Mindre antibiotika i veterinærmedisinen – norske veterinærer i front

Report this content

18-24 november er verdens antibiotikauke, et globalt initiativ for å spre kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens. Denne uken presenterer AniCura en studie på over 23.000 hunder som viser at antibiotikaforbruket på AniCuras klinikker i Norge og Europa har gått ned de siste tre årene.

I flere år har AniCura målt antibiotikaforbruket i sine veterinærklinikker i Europa. Resultatene er unike, siden antibiotikaforbruk blant kjæledyr sjelden måles av myndighetene på denne måten.

AniCuras nye studie ble gjennomført i oktober 2019, og inkluderte 23,429 hunder som ble behandlet ved 154 forskjellige klinikker i ti land. 31 av disse klinikkene var norske. Når man ser på sammenlignbare land, har broken av antibiotika må gått ned for tredje året på rad, fra ca. 14 prosent av pasientene i 2016 til ca. 8% i 2019.

Jeg er svært glad over å se en solid trend mot mindre boreskriving av antibiotika flere år på rad ved våre klinikker, sier Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager i AniCura. Likevel er det fremdeles behov for å forandre enda mer på måten vi bruker antibiotika på innen veterinærmedisinen for å motvirke spredningen av resistente bakterier, en av verdens største trusler mot folkehelsa.

I de siste tre årene har det blitt gjort signifikante fremsteg ved AniCuras klinikker i Tyskland, Østerrike og Sveits. Klinikker i Norge og Sverige har hatt en konsekvent lav bruk av antibiotika, og har kommet så langt ned som 4 - 10% av hunder behandlet i perioden studien varte. Lavest forbruk av alle landene ser vi i Norge ved 4%.

- Gjennom samarbeid over landegrensene har vi lært av hverandre og redusert unødig bruk av antibiotika i de fleste av landene, sier Ulrika Grönlund.

AniCuras studie av antibiotikabruk i Europa ble gjennomført gjennom AniCuras kvalitetsprogram QualiCura, o ger en del av AniCuras arbeid for å måle, følge opp og å jobbe mot en klokere bruk av antibiotika.  

For mer informasjon, vennligst kontakt  
Sasja Rygg, kommunikasjonsansvarlig AniCura Norge
+47 90 94 51 30, sasja.rygg@anicura.no

Om AniCura

AniCura er en familie av fremtredende dyresykehus og dyreklinikker som er spesialiserte på smådyr. Selskapet ble etablert i 2011 som den første sammenslåing av dyresykehus i Norden, bygget på ideen om at forente ressurser skaper muligheter for bedre veterinærmedisin. I dag er AniCura et forbilde innen avansert veterinærmedisin og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Europa.

Selskapet tilbyr et stort utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende og basisbehandling til avansert diagnostikk, indremedisin, akuttmedisin, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, samt nøye utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter.

AniCura tilbyr moderne diagnostikk og behandling av høy kvalitet på 270 steder i Europa og skaper trygghet for dyreeiere gjennom pasientsikkerhet og høy tilgjengelighet. Selskapets 5 500 dedikerte medarbeidere tar hvert år hånd om over to millioner pasienter. AniCura er en anerkjent utdannings- og henvisningsinstans.

Siden 2018 er AniCura en del av Mars Petcare, en familieeid bedrift som fokuserer på veterinærmedisin og ernæring for kjæledyr.

For informasjon om hvordan AniCura jobber for å skape fremtidens veterinærmedisin, besøk gjerne vår hjemmeside www.anicuragroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia