AniCura presenterer Kvalitetsrapport for 2016

AniCura, en av Europas ledende leverandører av førsteklasses veterinærmedisin for smådyr, presenterer i dag sin årlige kvalitetsrapport. Rapporten, som er unik i europeisk veterinærmedisin, beskriver hvordan AniCura har arbeidet med behandlingskvalitet i 2016 og inneholder viktige konklusjoner om medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet.

 Målet med rapporten er å gi våre våre kunder, kolleger i bransjen og andre interesserte et transparent og tydelig bilde av behandlingskvaliteten i AniCura og hvordan vi arbeider for å utvikle den. Ved å dele vårt arbeid og beskrive områder der veterinærmedisinen kan forbedres, håper vi at vi kan inspirere hele bransjen til fortsatt utvikling, sier Peter Dahlberg, adm.dir. i AniCura.

Veterinærmedisinens første kvalitetsrapport

AniCuras kvalitetsrapport er den eneste i sitt slag i europeisk veterinærmedisin, og vi har hentet inspirasjon fra tilsvarende publikasjoner i humanmedisinen.

I 2016 handlet AniCuras kvalitetsarbeid blant annet om å gjennomføre studier av medisinsk utfall og pasientsikkerhet på selskapets 150 dyresykehus og -klinikker. Studiene er en del av konsernets kvalitetsutviklingsprogram QualiCura, og omfatter flere områder knyttet til pasientsikkerhet, f.eks. håndhygiene og faren for infeksjoner i forbindelse med operasjoner.

 Forutsetningen for vårt kvalitetsarbeid og de studiene som er gjennomført, er at selskapet består av flere dyresykehus. Det betyr at vi kan sammenligne ulike klinikker, overføre kunnskap mellom land og dyresykehus samt dele på sentrale ressurser, sier Peter Dahlberg.

Ved siden av AniCuras konsernfelles kvalitetsprogram, QualiCura, utføres mye av kvalitetsutviklingsarbeidet lokalt på de respektive dyresykehusene i AniCura. For å støtte de enkelte dyresykehusenes utvikling har AniCura veterinærmedisinske råd, felles ressurser og flere ulike utdanningsprogrammer. Dessuten investerer vi hvert år mange millioner i forskning og medisinsk utstyr.

Noen av konklusjonene i AniCuras Kvalitetsrapport for 2016:

 • Store forskjeller i antibiotikabruk i ulike europeiske land, noe som krever tiltak.
  Norske og svenske dyresykehus bruker halvparten så mye antibiotika som andre land i Europa, men med likeverdige behandlingsresultater. Resultatene i studien utgjør et unikt forskningsgrunnlag ettersom man tidligere har manglet data om hvilken type antibiotika veterinærer bruker og hvorfor.
 • Bruken av hånddesinfeksjonsmidler i veterinærmedisinen bør øke.
  Bruk av hånddesinfeksjonsmidler er et akseptert indirekte mål på håndhygiene i veterinærmedisinen. Studien viser at bruken av hånddesinfeksjonsmidler varierer mye fra dyresykehus til dyresykehus samt at det generelt brukes litt for lite. I gjennomsnitt ble det brukt 14 ml hånddesinfeksjon per pasient per dag. AniCura har utarbeidet retningslinjer for hygiene for å støtte dyresykehusene i deres arbeid med å forbedre håndhygienen.
 • God håndtering av pasientjournaler i veterinærmedisinen.
  Nærmere 90 % av dyresykehusene har retningslinjer for journalføring og halvparten av dyresykehusene går regelmessig gjennom pasientjournalene sine for å vurdere kvaliteten på dem.
 • Prosesser for avvikshåndtering må forbedres.
  I veterinærmedisinen har det alltid vært naturlig å håndtere avvik lokalt på de respektive dyresykehusene. Studien peker på et behov for felles retningslinjer og prosesser slik at man kan sikre en enhetlig kvalitet med kontroll, oppfølging og tiltak.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Sasja Rygg, kommunikasjonsansvarlig, AniCura Norge + 47 909 451 30
Maria Tullberg, Group Communications Manager, +46 736 268 886

Om AniCura

AniCura er en familie av fremtredende dyresykehus og dyreklinikker som er spesialiserte på smådyr. Selskapet ble etablert i 2011 som den første sammenslåing av dyresykehus i Norden, bygget på ideen om at forente ressurser skaper muligheter for bedre veterinærmedisin. I dag er AniCura et forbilde innen avansert veterinærmedisin og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Europa.

Selskapet tilbyr et stort utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende og basisbehandling til avansert diagnostikk, indremedisin, akuttmedisin, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, samt nøye utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter.

AniCura tilbyr moderne diagnostikk og behandling av høy kvalitet på 150 steder i Europa og skaper trygghet for dyreeiere gjennom pasientsikkerhet og høy tilgjengelighet. Selskapets 3 000 dedikerte medarbeidere tar hvert år hånd om over 1,5 millioner pasienter. AniCura er en anerkjent utdannings- og henvisningsinstans.

For informasjon om hvordan AniCura jobber for å skape fremtidens veterinærmedisin, besøk gjerne vår hjemmeside www.anicura.no

Tags:

Om oss

AniCura er en familie av fremtredende dyresykehus og dyreklinikker som er spesialiserte på smådyr. Selskapet ble etablert i 2011 som den første sammenslåing av dyresykehus i Norden, bygget på ideen om at forente ressurser skaper muligheter for bedre veterinærmedisin. I dag er AniCura et forbilde innen avansert veterinærmedisin og en høyt verdsatt partner for dyreeiere og henvisende veterinærer i Europa. Selskapet tilbyr et stort utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende- og basisbehandling til avansert diagnostikk, indremedisin, akuttmedisin, kirurgi og ortopedi. AniCura tilbyr også rehabilitering, fysioterapi og kostholdsråd, samt nøye utvalgte typer dyrefôr og pleieprodukter. For informasjon om hvordan AniCura jobber for å skape fremtidens veterinærmedisin, besøk gjerne vår hjemmeside www.anicuragroup.com

Abonner

Dokumenter og linker

Sitater

Målet med rapporten er å gi våre våre kunder, kolleger i bransjen og andre interesserte et transparent og tydelig bilde av behandlingskvaliteten i AniCura og hvordan vi arbeider for å utvikle den. Ved å dele vårt arbeid og beskrive områder der veterinærmedisinen kan forbedres, håper vi at vi kan inspirere hele bransjen til fortsatt utvikling.
Peter Dahlberg, adm.dir. i AniCura