya studie, som leddes av Dr. Anthony Pease (DVM, MS, DACVR), specialist inom bilddiagnostik, analyserades mer än 600 röntgenundersökningar från 111 djurkliniker runtom i Europa för att undersöka kvaliteten av de slutsatser som dragits av röntgenundersökningarna. Studien, som genomfördes inom ramen för AniCuras kvalitetsprogram, visade att enbart 65% av röntgenundersökningarna resulterade i adekvata slutsatser. Resultatet var likartat mellan de deltagande länderna.

- En framgångsrik behandling är beroende av högkvalitativ diagnostik, och resultatet från denna studie visar att vi kan förbättra användandet av röntgen inom djursjukvården. Genom mer utbildning, förbättrade riktlinjer och användning av specialistkompetens via digitala bildtjänster kan vi stärka kvaliteten inom bilddiagnostik, säger Jo Amundstad, veterinär och ansvarig för studien på AniCura.

De 111 djurkliniker som deltog i studien bidrog med fem röntgenbilder vardera tillsammans med deras kliniska slutsatser och tolkningar. Bilder och slutsatser analyserades av Dr. Pease och erhöll ett kvalitetsbetyg som omfattade bildkvalitet, tolkning, slutsats samt eventuella brister i strålningssäkerhet.

- Det var spännande att delta i denna studie på uppdrag av AniCura. Det är första gången vi kunde genomföra en större internationell studie inom bilddiagnostisk kvalité i djursjukvården och studien har gett oss insikter som är viktiga för den fortsatta utvecklingen, säger Dr. Anthony Pease, specialist (Diplomate) inom veterinärmedicinsk radiologi.

Studien genomfördes under perioden januari-februari 2019.

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, kommunikationschef AniCura, +46 736 268 886

Om AniCura

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 270 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 5500 passionerade medarbetare tar varje år hand om fler än två och en halv miljon patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor www.anicura.se och www.anicuragroup.com

Taggar:

Om oss

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa. Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter. För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna vår hemsida www.anicuragroup.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

En framgångsrik behandling är beroende av högkvalitativ diagnostik, och resultatet från denna studie visar att vi kan förbättra användandet av röntgen inom djursjukvården. Genom mer utbildning, förbättrade riktlinjer och användning av specialistkompetens via digitala bildtjänster kan vi stärka kvaliteten inom bilddiagnostik
Jo Amunstad, veterinär och ansvarig för studien på AniCura