Få norske hunder får antibiotika

Report this content

AniCura, et av Europas ledende foretak innen høykvalitativ veterinærmedisin for smådyr, har for andre året på rad gjennomført en stor europeisk studie av hvordan antibiotika brukes innen veterinærmedisinen. Studien, som er en del av AniCuras kvalitetsprogram, omfattet drøyt 3200 hunder i 7 land og viser at norske veterinærer bruker betydelig mindre antibiotika enn veterinærer i resten av Europa. 

I AniCuras studie kartlegges bruken av antibiotika for 3231 hunder som ble behandlet ved dyresykehus i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike, Sveits og Nederland. Totalt var det 13 % av hundene i studien som fikk antibiotika, noe som er færre enn i 2016. Den vanligste årsaken til antibiotikabehandling var for å forebygge infeksjoner ved operasjoner.

Sammenlignet med forrige års måling har halvparten av dyresykehusene minsket bruken av antibiotika. I AniCuras studie var Norge det landet der veterinærene brukte minst antibiotika, der fikk kun 5% av hundene i studien foreskrevet antibiotika.

Norske veterinærer er forbilledlige når det kommer til ansvarsfull bruk av antibiotika. Her brukes bare en fjerdedel så mye antibiotika som i andre europeiske land, og med samme gode behandlingsresultat, sier Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarlig ved AniCura.

I Sverige og Nederland var det 10 og 14 % av hundene som fikk foreskrevet antibiotika. Dyresykehusene i Danmark, Tyskland, Østerrike og Sveits har minsket sin bruk av antibiotika i 2017, selv om det fortsatt foreskrives mer antibiotika i disse landene.

Det er gledelig at arbeidet med å forbedre hygienen og minske bruken av antibiotika nå gir målbare og tydelige resultater rundt om i Europa, selv om det fortsatt er forskjeller mellom landene. Det virker ikke som det finnes noen direkte medisinske årsaker til denne forskjellen, det handler mer om rutiner og om hvordan man jobber. Generelt kan vi bli bedre på å bare gi antibiotika når det virkelig trengs, sier Ulrika Grönlund.

Studien om antibiotika i europeisk veterinærmedisin ble gjennomført i oktober 2017, innenfor rammene til AniCuras kvalitetsprogram, QualiCura, og er en del av AniCuras arbeid med å kartlegge, følge opp og minske unødvendig bruk av antibiotika hos smådyr. 

For videre informasjon, vennligst kontakt
Sasja Rygg, kommunikasjonsansvarlig AniCura Norge, 90945130

Om AniCura 

AniCura er en familie av fremtredende dyresykehus og dyreklinikker som er spesialiserte på smådyr. Selskapet ble etablert i 2011 som den første sammenslåing av dyresykehus i Norden, bygget på ideen om at forente ressurser skaper muligheter for bedre veterinærmedisin. I dag er AniCura et forbilde innen avansert veterinærmedisin og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Europa. 

Selskapet tilbyr et stort utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende og basisbehandling til avansert diagnostikk, indremedisin, akuttmedisin, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, samt nøye utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter. 

AniCura tilbyr moderne diagnostikk og behandling av høy kvalitet på 200 steder i Europa og skaper trygghet for dyreeiere gjennom pasientsikkerhet og høy tilgjengelighet. Selskapets 4 000 dedikerte medarbeidere tar hvert år hånd om over 2 millioner pasienter. AniCura er en anerkjent utdannings- og henvisningsinstans. 

For informasjon om hvordan AniCura jobber for å skape fremtidens veterinærmedisin, besøk gjerne vår hjemmeside www.anicura.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Norske veterinærer er forbilledlige når det kommer til ansvarsfull bruk av antibiotika. Her brukes bare en fjerdedel så mye antibiotika som i andre europeiske land, og med samme gode behandlingsresultat.
Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarlig ved AniCura