AniCura først med kvalitetsrapport innenfor veterinærmedisin

Report this content

I dag publiserer AniCura den første overordnede kvalitetsrapporten noensinne innenfor veterinærmedisin. Inspirasjonen til rapporten kommer fra humanmedisinen og målet er å oppmuntre til ytterligere kunnskapsutveksling og kvalitetsutvikling. Rapporten beskriver AniCuras nye systematiske kvalitetsarbeid ”QualiCura”, der målsettingen er å øke pasientsikkerheten og forbedre det medisinske utfallet for AniCuras pasienter. QualiCura omfatter flere områder, f.eks. veterinærhygiene, antibiotikabruk, diagnostikkvalitet og kompetanseutvikling.

AniCuras kvalitetsrapport for 2015 er resultatet av et kontinuerlig utviklingsarbeid for å kunne tilby veterinærmedisin av høyest mulig kvalitet. Denne typen rapporter er vanlige innenfor humanmedisinen, men er tidligere ikke blitt publisert innenfor veterinærmedisin.

– AniCuras mål er å kunne tilby Europas beste veterinærmedisin, og det er noe som krever konstant utvikling. Dyreeiere som besøker oss, har allerede høye forventninger. De opplever også at vi ofte har kortere ventetider, høyere tilgjengelighet og høyere servicegrad enn i humanmedisinen. Med denne rapporten synliggjør vi AniCuras systematiske kvalitetsarbeid på en transparent måte. Det tror vi er fordelaktig for veterinærbransjen i både Skandinavia og resten av Europa. Vi håper at resten av bransjen følger etter på dette området, sier Peter Feledy, Chief Operating Officer, AniCura.

Rapporten er en oppsummering av mange av de kvalitetsinitiativene som AniCura har lansert, samt prioriterte områder der det er behov for økt fokus og muligheter til utvikling. Disse samles og akselereres nå betydelig innenfor rammen av det systematiske kvalitetsarbeidet i QualiCura. På samme måte som i humanmedisinen har pasientsikkerhet for dyr nå fått mye større fokus, i og med QualiCura.

– I takt med at veterinærmedisinen får stadig høyere kvalitet, gjennomføres det flere avanserte behandlinger på både hunder og katter, f.eks. cellegiftbehandlinger og skivebrokkoperasjoner. Det er en viktig utvikling ettersom den muliggjør flere friske dyr, økt livskvalitet og lengre liv. Men det krever også at vi regelmessig og systematisk dokumenterer og utveksler erfaringer for å kunne opprettholde høy kvalitet, fortsetter Peter Feledy.

Antibiotika – viktig for alle

Et av QualiCuras fokusområder er klokere bruk av antibiotika. Antibiotikaresistente bakterier spres i dag raskt i hele verden, både til mennesker og dyr. Antibiotika er en endelig ressurs som må anvendes smart. I fjerde kvartal 2015 gjennomførte AniCura innenfor rammen av QualiCura en stor studie om antibiotikabruk for hunder. Resultatene fra studien har fungert som et underlag for å etablere en smartere foreskriving av antibiotika og dermed minske spredningen av antibiotikaresistente bakterier.

– Antibiotika skal aldri gis for sikkerhets skyld og skrekkscenarioet er at vi til slutt ikke har noen antibiotika som fungerer for verken mennesker eller dyr. Det er viktig at vi blir klokere i vår foreskriving av antibiotika og dermed minsker bruken av den. I undersøkelsen så vi gledelig nok at antibiotika som WHO kaller Critically Important Antibiotics (CIA), bare er blitt brukt et fåtall ganger. På den annen side identifiserte vi flere forbedringsområder som vi må arbeide videre med, sier Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager, AniCura.

Diagnostisk kvalitet

Et annet fokusområde for QualiCura er diagnostisk kvalitet, ettersom pålitelig veterinærmedisinsk diagnostikk er sentralt i all høykvalitativ veterinærmedisin, uavhengig av om det handler om mindre klinikker eller større dyresykehus. For å sikre kvaliteten på mer avanserte diagnoser kreves det, i tillegg til kompetanse og erfaring hos veterinærer og øvrig personale, blant annet adekvat bildediagnostisk og laboratorieteknisk utstyr. Det handler f.eks. om røntgen, ultralyd, CT-skanner samt diverse avanserte analyseinstrumenter. AniCura analyserer også ofte ulike laboratorieprøver som en del av undersøkelsen. Ifølge forsking står laboratorieundersøkelser for 94 % av alle objektive data i pasientjournalen og hele 60–70 % av alle kritiske beslutninger tas på grunnlag av laboratorietester. Som en del av QualiCura har vi utviklet et internasjonalt kvalitetsprogram, AniCura Laboratory Quality Assurance Program, for å maksimere testresultatenes pålitelighet og tilgjengelighet.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Peter Feledy, Chief Operating Officer AniCura, +46 702 565 431

Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager AniCura, +46 706 387 562

Om AniCura

AniCura er en familie av fremtredende dyresykehus og dyreklinikker som er spesialiserte på smådyr. Selskapet ble etablert i 2011 som den første sammenslåing av dyresykehus i Norden, bygget på ideen om at forente ressurser skaper muligheter for bedre veterinærmedisin. I dag er AniCura et forbilde innen avansert veterinærmedisin og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Europa.

Selskapet tilbyr et stort utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende- og basisbehandling til avansert diagnostikk, indremedisin, akuttmedisin, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, samt nøye utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter.

AniCura tilbyr moderne diagnostikk og behandling av høy kvalitet på 130 steder i Europa og skaper trygghet for dyreeiere gjennom pasientsikkerhet og høy tilgjengelighet. Selskapets 2 500 dedikerte medarbeidere tar hvert år hånd om over en million pasienter. AniCura er en anerkjent utdannings- og henvisningsinstans.

For informasjon om hvordan AniCura jobber for å skape fremtidens veterinærmedisin, besøk gjerne vår hjemmeside www.anicuragroup.com

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker

Sitater

AniCuras mål er å kunne tilby Europas beste veterinærmedisin, og det er noe som krever konstant utvikling. Dyreeiere som besøker oss, har allerede høye forventninger. De opplever også at vi ofte har kortere ventetider, høyere tilgjengelighet og høyere servicegrad enn i humanmedisinen. Med denne rapporten synliggjør vi AniCuras systematiske kvalitetsarbeid på en transparent måte. Det tror vi er fordelaktig for veterinærbransjen i både Skandinavia og resten av Europa. Vi håper at resten av bransjen følger etter på dette området.
Peter Feledy, Chief Operating Officer AniCura
Antibiotika skal aldri gis for sikkerhets skyld og skrekkscenarioet er at vi til slutt ikke har noen antibiotika som fungerer for verken mennesker eller dyr. Det er viktig at vi blir klokere i vår foreskriving av antibiotika og dermed minsker bruken av den. I undersøkelsen så vi gledelig nok at antibiotika som WHO kaller Critically Important Antibiotics (CIA), bare er blitt brukt et fåtall ganger. På den annen side identifiserte vi flere forbedringsområder som vi må arbeide videre med.
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager AniCura