AniCura etableras i Frankrike, Spanien och Italien

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, fortsätter sin europeiska expansion och etablerar nu verksamhet i Frankrike, Spanien och Italien sedan flera specialiserade djursjukhus och djurkliniker i dessa länder valt att ansluta sig till AniCura.

Sedan AniCura grundades i Sverige 2011 har företaget vuxit med ca 40–50 procent per år, genom både kraftig organiskt tillväxt samt förvärv. Sedan tidigare är AniCura verksamt i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna. Nu etableras företaget även i Frankrike, Spanien och Italien genom förvärv av flera specialiserade djursjukhus och djurkliniker.

- Den europeiska marknaden för avancerad djursjukvård fortsätter att växa och utvecklas snabbt i takt med att sällskapsdjur blir allt viktigare familjemedlemmar. Med etableringar i Frankrike, Spanien och Italien är AniCura numera verksamt i samtliga stora europeiska marknader och har därmed skapat en stark och unik europeisk plattform för att fortsätta utveckla medicinsk kvalitet och driva innovation i djursjukvården, säger Peter Dahlberg, vd AniCura.

Under 2018 välkomnade AniCura 1 000 nya medarbetare till företaget och hade vid årsskiftet över 5 000 anställda vid 250 djursjukhus och djurkliniker i tio länder. AniCuras verksamhetsmodell med fokus på entreprenörskap i en decentraliserad och värderingsstyrd organisation utgör tillsammans med företagets kvalitetsprogram fortsatt viktiga drivkrafter för den starka tillväxten. Bara under de senaste tre åren har AniCura investerat över en miljard svenska kronor i utbildningar, forskning, utrustning och lokaler.

- Vi ser fortsatt stark efterfrågan från fristående djursjukhus och djurkliniker som vill bli del av AniCura för att tillsammans satsa på att utveckla vårdkvalitet och medarbetare i en stark entreprenörsanda, avslutar Peter Dahlberg.

I samband med att AniCura nu etableras i Frankrike, Spanien och Italien har nya landschefer utsetts. Pierre Tardif, tidigare regionchef för ett ledande internationellt sjukvårdsföretag, har utsetts till landschef för AniCura i Frankrike och Guillermo Ruiz San Juan, tidigare vd för ett internationellt säkerhetsföretag, har utsetts till landschef för AniCura i Spanien.

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886

Om AniCura

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 250 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 5000 passionerade medarbetare tar varje år hand om fler än två och halv miljon patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor www.anicura.se och www.anicuragroup.com

Taggar:

Om oss

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa. Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter. För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna vår hemsida www.anicuragroup.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi ser fortsatt stark efterfrågan från fristående djursjukhus och djurkliniker som vill bli del av AniCura för att tillsammans satsa på att utveckla vårdkvalitet och medarbetare i en stark entreprenörsanda
Peter Dahlberg, vd AniCura