11 forskningsprojekt får medel ur AniCuras Forskningsfond

Varje år stödjer AniCuras Forskningsfond utvalda veterinärmedicinska forskningsprojekt. Under 2018 får 11 forskningsprojekt från Nederländerna, Schweiz, Sverige och Tyskland medel ur AniCuras Forskningsfond.

Sedan 2015 stöttar AniCuras Forskningsfond kliniska forskningsprojekt som har stor betydelse för djurhälsan. Det är AniCuras Vetenskapliga Råd som utvärderar ansökningar och beslutar vilka projekt som ska tilldelas medel.

 Årets forskningsprojekt addresserar flera viktiga djurhälsofrågor som drabbar många djur, som exempevis knäledssjukdomar och allvarliga bakterieinfektioner, och jag ser mycket fram emot att följa utvecklingen, säger Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd.

Kriterierna för att tilldelas medel ur AniCuras Forskningsfond handlar om akademisk kvalitet, förutsättningar för publikation i en granskad veterinärmedicinsk tidsskrift och potential för projektet att omsättas i bättre behandlings- eller diagnosmetoder.

Forskning utanför universiteten ovanligt

Veterinärmedicinsk forskning utanför universiteten är ovanligt då finansiering ofta saknas, men med stöd från AniCuras Forskningsfond får även veterinärer som inte är knutna till universiteten stöd för att bedriva klinisk forskning.

 Jag är glad och tacksam att få möjlighet att genomföra mitt projekt. Klinisk forskning är viktigt för veterinärmedicinen, och ger också oss veterinärer och djursjukskötare en möjlighet att utvecklas i våra yrkesroller, säger Sofie van Meervenne, veterinär på AniCura som driver ett av årets utvalda projekt.

De 11 forskningsprojekt som under 2018 tilldelas medel från AniCuras Forskningsfond presenteras på AniCuras hemsida www.anicuragroup.com.

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Group Communications Manager AniCura, +46 73 26 88 86

Om AniCura

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 200 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 4000 passionerade medarbetare tar varje år hand om två miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor www.anicura.se och www.anicuragroup.com

Taggar:

Om oss

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa. Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter. För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna vår hemsida www.anicuragroup.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag är glad och tacksam att få möjlighet att genomföra mitt projekt. Klinisk forskning är viktigt för veterinärmedicinen, och ger också oss veterinärer och djursjukskötare en möjlighet att utvecklas i våra yrkesroller
Sofie van Meervenne, veterinär på AniCura som driver ett av årets utvalda projekt