Dela

Kontakt

Citat

Vi är glada över att ha dubblerat vår forskningsfond i år, vilket lett till att 16 forskningsprojekt erhåller betydande finansiering under 2019. Jag ser fram emot att följa årets projekt som adresserar frågor såsom snabbare sårläkning, epilepsi hos hundar och amyloidos bland katthemskatter
säger Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd
Fästingburna infektioner är relativt vanligt särskilt i riskområden i Sverige, som längs med Östersjökusten. Det viktigaste är att förebygga fästingbett och därmed smittor hos husdjur genom de olika fästingmedel som finns på apoteken, såsom tuggtabletter, spot on preparat och halsband. Dessutom är det bra att undersöka hundens päls dagligen och ta bort eventuella fästingar
Rebecka Frey, veterinär AniCura
Jag är mycket glad över att bli del av AniCura och leda resan mot att skapa framtidens djursjukvård i Europa. AniCura är ett framgångsrikt resultat av entreprenörskap i kombination med en stark drivkraft att förbättra vårdkvaliteten och utveckla djursjukvården som tilltalar mig. Som en del av det familjeägda Mars är jag övertygad om att AniCura kan fortsätta att spela en avgörande roll i att utveckla djursjukvården under många årtionden framöver
Azita Shariati, nyutsedd vd och koncernchef för AniCura
Det är stor efterfrågan på digital vård bland våra kunder eftersom det förbättrar tillgängligheten, är kostnadseffektivt och all preventiv vård har en god förebyggande effekt
Sofia Landström, chef AniCura Online
En allergisk hund får mer eller mindre intensiv klåda, vilket kan yttra sig i att djuret river sig med tassarna, slickar sig eller naggar sig. Allergi hos hundar debuterar vanligen från 1–2 års ålder men kan även börja tidigare. Har man en yngre hund med typiska symtom bör man söka råd hos en veterinär för vidare utredning
Rebecka Frey, veterinär på AniCura
Jag känner mig hedrad över att bli del av AniCuras Vetenskapliga Råd och få möjlighet att bidra till utvecklingen av klinisk forskning runtom i Europa samt stärka samarbetet mellan Linnaeus och AniCura
Séverine Tasker, professor i kattmedicin och Chief Medical Officer på Linnaeus
Tillsammans med AniCura är vi övertygade om att klinisk forskning är avgörande för att utveckla veterinärmedicinen och förbättra djurhälsan. Genom att stötta klinisk forskning ger vi också våra medarbetare möjlighet att utvecklas och växa
Alejandro Bernal, President Mars Veterinary Health International
Jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit inom kvalitet och patientsäkerhet hittills samt den kvalitetsrapport vi presenterar varje år. I år har vi tagit ytterligare ett kliv framåt genom att inkludera flera centrala områden inom hållbarhet eftersom vi vet att en hållbar djursjukvård är viktigt för både kunder och medarbetare. Syftet med rapporten är att skapa transparens kring vår verksamhet men också att dela med oss av våra erfarenheter så att hela djursjukvårdsmarknaden kan inspireras och utvecklas
Peter Dahlberg, vd AniCura
Vi ser fortsatt stark efterfrågan från fristående djursjukhus och djurkliniker som vill bli del av AniCura för att tillsammans satsa på att utveckla vårdkvalitet och medarbetare i en stark entreprenörsanda
Peter Dahlberg, vd AniCura
Vi har stora ambitioner inom patientsäkerhet och medicinska incidenter är ett viktigt område att adressera. Eftersom vi är 250 djursjukhus och djurkliniker tillsammans, så kan vi lära oss av varandra och minska risken för att vi gör samma misstag på flera platser
Peter Feledy, Group Care Services Director AniCura
Behovet av motion beror givetvis på ras och ålder men gemensamt för alla hundar är att bristande motion kan leda till övervikt som ökar risken för sjukdomar som diabetes och artros men även att hunden utvecklar olika stressbeteenden
Emma Lindblad Åström, veterinär AniCura
Julen innebär ofta lite fler risker för husdjuret då man kanske pyntar med julblommor, ställer fram godsaker på borden, tänder levande ljus och ställer bulldegen på jäsning. Just förgiftning hos hundar och katter är extra vanligt kring julhelgerna
Rebecka Frey, veterinär AniCura
Svenska veterinärer ligger i framkant när det gäller ansvarsfull användning av antibiotika. Men vi kan och bör göra ännu mer för att minska onödig förskrivning av antibiotika till sällskapsdjur. Överkonsumtionen leder till att antibiotikaresistenta bakterier gynnas och förökas
Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig AniCura
Vi ser fram emot att bli en del av Mars Petcare, för att fortsätta att skapa och utveckla framtidens djursjukvård tillsammans med några av världens ledande djursjukvårdsföretag. I en långsiktig och familjeägd koncern får vi fina förutsättningar att fortsätta vår resa med fokus på kvalitet och patientsäkerhet, medarbetare och entreprenörsskap
Peter Dahlberg, vd AniCura
Jag är mycket imponerad av AniCuras fantastiska resa och ser verkligen fram emot att vara med och utveckla djursjukvården med smarta digitala tjänster för djurägare. Sjukvård för sällskapsdjur är ett område där bland annat artificiell intelligens kan ha stor betydelse för möjligheterna att diagnosticera sjukdomar och förebygga ohälsa i framtiden. Jag tror också att vi i vissa avseenden kan visa vägen för humansjukvården
Emma Strömfelt, ny CDO på AniCura
Hjärt-lungräddning görs på lite olika sätt beroende på om det är en stor eller liten hund eller en katt. Därför är det bra att läsa på i förebyggande syfte beroende på vilket husdjur man har. Katter och små hundar kräver något fler hjärtkompressioner än stora hundar exempelvis
Sandra Göransson, chefsveterinär AniCura
Ju tidigare man vänjer hunden vid att borsta tänderna desto bättre. Precis som hos människor kan hundar få både plack, tandsten och inflammationer i tandköttet om man slarvar med tandvården
Sandra Göransson, chefsveterinär AniCura Sverige
Det är glädjande att se att många djursjukhus i studien har ökat förbrukningen av handdesinfektion. Men även om utvecklingen går i rätt riktning, så tror jag hela djursjukvården kan förbättra hygienen ytterligare
Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig AniCura
Det är tydligt att vårt kvalitetsprogram har positiva och mätbara effekter på patientsäkerheten vid djurkliniker runtom i Europa
Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig på AniCura
En korrekt diagnos är avgörande för val av behandlingsmetod och i slutändan hur det kommer att gå för patienten. Med AniCura Telemedicine vill vi etablera en bättre standard för veterinärmedicinsk bilddiagnostik i hela Europa
Jo Amundstad, ansvarig för den nya tjänsten på AniCura
Som djurägare bör man tänka en gång extra och tidigt ta beslut om hunden eller katten ska med på semestern – eller kanske får den det bättre på ett hundpensionat eller hos en släkting. Om djuret inte alls tycker om att åka bil längre sträcker mår det kanske bäst av att stanna hemma
Sandra Göransson, chefsveterinär AniCura
Jag är glad och tacksam att få möjlighet att genomföra mitt projekt. Klinisk forskning är viktigt för veterinärmedicinen, och ger också oss veterinärer och djursjukskötare en möjlighet att utvecklas i våra yrkesroller
Sofie van Meervenne, veterinär på AniCura som driver ett av årets utvalda projekt
Vi har med stöd av våra ägare gjort en fantastisk resa för att bygga en ledande europeisk kvalitetsaktör. För att ytterligare stärka våra möjligheter och fortsätta vår snabba utveckling, ser vi fram emot att bli en del av ett familjeägt företag med djup och bred branschkunskap och ett långsiktigt engagemang för djurhälsa. Vi är glada att bli en del av Mars och därigenom säkerställa att vi erbjuder den bästa vården för våra sällskapsdjur både idag och i framtiden
Peter Dahlberg, vd AniCura
De första symtomen kan vara att hunden söker sig till vatten eller till kalla golv där hunden kan svalka sig. En hund med värmeslag får sedan kraftigt röda slemhinnor i munnen som bleknar om hunden går sedan hamnar i chock. En överhettad hund orkar inte resa sig eller kanske faller ihop vid en promenad. Visar hunden tecken på förvirring, är vinglig eller inte reser sig så uppsök genast veterinär
Sandra Göransson, chefsveterinär AniCura
Jag är imponerad av AniCuras arbete inom medicinsk kvalitet och forskning. Närmare samarbeten mellan universitet och djurkliniker är viktigt för att utveckla veterinärmedicinsk forskning och jag ser fram emot att bli en del av AniCuras Vetenskapliga Råd
Björn Meij, professor i smådjurskirurgi vid universitetet i Utrecht
Det viktigaste av allt är att få träffa valpen och tiken innan du gör köpet. Helst ska du även träffa kullsyskon och kanske även fadern i deras egen miljö hos uppfödaren. Då får du en uppfattning om föräldrarnas temperament samt viktig information om hur valpens första tid har varit
Sandra Göransson, chefsveterinär AniCura Sverige
Jag är glad och stolt över nomineringen, det är ett viktigt erkännande av att vi tillsammans inom AniCura lyckats utveckla djursjukvården med bättre patientsäkerhet och tillgänglighet men också nöjdare kunder och medarbetare
Peter Dahlberg, vd AniCura
Det känns fantastiskt kul att vara en av finalisterna i Årets Djurklinik, på kort tid har vi uppnått ett starkt förtroende bland regionens djurägare, och inte minst bland skärgårdsborna. Nu hoppas vi på många röster i finalen
Jörgen Uppling, verksamhetschef AniCura Roslagens Djurklinik
Många djurägare vill gärna skämma bort sitt husdjur lite extra, men jag tror att få är medvetna om hur liten mängd av olika sorters mat som krävs för att hunden eller katten ska få i sig för många kalorier och för mycket fett. Konsekvensen blir att allt fler hundar och katter får allvarliga problem med övervikt och sjukdomar kopplade till övervikt som exempelvis diabetes typ-2 hos katt
Sandra Göransson, chefsveterinär AniCura
Nu när det är riktigt kallt ute är det viktigt att ta hänsyn till hundens förmåga att hantera kyla. Samtidigt behöver ju alla hundar komma ut och rastas och då hjälper varma täcken och att hunden får röra på sig så mycket som möjligt för att hålla cirkulationen igång.
Sandra Göransson, chefsveterinär AniCura
Genom att samla ledande veterinärmedicinsk kompetens vill vi sätta fokus på viktiga medicinska frågor som antibiotikaanvändning och patientsäkerhet, men också bygga vidare på vår starka kultur och värderingar
Peter Dahlberg, vd AniCura
Det är glädjande att vårt arbete med att förbättra hygien och minska användningen av antibiotika nu ger mätbara resultat runtom i Europa.
Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig på AniCura
Runt högtiderna kommer det ofta in katter till oss som är stresspåverkade. Ett vanligt bekymmer är problem med urinvägarna som kan vara ett symptom på stress. Ser man att katten springer till lådan ofta, men att det kommer väldigt lite eller inget urin, så ska man kontakta veterinär.
Sandra Göransson, chefsveterinär AniCura Sverige
Det är första gången en sådan här studie genomförs, och vi hoppas att resultaten kan uppmärksamma branschen på vad som krävs för att säkerställa en tillförlitlig och högkvalitativ diagnostisk vård
Anneli Bjöersdorff, veterinär med doktorsexamen inom mikrobiologi som arbetar med laboratoriediagnostisk kvalitet på AniCura
Vi ser att fler och fler djurägare väljer att inte bara operera utan också behandla cancer medicinskt eftersom resultaten är så pass goda idag och djuren kan leva ett bra liv trots sin sjukdom
säger Gunilla Kastengren Fröberg, specialist i veterinärmedicinsk onkologi på AniCura Djursjukhuset Albano i Stockholm
Syftet med vår studie är att uppmärksamma all djurvårdande personal på behovet av en god handhygien. Överlag är vår bedömning att förbrukningen av handdesinfektionsmedel i djursjukvården behöver öka, och särskilt i Danmark och Tyskland.
Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig AniCura
Vi har en tendens att tro att katter är smidiga och inte kan trilla av båtar eller ner från balkonger, men faktum är att det är ganska vanliga skadeorsaker hos katt under sommarmånaderna. Även slagsmål mellan katter och bitskador ökar när fler katter vistas utomhus samtidigt.
Sandra Göransson, veterinär AniCura
Se till att alltid ha med vatten på hundpromenaden i sommar, och svalka gärna tassarna med vatten också. Har du en trubbnosig hund ska du undvika att rasta den mitt på dagen när det är som varmast och soligast
Sandra Göransson, veterinär på AniCura
– Sett i ett europeiskt perspektiv är jag är övertygad om att vi ytterligare kan minska antibiotikaprofylax och motverka utvecklingen av multiresistenta bakterier utan att öka risken för infektioner. Utförs en operation med rätt teknik och goda hygienrutiner samt i en icke-infekterad vävnad är det oftast onödigt att använda antibiotika
Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig AniCura
AniCuras Forskningsfond innebär en unik möjlighet för veterinärer som inte är knutna till universiteten att bedriva forskning
Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd
Syftet med rapporten är att ge våra intressenter en transparent och tydlig bild av vårdkvaliteten inom AniCura och hur vi arbetar för att utveckla den. Genom att dela med oss av vårt arbete och beskriva områden där djursjukvården kan förbättras, hoppas vi inspirera hela branschen till fortsatt utveckling.
Peter Dahlberg, vd AniCura
Genom att direkt på plats få en mer exakt uppfattning om hjärtats storlek kan vi ställa rätt diagnos och sätta in behandling omgående, vilket besparar både djur och djurägare onödigt lidande. Vid fall av svårare hjärtproblem kan en snabb diagnos vara livsavgörande.
Anna Tidholm, chef för Kardiologienheten vid AniCura Djursjukhuset Albano, legitimerad veterinär samt Europeisk specialist inom kardiologi (Diplomate ECVIM)
– Jag är glad och hedrad över att tilldelas utmärkelsen. Det är ett viktigt erkännande av våra insatser inom vårdhygien och antibiotikafrågor på AniCura och den utveckling vi åstadkommit inom djursjukvården de senaste åren.
Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig AniCura.
Att djur är viktiga för oss människor vet vi sedan länge. För personer i en utsatt situation kan djuret vara den källa till kärlek, värme och trygghet som gör att man orkar ta sig igenom en i övrigt väldigt tuff tillvaro. Viljan att ge tillbaka genom en god omsorg finns där, men inte alltid möjligheten vilket självklart kan kännas svårt. Därför bestämde vi oss för att ordna en Faktum-dag hos oss.
Robert Cikota, verksamhetschef på AniCura Västra Djursjukhuset
Jag är verkligen glad över att börja på AniCura Djursjukhuset Albano och tillsammans med alla duktiga kollegor fortsätta utveckla den avancerade djursjukvården. Albanos starka företagskultur och AniCuras fokus på högkvalitativ djursjukvård och patientsäkerhet var viktiga delar för mig när jag valde arbetsgivare.
Annika Bergström, legitimerad veterinär och doktor i veterinärmedicin samt Dipl ECVS (Europeisk specialist i kirurgi)
Det här är ett betydande steg i utvecklingen av Albano. Annika har unika kunskaper och spetskompetens inom kirurgi, forskning och utbildning som kommer att bidra positivt till vår framtida utveckling. Vi är oerhört glada över att få välkomna Annika till vårt team.
Titti Sjödahl-Essén, chefsveterinär vid AniCura Djursjukhuset Albano
OCT:n ger en fantastisk möjlighet att undersöka ögonen på våra patienter, inte minst patienter med olika ärftliga näthinnesjukdomar. Det unika med apparaten är att den kan få ut ett tvärsnitt av näthinnan och vi kan därmed bedöma i vilket lager av näthinnan förändringen finns, samt vilken utbredning den har. Ovärderlig information som vi tidigare endast kunnat få fram vid obduktion.
Titti Sjödahl-Essén, specialist i oftalmologi hos hund och katt samt chefsveterinär, AniCura Djursjukhuset Albano
Det har varit ett oerhört stimulerande år med QualiCura. Många verksamheter vill värna om antibiotika och flera förbättringsåtgärder har skett. Mer handsprit har satts upp och många av AniCuras veterinärer beskriver hur de minskat sin antibiotikaförskrivning vid specifika diagnoser och att det har gått fint.
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager på AniCura
Glädjande att även detta år har antibiotika som WHO kallar Critically Important Antibiotics (CIA) endast använts ett fåtal gånger, och detta är trots att studien i år omfattar fler länder.
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager på AniCura
En kollega fick sig en överraskning då en liten dödskalle med tillhörande plastskelett plockades ut ur en glupsk hund. Det var lite extra roligt eftersom detta till råga på allt skedde under Halloween.
Karin Löfqvist, chefsveterinär på AniCura Djursjukhuset i Hässleholm
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp