Minskad infektionsrisk efter operation på AniCura

För tredje året i rad har AniCura, en av Europas ledande aktörer inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, genomfört en studie om infektioner och användningen av antibiotika vid djuroperationer. Studien visar att antalet infektioner minskat betydligt på AniCuras djursjukhus och djurkliniker, medan förbrukningen av antibiotika fortfarande skiljer sig väsentligt åt mellan länderna i studien.

Mellan februari och maj i år undersökte AniCura förekomsten av infektioner och användningen av antibiotika i samband med 1915 hundoperationer, genomförda vid 102 djursjukhus och djurkliniker i Europa. Patienterna i studien undersöktes sju respektive trettio dagar efter operation för att kunna identifiera eventuella infektioner som följd av operationen.

Studien visar att de djurkliniker som varit del av AniCuras kvalitetsprogram har minskat antalet infektioner vid operation från 7,2% till 5,0% mellan 2017 och 2018.

- Det är tydligt att vårt kvalitetsprogram har positiva och mätbara effekter på patientsäkerheten vid djurkliniker runtom i Europa, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig på AniCura.

Antibiotikaförbrukningen bör minska

Även om förekomsten av infektioner i stort sett är densamma i alla undersökta länder (ca 5,5%), så skiljer sig användningen av antibiotika väsentligt. I Sverige användes antibiotika vid 21% av alla djuroperationer, medan djurkliniker i Tyskland använde antibiotika vid 82% av operationerna.

- Det finns inget samband mellan en framgångsrik operation och användningen av antibiotika. Många veterinärer använder fortfarande onödigt mycket antibiotika, jag skulle vilja se en ökad medvetenhet och bättre hygienrutiner för att minska användningen av antibiotika, avslutar Ulrika Grönlund.

Tips till djurkliniker:

  • Följ upp patienten sju respektvie trettio dagar efter operation och utvärdera resultaten
  • Om du använder betalaktam antibiotika, säkerställ att det ges inom 60 minuter före ingreppet
  • Fortsätt inte med antibiotika mer än 24 timmar efter ingreppet
  • Håll djuret varmt, alltid över 37 grader

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886

Om AniCura

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 200 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 4000 passionerade medarbetare tar varje år hand om två miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor www.anicura.se och www.anicuragroup.com

Taggar:

Om oss

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa. Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter. För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna vår hemsida www.anicuragroup.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är tydligt att vårt kvalitetsprogram har positiva och mätbara effekter på patientsäkerheten vid djurkliniker runtom i Europa
Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig på AniCura