Bättre handhygien i Tyskland och Nederländerna

Report this content

Nya resultat från AniCuras studie i handhygien visar att djursjukhus i framförallt Tyskland och Nederländerna har förbättrat handhygienen genom AniCuras kvalitetsprogram. God handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att motverka spridning av infektioner och resistenta bakterier i sjukvården.

För fjärde året i rad har AniCura slutfört en studie om handhygien i europeisk djursjukvård. I år deltog 120 djursjukhus och djurkliniker från åtta länder i studien. Under april mättes användande av alkoholbaserad handdesinfektion på djursjukhusen. I genomsnitt förbrukades 6,7 ml alkoholbaserad handdesinfektion per patient och dag. I Tyskland och Nederländerna ökade förbrukningen av handdesinfektion med flera milliliter per patient och dag jämfört med tidigare år.

- Det är glädjande att se att djurkliniker som nyligen blivit del av AniCura har dragit nytta av vårt kvalitetsprogram och förbättrat handhygienen på kliniken, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig AniCura.

Handhygien centralt i kampen mot resistenta bakterier

God handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga infektioner i sjukvården. God handhygien motverkar spridning av bakterier mellan personal, mellan personal och patienter och mellan patienter. Alkoholbaserad handdesinfektion under och mellan alla patientbesök är det enda effektiva sättet att minimera smittspridning.

- Handhygien är viktigare än någonsin när vi nu ser att resistenta bakterier sprids snabbt över världen. För oss handlar det om våra patienter och medarbetare men också om samhället i stort. Djursjukvårdspersonal löper högre risk att möta resistenta bakterier i arbetet och kan sprida dessa vidare i samhället, säger Ulrika Grönlund.

AniCuras studie i handhygien utfördes under april inom ramen för AniCuras kvalitetsprogram. Att mäta konsumtionen av alkoholbaserad handhygien är ett vedertaget sätt att utvärdera hygienstandarder i sjukvården. Studien visade också att djurklinikerna i genomsnitt hade 1,1 flaskor med handdesinfektion per mottagningsrum.

Tips till djurvårdspersonal

  • Se till att det finns dokumenterade rutiner för hygien och handhygien på kliniken
  • Utse en ansvarig person för att koordinera klinikens hygienarbete
  • Säkerställ att det finns alkoholbaserad handdesinfektion tillgängligt för alla anställda
  • Desinficera händerna före och efter kontakt med varje patient, och när handskar tas på eller av
  • Använd alltid desinfektionsmedel när du flyttar mellan patient och omgivande miljö för att undvika att bakterier sprids till arbetsbänkar, tangentbord, lådor och utrustning och annat

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, kommunikationschef AniCura, +46 736 268 886

Om AniCura

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 270 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 5500 passionerade medarbetare tar varje år hand om fler än två och en halv miljon patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor www.anicura.se och www.anicuragroup.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är glädjande att se att djurkliniker som nyligen blivit del av AniCura har dragit nytta av vårt kvalitetsprogram och förbättrat handhygienen på kliniken
Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig AniCura