Del

Kontakter

Sitater

Annenhver hund får for lite mosjon
Veterinær Sasja Rygg
Det er ingen sammenheng mellom en suksessfull operasjon og bruken av antibiotika.
Ulrika Grönlund
Møre og Romsdal er en ny og veldig interessant region for AniCura, med stadig større etterspørsel etter veterinærtjenester av høy kvalitet. Molde Dyreklinikk har et godt rykte blant regionens dyreeiere og er en velkjent klinikk blant henvisende veterinærer.
Erik Hauge, daglige leder AniCura Norge
Norske veterinærer er forbilledlige når det kommer til ansvarsfull bruk av antibiotika. Her brukes bare en fjerdedel så mye antibiotika som i andre europeiske land, og med samme gode behandlingsresultat.
Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarlig ved AniCura
Det er et klart behov for mer avansert veterinærhjelp og bedre tilgjengelighet i Nord-Norge der befolkningen er spredt ut over et stort geografisk område
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge
Målet med rapporten er å gi våre våre kunder, kolleger i bransjen og andre interesserte et transparent og tydelig bilde av behandlingskvaliteten i AniCura og hvordan vi arbeider for å utvikle den. Ved å dele vårt arbeid og beskrive områder der veterinærmedisinen kan forbedres, håper vi at vi kan inspirere hele bransjen til fortsatt utvikling.
Peter Dahlberg, adm.dir. i AniCura
Vi gleder oss over å bli en del av AniCura og tar dermed et neste steg i vår utvikling. I løpet av et par år planlegger vi en utvidelse av Fana Dyreklinikk slik at det blir et moderne dyresykehus som skal tilgodese enda flere behov fra våre kunder. Både i dette arbeidet og i vår satsing på videreutdannelse blir AniCuras erfaring og stabile nettverk til uvurderlig nytte.
Camilla Meltevik, daglig leder Fana Dyreklinikk
Fana Dyreklinikk er et godt tilskudd til vår norske og europeiske sammenslutning av sykehus og klinikker. De ansatte er svært opptatt av utvikling og kvalitet. Dermed passer de svært godt inn sammen med de øvrige virksomhetene, og vi hilser dem velkommen.
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder AniCura Norge
Vi har hatt en fantastisk utvikling med stor pågang av pasienter gjennom de siste tiårene. Dyreeierne forteller ofte at de trives hos oss og stoler på vår evne til å ta vare på dyrene. Dette er viktig for oss. For å kunne fortsette å utvikle oss og heve vår kompetanse, hadde vi diskusjoner med flere forskjellige partnere, men hos AniCura kjente vi umiddelbart at deres verdier stemte med våre. AniCura har dessuten et langsiktig perspektiv. Dette gir oss nye muligheter til kompetanseutvikling, da vi har kommet så langt vi kan med oppbyggingen av egen kraft.
Geir Inge Relling, daglig leder Heimdal Dyreklinikk
Vi er svært glade over å hilse nok en velbesøkt og godt likt klinikk velkommen til AniCura-familien. Sammen med AniCuras andre dyresykehus og klinikker i regionen, kan Heimdal Dyreklinikk tilby dyreeiere i Trondheimsområdet enda bredere kompetanse og større nærvær.
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder AniCura Norge
Vi ser fram til å bli en del av AniCura og det faglige samarbeidet på Sørlandet. Dette setter oss i kontakt med enda flere dyktige kolleger som deler vår visjon. Dermed kan vi tilby våre kunder og pasienter enda bedre service og bredere kompetanse innen helse.
Thomas Nymoen, daglig leder Mandal Dyreklinikk
Vi ønsker Mandal Dyreklinikk varmt velkommen. Deres kompetanse og høye ambisjoner vil bidra positivt til til AniCura-familien og, framfor alt, til våre kunder og pasienter på Sørlandet og i resten av Norge
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder AniCura Norge
Vi er midt inne i en intensiv periode med stor kundetilstrømning. Det føles utrolig spennende å få være med i AniCuras satsing på ”Prosjekt Sørlandet” der samarbeidet mellom regionens AniCura-klinikker utvides. Vi er overbevist om at det kommer til å heve vår veterinærmedisinske kompetanse å være en del av et nettverk med så mange dyktige kolleger.
Sigurd Bjørtvedt og Erling Frivold
Vågsbygd Dyreklinikk med personell er hjertelig velkomne til AniCura Norge og vår øvrige europeiske familie av dyresykehus og klinikker. De blir enda en bit i det puslespillet der vårt mål er å tilby norske dyreeiere høy tilstedeværelse og god veterinærmedisinsk kompetanse i hele landet.
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge
I og med dette samarbeidet blir vi, som er en liten klinikk, del av noe større. Det gleder vi oss til. Vi tror at AniCuras store kompetansenettverk og høye kvalitet vil bidra vil at vi kan yte våre pasienter og kunder enda bedre behandling og service – nå og i fremtiden.
Kirsti Bjørndal, som er daglig leder ved Vennessla Dyreklinikk
Vennesla Dyreklinikk ønskes svært varmt velkommen til AniCura. Dette er en veldrevet klinikk med høye ambisjoner som blir et positivt tilskudd til vår familie av dyresykehus og klinikker på Sørlandet og i Norge forøvrig.
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge
På sikt kommer vi til å måtte utvide og vi ønsker alltid å forbedre oss. Derfor var valget av AniCura som partner enkelt. De tror på oss og vi synes at det er en utrolig spennende reise å bli en del av deres store nettverk. Vi tror på hva AniCura står for i form av verdier og profesjonalisme og ser frem mot å nyte godt av både kompetanseutveksling og struktur. Å være en del av AniCura er et kvalitetsstempel for oss. Vi henviser allerede pasienter til andre AniCura-virksomheter, så det blir en svært naturlig fortsettelse.
Camilla Aschehoug Krogsrud, daglig leder ved Skien Dyreklinikk
Vi ønsker Skien Dyreklinikk hjertelig velkommen til AniCura-familien og er overbevist om at vi kan hjelpe dem med å fortsette sin sterke utvikling. Klinikken kombinerer internasjonal erfaring og systematisk kompetansebygging med et høyt servicenivå som det er tydelig at kundene setter pris på. Sammen med våre øvrige klinikker i området vil de utgjøre et sterkt team som sikrer et helhetlig tilbud til dyreeiere i Telemark og omegn.
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge
Vi har lenge hatt god kontakt med AniCura Dyresykehus Oslo hvor vi henviser pasienter som har behov for veterinærer med spesialkompetanse. For oss føltes det viktig å finne en partner som vi trives med. Ved å bli en del av AniCura håper vi på en givende utveksling når det gjelder både kunnskap og drift. Vi ønsker å være en del av AniCuras etablerte nettverk når vi ruster oss for fremtiden.
Torill Heggenes, daglig leder Dyrlegene på Lilleaker
Dyrlegene på Lilleaker er hjertelig velkommen til vår familie. De har hele tiden satset på høy kompetanse og god service, og vi ser frem til å styrke vårt felles tilbud til dyreeiere gjennom dette samarbeidet.
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder AniCura Norge
AniCuras mål er å kunne tilby Europas beste veterinærmedisin, og det er noe som krever konstant utvikling. Dyreeiere som besøker oss, har allerede høye forventninger. De opplever også at vi ofte har kortere ventetider, høyere tilgjengelighet og høyere servicegrad enn i humanmedisinen. Med denne rapporten synliggjør vi AniCuras systematiske kvalitetsarbeid på en transparent måte. Det tror vi er fordelaktig for veterinærbransjen i både Skandinavia og resten av Europa. Vi håper at resten av bransjen følger etter på dette området.
Peter Feledy, Chief Operating Officer AniCura
Antibiotika skal aldri gis for sikkerhets skyld og skrekkscenarioet er at vi til slutt ikke har noen antibiotika som fungerer for verken mennesker eller dyr. Det er viktig at vi blir klokere i vår foreskriving av antibiotika og dermed minsker bruken av den. I undersøkelsen så vi gledelig nok at antibiotika som WHO kaller Critically Important Antibiotics (CIA), bare er blitt brukt et fåtall ganger. På den annen side identifiserte vi flere forbedringsområder som vi må arbeide videre med.
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager AniCura
Det var først og fremst AniCuras fokus på veterinærmedisinsk utvikling, med muligheter for utdanning og god utveksling av teoretisk og praktisk kunnskap som gjorde at jeg ville bli en del av gruppen. AniCuras gode rutiner og systemer for kvalitetssikring er et stort pluss, og jeg har også en forhåpning om at vi i fremtiden sammen skal kunne bygge ut akuttpleien for selskapsdyr i regionen til samme nivå som i andre deler av Norge.
Harald Small
Hele AniCura ønsker Harald og resten av teamet varmt velkommen. Follo Dyreklinikk står for en langsiktig satsing på kvalitet og faglig utvikling og en aktiv deltakelse i bransjefelleskapet. Dette er sentrale verdier også i AniCura, så vi ser virkelig frem til å jobbe sammen om å skape fremtidens veterinærmedisin.
Øyvind Johnsen Brøgger
Vår drift ved Kongsvinger Veterinærklinikk har vært i kontinuerlig utvikling siden vi startet i 1978. Når vi nå planlegger å ta det neste steget på vår reise ved å bli et fullskala dyresykehus, er det et naturlig valg å slutte seg til AniCura. Gjennom å gå inn i gruppen får vi ikke bare trygghet og støtte i forbindelse med at vi ekspanderer, men også tilgang til et omfattende kollegialt nettverk og til veterinærmedisinsk kunnskapsutveksling.
Bjarne Kvale, daglig leder ved Kongsvinger Veterinærklinikk
AniCura ønsker Kongsvinger Veterinærklinikk hjertelig velkommen. Klinikken er veletablert i regionen og verdsetter, akkurat som AniCura, kvalitet og trygghet. Ikke minst deler vi en sterk ambisjon om å videreutvikle det veterinærmedisinske tilbudet til våre kunder. Vi ser frem til å jobbe sammen for å skape fremtidens veterinærmedisin.
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge
Alle gleder seg til samarbeidet med AniCura, det er både oppløftende og spennende. Det gir oss tilgang til ytterligere ekspertise og muligheter for egen kompetanseutvikling. Det styrker også vårt tilbud til kundene siden vi kan tilby dem et mer komplett tilbud av tjenester når vi nå inngår i et nettverk av dyresykehus og –klinikker med høyt kompetansenivå.
Morten Grøtterud, medstifter og veterinær ved Elverum Dyrehospital
Vi ønsker Elverum Dyrehospital varmt velkommen til AniCura. Klinikken har et sterkt rykte blant kunder og kollegaer for både faglig kvalitet og god kundebehandling, og er opptatt av kontinuerlig videreutvikling. Vi gleder oss til å jobbe videre sammen om å skape fremtidens veterinærmedisin.
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge
I AniCura finner vi de samme verdier som vi alltid har satt høyt. Kompetanse og utvikling, trygghet og omsorg er verdier vi kan stå inne for og som passer godt inn i vår filosofi. Vi ser også at AniCura kan bringe inn større faglig samarbeid på tvers av klinikker, noe som kan skape en mer spennende hverdag for de ansatte og på sikt gi et bedre tilbud til pasientene. I tillegg synes vi at det er viktig å ha en profesjonell eier i ryggen for å vokse videre.
