AniCura presenterar kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2018

AniCura, en av Europas ledande aktörer inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, presenterar idag sin kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2018 och lovar samtidigt att halvera företagets förbrukning av antibiotika.

Sedan 2015 har AniCura presenterat en årlig kvalitetsrapport som beskriver utvecklingen inom kvalitet och patientsäkerhet samt användningen av antibiotika bland AniCuras 250 djursjukhus och djurkliniker. Under det senaste året har majoriteten av AniCuras djurkliniker minskat sin förbrukning av antibiotika, och vid ca en tredjedel av djurklinikerna har förbrukningen minskat med över 30 procent. Nu tar AniCura nästa steg i kampen mot resistenta bakterier med målet att halvera förbrukningen av antibiotika till år 2030.

- Resistenta bakterier är idag ett av de allvarligaste hoten mot både folk- och djurhälsan, orsakat av en överkonsumtion av antibiotika och undermålig vårdhygien. Nu tar vi krafttag i antibiotikafrågan på europeisk nivå med målet att halvera vår förbrukning, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig AniCura.

AniCuras kvalitets- och hållbarhetsrapport är den första i sitt slag inom djursjukvården och beskriver utvecklingen inom de nio fokusområden som AniCuras kvalitetsprogram QualiCura omfattar. Under 2018 involverade AniCura sina intressenter i en intressentdialog för att ta ett helhetsgrepp i arbetet för en hållbar djursjukvård. Rapporten för 2018 beskriver därför utöver kvalitet och antibiotikaanvändning vid AniCuras djurkliniker också hur AniCura arbetar för att utveckla en hållbar arbetsplats, med förebyggande vård samt med företagets miljöpåverkan.

- Jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit inom kvalitet och patientsäkerhet hittills samt den kvalitetsrapport vi presenterar varje år. I år har vi tagit ytterligare ett kliv framåt genom att inkludera flera centrala områden inom hållbarhet eftersom vi vet att en hållbar djursjukvård är viktigt för både kunder och medarbetare. Syftet med rapporten är att skapa transparens kring vår verksamhet men också att dela med oss av våra erfarenheter så att hela djursjukvårdsmarknaden kan inspireras och utvecklas, avslutar Peter Dahlberg, vd AniCura.

 AniCuras kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2018 är publicerad på www.anicuragroup.com.

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886

Om AniCura

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 250 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 5000 passionerade medarbetare tar varje år hand om två och en halv miljon patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor www.anicura.se och www.anicuragroup.com

Taggar:

Om oss

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa. Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter. För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna vår hemsida www.anicuragroup.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit inom kvalitet och patientsäkerhet hittills samt den kvalitetsrapport vi presenterar varje år. I år har vi tagit ytterligare ett kliv framåt genom att inkludera flera centrala områden inom hållbarhet eftersom vi vet att en hållbar djursjukvård är viktigt för både kunder och medarbetare. Syftet med rapporten är att skapa transparens kring vår verksamhet men också att dela med oss av våra erfarenheter så att hela djursjukvårdsmarknaden kan inspireras och utvecklas
Peter Dahlberg, vd AniCura