Eidsvoll Dyreklinikk og Råholt Dyreklinikk slutter seg til AniCura

AniCura, som er ledende innen høykvalitativ veterinærmedisinsk behandling av selskapsdyr, styrker sitt tilbud i Norge og Akershus gjennom å innlemme Eidsvoll Dyreklinikk og Råholt Dyreklinikk i gruppen. Samarbeidet gir dyreklinikkene økte muligheter til utvikling, profesjonalisering og fortsatt kompetanseheving.

Eidsvoll Dyreklinikk i Eidsvoll sentrum ble etablert i 1998 og Råholt Dyreklinikk åpnet 2006 for å gi større tilgjengelighet for dyreeiere i kommunens sørlige deler. Klinikkene har utviklet seg i takt med stadig større etterspørsel etter høykvalitetsbehandling av hund og katt. På grunn av en stadig økende kundemasse, flytter Råholt Dyreklinikk til høsten inn i nye, større lokaler.

Teamet inkluderer fire veterinærer og seks dyrepleiere og assistenter, og det tilbys spesiell kompetanse innen blant annet odontologi, dermatologi og kirurgi. Dyreklinikkene er utrustet med egne laboratorier for blodanalyser, digitalt røntgen og avansert ultralydutstyr, og har hver sin butikk med utvalgte fôr og pleieprodukter til dyr. Innen vaktsamarbeidet i Eidsvoll tilbys det blant annet akuttvakt døgnet rundt for smådyr og hest.  

”Vi har alt i dag et godt samarbeid med AniCura og et svært godt inntrykk av selskapet. Sammenslåingen med AniCura er naturlig for oss, og det å bli en del av et omfattende kollegialt nettverk er en god utvikling som ligger i tiden. Dette gir oss ikke bare store muligheter for profesjonell utveksling og veterinærmedisinsk diskusjon, men vi får også en god samarbeidspartner når vi videreutvikler vårt veterinærmedisinske tilbud ,”sier R. Terje Nyen, påtroppende daglig leder for både Eidsvoll og Råholt Dyreklinikk.

”Vi ønsker dyreklinikkene i Eidsvoll og Råholt varmt velkomne til AniCura. Teamet er med sin lange og brede erfaring veletablerte i regionen og har sterkt fokus på utvikling og fornyelse. Sammen fortsetter vi å styrke og utvikle vår kunnskap og vårt tilbud av høykvalitativ veterinærmedisinsk behandling”, sier Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge.


For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder AniCura Norge, +47 945 07 210
R. Terje Nyen, påtroppende daglig leder Eidsvoll og Råholt Dyreklinikk, +47 950 80 950
Kai-Arne Schie, nåværende daglig leder Eidsvoll og Råholt Dyreklinikk, +47 995 36 845

Om AniCura
AniCura er ledende innen høykvalitativ veterinærmedisin for kjæledyr. Selskapet ble dannet ut fra ideen om at forente ressurser gir rom for å utøve bedre veterinærmedisinsk virksomhet. AniCura ble etablert i 2011 som den første sammenslåing av dyresykehus i Norden. Selskapet er i dag et forbilde innenfor spesialisert veterinærmedisin for selskapsdyr og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Nord-Europa.

AniCura tilbyr et komplett utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt i fra forebyggende medisin til avansert diagnostikk, intensivpleie, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, og tilbyr utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter.

AniCura består av mange av Europas mest prominente dyresykehus og klinikker, og tilbyr moderne diagnostikk og behandling av høy kvalitet. Våre klinikker og dyresykehus finnes på over 80 steder, noe som skaper trygghet og høy tilgjengelighet. Hvert år behandler selskapets 1600 veterinærer og dyrepleiere rundt 750 000 pasienter. AniCura er en ledende utdannings- og henvisningsinstans.

Mer informasjon på www.anicuragroup.com

Tags:

Om oss

AniCura er en familie av fremtredende dyresykehus og dyreklinikker som er spesialiserte på smådyr. Selskapet ble etablert i 2011 som den første sammenslåing av dyresykehus i Norden, bygget på ideen om at forente ressurser skaper muligheter for bedre veterinærmedisin. I dag er AniCura et forbilde innen avansert veterinærmedisin og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Europa. Selskapet tilbyr et stort utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende- og basisbehandling til avansert diagnostikk, indremedisin, akuttmedisin, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, samt nøye utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter. For informasjon om hvordan AniCura jobber for å skape fremtidens veterinærmedisin, besøk gjerne vår hjemmeside www.anicuragroup.com

Abonner

Sitater

Vi har alt i dag et godt samarbeid med AniCura og et svært godt inntrykk av selskapet. Sammenslåingen med AniCura er naturlig for oss, og det å bli en del av et omfattende kollegialt nettverk er en god utvikling som ligger i tiden. Dette gir oss ikke bare store muligheter for profesjonell utveksling og veterinærmedisinsk diskusjon, men vi får også en god samarbeidspartner når vi videreutvikler vårt veterinærmedisinske tilbud.
R. Terje Nyen, påtroppende daglig leder for både Eidsvoll og Råholt Dyreklinikk
Vi ønsker dyreklinikkene i Eidsvoll og Råholt varmt velkomne til AniCura. Teamet er med sin lange og brede erfaring veletablerte i regionen og har sterkt fokus på utvikling og fornyelse. Sammen fortsetter vi å styrke og utvikle vår kunnskap og vårt tilbud av høykvalitativ veterinærmedisinsk behandling.
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge