Jeløy Dyreklinikk slutter seg til AniCura

AniCura, ledende innen høykvalitativ veterinærmedisin for kjæledyr, kjøper Jeløy Dyreklinikk i Moss – en av Norges største og mest velrenommerte dyreklinikker. Samarbeidet innebærer at AniCura styrker sitt veterinærmedisinske tilbud til dyreeiere i Norge og sitt nettverk av avansert veterinærmedisinsk kompetanse. Jeløy Dyreklinikk får en profesjonell partner i sin videre kompetanse- og virksomhetsutvikling.

Jeløy Dyreklinikk ble grunnlagt i 1986 av dyrlegene Ruth Anne Aas og Halldor Matre Skålnes. Klinikken er særdeles veletablert og har spesialkompetanse innen flere veterinærmedisinske områder. For å øke tilgjengelighet og service til dyr og dyreeiere ble nærliggende Rygge Veterinærkontor kjøpt i 2007. Sammen tar dyreklinikkene på Jeløy og Rygge imot ca. 20 000 pasienter i året fra hele østlandsområdet.

Jeløy Dyreklinikk og avdelingen på Rygge består av ti dyrleger med utstrakt erfaring innen indremedisin, onkologi, oftalmologi, bløtvevs, ledd- og ryggkirurgi samt ortopedi. Innen oftalmologi tilbyr man en autorisert øyelyser og øyekirurgi inkludert kataraktoperasjoner. Klinikken legger vekt på grundig, sikker og rask diagnostikk, samt en rasjonell, effektiv og skånsom behandling med god oppfølging. For å muliggjøre det har Jeløy Dyreklinikk investert mye i både utstyr og fagkompetanse innen bilde- og laboratoriediagnostikk, samt en moderne rehabiliteringsavdeling.

Jeløy Dyreklinikk er utstyrt med både CT (Computer Tomography) og MR (Magnetic Resonance Imaging). Dette gir de beste mulige forutsetninger for å oppdage, stille presis diagnose og planlegge eventuelle inngrep ved sykdom og skader som kan være vanskelig å oppdage med vanlig røntgenundersøkelse.

Laboratoriet på Jeløy har avansert analyseutstyr for hormonanalyse, biokjemisk analyse og hematologi. Det utføres realtids PCR-analyser, DNA sekvensering og et bredt spekter av andre undersøkelser. Laboratoriet ledes og kvalitetssikres av en molekylær genetiker, biomedisinsk analytiker og bioingeniør. Avdelingen på Rygge har også et eget, mindre laboratorium.

Jeløy Dyreklinikk er godkjent av Den Norske Veterinærforening. Det innebærer at klinikken oppfyller de høyeste krav til veterinærmedisinsk kompetanse, utstyr og pasientsikkerhet. Det er i dag fortsatt få klinikker i Norge som er godkjent av DNV.

Jeløy Dyreklinikk ser frem til samarbeidet med AniCura og tror på en fortsatt positiv utvikling fremover.

”Det var en lang prosess å fatte beslutningen om å inngå samarbeid med en ekstern partner. Vi er en velfungerende klinikk med stort pasientgrunnlag, men samtidig vil vi bli enda bedre. Det som var avgjørende for vår beslutning var AniCuras seriøsitet og nordiske kompetansenettverk. For oss er muligheten til videreutvikling- og utdanning og bedre tilgang til spesialisert fagkompetanse veldig viktig. Sammen med AniCura tar vi nå enda et stort steg videre i vår profesjonelle utvikling, med alt som det innebærer”, sier Ruth Anne Aas, grunnlegger ved Jeløy Dyreklinikk.

”Med Jeløy Dyreklinikk och Rygge Veterinærkontor utökar vi vårt veterinärmedicinska erbjudande i Norge. Deras höga ambitioner inom veterinärmedicin och starka fokus på patienttrygghet gör dem till en mycket välkommen del i vår nordiska familj av djursjukhus och djurkliniker”, sier Peter Dahlberg, Administrerende Direktør og konsernsjef i AniCura.

AniCura tilbyr nå muligheter for CT og MR-undersøkelse i flere av Norges største byer. Flere dyresykehus er bygget eller under oppføring og forutsetningene for spesialisert veterinærmedisin øker kraftig. I Norge inngår over 20 velrenommerte dyresykehus og dyreklinikker i AniCura og betydelige beløp investeres hvert år for å skape fremtidens veterinærmedisin.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Peter Dahlberg, Administrerende Direktør og Konsernsjef i AniCura, +46 730 505 050

Om AniCura
AniCura er ledende innen høykvalitativ veterinærmedisin for hund, katt og øvrige kjæledyr. Foretaket ble født ut fra ideen om å skape en bedre veterinærmedisin ved å samle ressursene. AniCura ble etablert ved den første sammenslåingen av dyresykehus i Norden i 2011, og er i dag det eneste nordiske veterinærmedisinske foretaket med eksklusivt fokus på kjæledyr.

AniCura har et komplett tilbud av medisinske og kirurgiske tjenester og behandlinger. Det omfatter alt fra forebyggende pleie og grunnleggende omsorg, til avansert og spesialisert diagnostikk, intensivpleie og kirurgiske inngrep. Vil tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsrådgivning.

Foretaket består av flere av Nordens best ansette dyresykehus og dyreklinikker, tilbyr veterinærmedisin ved 60 avdelinger og har over 1 100 ansatte. AniCura tar årlig imot en halv million pasienter og er en ledende utdannelsesinstitusjon og henvisningsinstans.

AniCura eies av et stort antall ansatte, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, det svenske investeringsselskapet Fidelio samt Nordic Capital.

www.anicuragroup.com

Tags:

Om oss

AniCura er en familie av fremtredende dyresykehus og dyreklinikker som er spesialiserte på smådyr. Selskapet ble etablert i 2011 som den første sammenslåing av dyresykehus i Norden, bygget på ideen om at forente ressurser skaper muligheter for bedre veterinærmedisin. I dag er AniCura et forbilde innen avansert veterinærmedisin og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Europa. Selskapet tilbyr et stort utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende- og basisbehandling til avansert diagnostikk, indremedisin, akuttmedisin, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, samt nøye utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter. For informasjon om hvordan AniCura jobber for å skape fremtidens veterinærmedisin, besøk gjerne vår hjemmeside www.anicuragroup.com

Abonner

Sitater

Det var en lang prosess å fatte beslutningen om å inngå samarbeid med en ekstern partner. Vi er en velfungerende klinikk med stort pasientgrunnlag, men samtidig vil vi bli enda bedre. Det som var avgjørende for vår beslutning var AniCuras seriøsitet og nordiske kompetansenettverk. For oss er muligheten til videreutvikling- og utdanning og bedre tilgang til spesialisert fagkompetanse veldig viktig. Sammen med AniCura tar vi nå enda et stort steg videre i vår profesjonelle utvikling, med alt som det innebærer.
Ruth Anne Aas, grunnlegger ved Jeløy Dyreklinikk
Med Jeløy Dyreklinikk och Rygge Veterinærkontor utökar vi vårt veterinärmedicinska erbjudande i Norge. Deras höga ambitioner inom veterinärmedicin och starka fokus på patienttrygghet gör dem till en mycket välkommen del i vår nordiska familj av djursjukhus och djurkliniker.
Peter Dahlberg, Administrerende Direktør og konsernsjef i AniCura