Hege Jøntvedt Engum, daglig leder ved Stjørdal Dyreklinikk
AniCura ønsker Stjørdal Dyreklinikk hjertelig velkommen til AniCura. Klinikken har utviklet tung kompetanse innen flere fagområder gjennom mange år med målrettet og systematisk satsing, noe som gjør den til en viktig drivkraft innen spesialisert veterinærmedisin. Gjennom denne sammenslåingen skaper vi nå enda større muligheter for å fortsette utviklingen av høykvalitativ og spesialisert veterinærmedisinsk behandling i Norge.
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge
Vi har alt i dag et godt samarbeid med AniCura og et svært godt inntrykk av selskapet. Sammenslåingen med AniCura er naturlig for oss, og det å bli en del av et omfattende kollegialt nettverk er en god utvikling som ligger i tiden. Dette gir oss ikke bare store muligheter for profesjonell utveksling og veterinærmedisinsk diskusjon, men vi får også en god samarbeidspartner når vi videreutvikler vårt veterinærmedisinske tilbud.
R. Terje Nyen, påtroppende daglig leder for både Eidsvoll og Råholt Dyreklinikk
Vi ønsker dyreklinikkene i Eidsvoll og Råholt varmt velkomne til AniCura. Teamet er med sin lange og brede erfaring veletablerte i regionen og har sterkt fokus på utvikling og fornyelse. Sammen fortsetter vi å styrke og utvikle vår kunnskap og vårt tilbud av høykvalitativ veterinærmedisinsk behandling.
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge
Vi pleier å si at vi skal gjøre ting enda bedre i morgen enn det vi gjorde i dag, og i det nye dyresykehuset har vi de aller beste forutsetninger for å oppnå dette i enda høyere grad. Moderne lokaler og utstyr kompletterer spisskompetansen hos personalet vårt, slik at vi kan fortsette å tilby avanserte utredninger og behandling, og kontinuerlig styrke og etterutdanne personalet. Vi kommer til å fortsette å tilby de samme konkurransekraftige prisene også i de nye lokalene; vår storsatsing skal bare få positive effekter for kundene våre.
Tor Kvinge, daglig leder ved AniCura Dyresykehuset Bergen Nord
Åpningen av et nytt og fremtidsrettet dyresykehus er helt i tråd med AniCuras strategi om å jobbe sammen med ledende veterinærer for å realisere satsinger som tidligere ikke har vært mulige. AniCura Dyresykehuset Bergen Nord setter en høy faglig standard, med spisskompetanse innen flere fagområder slik som ortopedi og bløtdelskirurgi, indremedisin, hudsykdommer samt gnagere og eksotiske dyr. Vi er veldig stolte og glade for å innvie et nytt og moderne dyresykehus som ytterligere styrker vårt brede tilbud til dyreeiere i Bergen.
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge
Jeg gleder meg til å jobbe videre med å harmonisere standarder for etterutdanning på tvers av landegrensene med mål om å bidra til generell kompetanseheving, samt med forskningssamarbeid og med systematisk kvalitetssikring og utvikling. Muligheten til å kunne identifisere og dele beste praksis mellom klinikker og til og med land, ser jeg på som spennende og givende.
Stein Istre Thoresen
På vegne av AniCura vil jeg ønske Stein og hans uvurderlige erfaring varmt velkommen til vår familie av dedikerte veterinærer, dyrepleiere og assistenter. Vi jobber kontinuerlig for å tilby bedre og mer avansert veterinærmedisin, og Stein deler våre ambisjoner om å hele tiden heve kvalitetsstandarder, medisinsk kompetanse og kunnskapsutveksling. Jeg er overbevist om at han vil bli en verdifull bidragsyter i vårt team
Peter Dahlberg, Administrerende Direktør og Konsernsjef i AniCura
Vi fikk ulike tilbud om framtidige samarbeidspartnere, men for oss var AniCura det naturlige valget. AniCura er veletablert i hele Norden og har stor fokus på høy veterinærmedisinsk kompetanse og service, noe vi verdsetter. Når vi nå går sammen, får vi en profesjonell partner som gir oss tilgang til et internasjonalt kunnskapsnettverk, videreutdanning, raskere virksomhetsutvikling og administrativ avlastning som kommer våre pasienter til gode gjennom høyere kvalitet og kompetanse.
Siri Sedberg, daglig leder ved Stavanger Smådyrklinikk
Vi er glade for å kunne hilse Stavanger Smådyrklinikk varmt velkommen til vår familie. Klinikken har etablert seg som ledende i regionen gjennom høy veterinærmedisinsk kvalitet, stor fokus på kompetanseutvikling og sterk vekst. Sammen ser vi frem til å skape fremtidens veterinærmedisin.
Peter Dahlberg, administrerende direktør og konsernsjef i AniCura
I dag har vi et relativt bredt behandlingstilbud, men de seneste årene har vi merket at etterspørselen har forandret seg. Nå vil våre kunder ha mer og mer spesialisert behandling og for å kunne møte deres forventninger behøver vi en større, profesjonell partner. Ved å gå inn i AniCura får vi mulighet til å satse på enda mer avansert utstyr og få tilgang til enda dypere spisskompetanse som kommer våre kunder til gode.
Trond Relling, grunnlegger og daglig leder ved Byåsen Dyrehospital
Vi hilser Byåsen Dyrehospital varmt velkommen til vår familie. Klinikken er velrennomert, med stor samlet kompetanse og erfaring, og gir oss muligheten til å tilby høykvalitativ og spesialisert veterinærmedisin til dyreeiere i Trondheim. Sammen ser vi frem til å skape fremtidens veterinærmedisin.
Peter Dahlberg, administrerende direktør og konsernsjef i AniCura
Det var en lang prosess å fatte beslutningen om å inngå samarbeid med en ekstern partner. Vi er en velfungerende klinikk med stort pasientgrunnlag, men samtidig vil vi bli enda bedre. Det som var avgjørende for vår beslutning var AniCuras seriøsitet og nordiske kompetansenettverk. For oss er muligheten til videreutvikling- og utdanning og bedre tilgang til spesialisert fagkompetanse veldig viktig. Sammen med AniCura tar vi nå enda et stort steg videre i vår profesjonelle utvikling, med alt som det innebærer.
Ruth Anne Aas, grunnlegger ved Jeløy Dyreklinikk
Med Jeløy Dyreklinikk och Rygge Veterinærkontor utökar vi vårt veterinärmedicinska erbjudande i Norge. Deras höga ambitioner inom veterinärmedicin och starka fokus på patienttrygghet gör dem till en mycket välkommen del i vår nordiska familj av djursjukhus och djurkliniker.
Peter Dahlberg, Administrerende Direktør og konsernsjef i AniCura
Jeg vet av egen erfaring hvor mye det kan bety med god veterinærmedisin, og jeg har stor tro på at dyreklinikkene i AniCura sammen står sterkere til å utvikle et enda bedre tilbud i fremtiden til både pasienter og kunder. AniCura har noen av Nordens beste dyreklinikker, en sterk ledelse og fremtidsrettede eiere, så i første omgang ser jeg veldig frem til å lære av disse og sette meg godt inn i virksomheten. Jeg vet også at det finnes spennende planer for fremtiden, så jeg gleder meg til å bidra på denne reisen.
Øyvind Johnsen Brøgger
Vi hälsar Øyvind varmt välkommen till vår familj. Med sin kompetens och erfarenhet är jag övertygad om att Øyvind kommer att bidra till att stärka utvecklingen inom AniCura och vara med att skapa framtidens djursjukvård.
Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura
Velg en tidsperiode -
det finnes ingen resultater som samsvarer med ditt søk
det finnes ikke flere reultater som samsvarer med ditt søk
Tilbake til toppen