Færre infeksjoner etter kirurgiske inngrep i AniCura

Report this content

For tredje år på rad har AniCura, en av Europas ledende tilbydere av høykvalitets veterinærmedisin for kjæledyr, fullført en studie om operasjonsinfeksjoner og bruk av antibiotika ved operasjoner. Studien viser signifikant reduksjon i såkalte postoperative sårinfeksjoner på AniCuras klinikker, mens mengden antibiotika som blir brukt fortsatt er forskjellig mellom landene. 

Fra februar til mai har AniCura målt forekomsten av operasjonsinfeksjoner og bruken av antibiotika ved operasjoner hos 1915 hunder på 102 veterinærklinikker i Europa. Pasientene ble sjekket 7 dager og 30 dager etter operasjonen for å kunne oppdage infeksjoner som har oppstått etter operasjoner. 

AniCura har et eget kvalitetsprogram, QualiCura, og klinikker i studien som er med kvalitetsprogrammet, kan vise til en reduksjon i operasjonsinfeksjoner fra 7,2% i 2017 til 5% i 2018.

-       «Jeg er fornøyd med å se at kvalitetsprogrammet vårt har positive og målbare effekter på pasientsikkerheten ved veterinærklinikker i Europa», sier Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager hos AniCura. «Forbedrede retningslinjer for hygiene og bedre kirurgiske teknikker har vært en nøkkel for å redusere operasjonsinfeksjoner hos AniCura.»

Bruken av antibiotika ved operasjoner kan reduseres. 

Selv om forekomsten av operasjonsinfeksjoner er ganske lik i forskjellige land (rundt 5,5 %), er det fortsatt svært ulik bruk av profylaktisk antibiotika i de forskjellige landene i Europa, med en forskjell fra 21% i Sverige og 28% i Norge, til 82 % av alle operasjoner i Tyskland. 

-       «Det er ingen sammenheng mellom en suksessfull operasjon og bruken av antibiotika. Menge veterinærer bruker fortsatt for mye antibiotika, og jeg oppmuntrer til at man tenker gjennom bruken av antibiotika og forbedrer hygienerutinene for å kunne redusere bruken av antibiotika,» konkluderer Ulrika Grönlund.

Hvordan unngå operasjonsinfeksjoner

    • Følg alltid opp pasienten 7 og 30 dager etter operasjonen, og analyser resultatene. 
    • Antibiotisk profylakse er sjeldent nødvendig ved sterile operasjoner.
    • Hvis du gir betalaktam-antibiotika, pass på å administrere den 60 min før operasjonen. 
    • Antibiotikaprofylakse er ikke nødvendig utover 24 timer fra første innsnitt. 
    • Hold dyrene varme, over 37C.

For mer informasjon, vennligst kontakt 

Sasja Elisabeth Rygg, kommunikasjonsansvarlig AniCura, 90945130

Om AniCura

AniCura er en familie av fremtredende dyresykehus og dyreklinikker som er spesialiserte på smådyr. Selskapet ble etablert i 2011 som den første sammenslåing av dyresykehus i Norden, bygget på ideen om at forente ressurser skaper muligheter for bedre veterinærmedisin. I dag er AniCura et forbilde innen avansert veterinærmedisin og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Europa. 

Selskapet tilbyr et stort utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende og basisbehandling til avansert diagnostikk, indremedisin, akuttmedisin, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, samt nøye utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter. 

AniCura tilbyr moderne diagnostikk og behandling av høy kvalitet på 200 steder i Europa og skaper trygghet for dyreeiere gjennom pasientsikkerhet og høy tilgjengelighet. Selskapets 4 000 dedikerte medarbeidere tar hvert år hånd om over 2 millioner pasienter. AniCura er en anerkjent utdannings- og henvisningsinstans. 

For informasjon om hvordan AniCura jobber for å skape fremtidens veterinærmedisin, besøk gjerne vår hjemmeside www.anicura.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Det er ingen sammenheng mellom en suksessfull operasjon og bruken av antibiotika.
Ulrika Grönlund