AniCura oppretter ny region for veterinærtjenester i Nord-Norge

AniCura, en av Europas ledende leverandører av førsteklasses veterinærmedisin for smådyr, oppretter en ny region med seks klinikker i Nord-Norge. Tanken bak storsatsingen er å styrke tilgjengeligheten og utviklingen av avansert veterinærmedisin i regionen.

AniCuras nye region, Region Nord, består av AniCura Dyresykehuset Tromsø, AniCura Dyreklinikken Tromsdalen og AniCura Dyreklinikken Kvaløya sammen med tre nye klinikker som ble innlemmet i AniCura den 1. september. Harstad Dyreklinikk, Sortland Dyreklinikk og Finnsnes Dyreklinikk. Tilsammen behandler disse klinikkene rundt 46 000 pasienter årlig, og har mer enn 40 ansatte veterinærer, dyrepleiere og assistenter i Nord-Norge.

- Det er et klart behov for mer avansert veterinærhjelp og bedre tilgjengelighet i Nord-Norge der befolkningen er spredt ut over et stort geografisk område. Ved å kombinere kompetansen og ressursene til disse kvalitetsklinikkene kan vi utvikle og forbedre tilbudet innen veterinærmedisin i denne regionen på en måte som tidligere ikke var mulig, sier Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge.

AniCura Dyresykehuset Tromsø tilbyr avansert diagnostikk og kirurgi, og vil fungere som det regionale dyresykehuset. De tre nye, veletablerte klinikkene vil fortsette å bygge videre på og utvikle sine eksisterende tjenester og tilbud. Sortland Dyreklinikk er spesielt kjent for sin høye kompetanse innen ortopedi, og klinikken mottar henvisninger fra hele Nord-Norge. Harstad Dyreklinikk tilbyr høy kompetanse innen oftalmologi, indremedisin og ultralyd, og Finnsnes dyreklinikk har svært høy ekspertise på dermatologi.

- Sammen kan vi dekke mer av regionen og vi kan dele kompetansen mellom oss. For de ansatte betyr dette bedre karrieremuligheter og økte muligheter for å bygge kompetanse ved kunnskapsdeling og –utveksling mellom klinikkene, sier Bente Akselsen daglig leder for AniCura Region Nord.

AniCura Dyresykehuset Tromsø, AniCura Dyreklinikken Tromsdalen og AniCura Dyreklinikken Kvaløya ble med I AniCura-familien allerede i 2014, og de tre nye klinikkene ble innlemmet i AniCura 1. September 2017.

For mer informasjon, vennligst kontakt
Sasja Rygg, kommunikasjonsansvarlig, AniCura Norge + 47 909 451 30

Om AniCura

AniCura er en familie av fremtredende dyresykehus og dyreklinikker som er spesialiserte på smådyr. Selskapet ble etablert i 2011 som den første sammenslåing av dyresykehus i Norden, bygget på ideen om at forente ressurser skaper muligheter for bedre veterinærmedisin. I dag er AniCura et forbilde innen avansert veterinærmedisin og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Europa.

Selskapet tilbyr et stort utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende og basisbehandling til avansert diagnostikk, indremedisin, akuttmedisin, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, samt nøye utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter.

AniCura tilbyr moderne diagnostikk og behandling av høy kvalitet på 180 steder i Europa og skaper trygghet for dyreeiere gjennom pasientsikkerhet og høy tilgjengelighet. Selskapets 3 500 dedikerte medarbeidere tar hvert år hånd om over 1,8 millioner pasienter. AniCura er en anerkjent utdannings- og henvisningsinstans.

For informasjon om hvordan AniCura jobber for å skape fremtidens veterinærmedisin, besøk gjerne vår hjemmeside www.anicura.no

Tags:

Om oss

AniCura er en familie av fremtredende dyresykehus og dyreklinikker som er spesialiserte på smådyr. Selskapet ble etablert i 2011 som den første sammenslåing av dyresykehus i Norden, bygget på ideen om at forente ressurser skaper muligheter for bedre veterinærmedisin. I dag er AniCura et forbilde innen avansert veterinærmedisin og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Europa. Selskapet tilbyr et stort utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende- og basisbehandling til avansert diagnostikk, indremedisin, akuttmedisin, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, samt nøye utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter. For informasjon om hvordan AniCura jobber for å skape fremtidens veterinærmedisin, besøk gjerne vår hjemmeside www.anicuragroup.com

Abonner

Sitater

Det er et klart behov for mer avansert veterinærhjelp og bedre tilgjengelighet i Nord-Norge der befolkningen er spredt ut over et stort geografisk område
Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge