Mars Petcare och AniCura fördubblar investeringar i klinisk forskning

AniCuras nya ägare Mars Petcare har beslutat att dubblera storleken på AniCuras Forskningsfond. Forskningsfonden etablerades 2015 för att stödja klinisk forskning inom veterinärmedicinen samt förbättra djurhälsan.

Varje år stöttar AniCuras Forskningsfond kliniska forskningsprojekt som håller hög vetenskaplig kvalitet. Sedan AniCuras Forskningsfond etablerades 2015 har fonden stöttat fler än 40 olika forskningsprojekt. Nu har AniCuras nya ägare Mars Petcare beslutat att dubblera storleken på AniCuras Forskningsfond.

- Tillsammans med AniCura är vi övertygade om att klinisk forskning är avgörande för att utveckla veterinärmedicinen och förbättra djurhälsan. Genom att stötta klinisk forskning ger vi också våra medarbetare möjlighet att utvecklas och växa, säger Alejandro Bernal, President Mars Veterinary Health International. 

AniCuras Vetenskapliga Råd utvärderar varje år ansökningar till AniCuras Forskningsfond och beslutar vilka projekt som ska erhålla finansiellt stöd. Forskningsprojekten ska uppfylla kriterier om akademisk kvalitet, potential för publicering i en vetenskaplig, granskad veterinärmedicinsk tidsskrift samt ha förutsättningar att leda till förbättrade behandlingsmetoder.

- Det är glädjande att få detta betydande tillskott till AniCuras Forskningsfond. Det är i regel svårt att få finansiering till veterinärmedicinsk forskning utanför universiteten, och fonden spelar därför en viktig roll i att möjliggöra klinisk forskning runtom i Europa, säger Anna Tidholm, ordförande AniCuras Vetenskapliga Råd.

De utvalda forskningsprojekten som erhåller finansiering under 2019 kommer att presenteras under juni månad.

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886

Om AniCura

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 250 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 5000 passionerade medarbetare tar varje år hand om två och en halv miljon patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor www.anicura.se och www.anicuragroup.com

Taggar:

Om oss

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa. Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter. För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna vår hemsida www.anicuragroup.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Tillsammans med AniCura är vi övertygade om att klinisk forskning är avgörande för att utveckla veterinärmedicinen och förbättra djurhälsan. Genom att stötta klinisk forskning ger vi också våra medarbetare möjlighet att utvecklas och växa
Alejandro Bernal, President Mars Veterinary Health International