Nytt system ska minska risken för oönskade händelser i djursjukvården

Report this content

AniCura lanserar nu ett nytt system för att dokumentera och analysera medicinska incidenter på företagets 250 djursjukhus och djurkliniker runtom i Europa. Systemet och arbetsmetoderna är nya inom djursjukvården och banar väg för ett bättre och mer strukturerat sätt att hantera och lära från oönskade händelser i vårdkedjan.

Oönskade händelser och vårdmisstag är en utmaning inom all sjukvård och kan bero på såväl mänskliga faktorer som undermåliga system och processer. Inom exempelvis flygindustrin och sjukvård för människor har systematisk hantering av incidenter under flera decennier varit en viktig del av säkerhetsagendan. Nu lanserar AniCura ett nytt system för att förbättra dokumentation och lärande, samt minska risken för oönskade händelser inom djursjukvården.

- Vi har stora ambitioner inom patientsäkerhet och medicinska incidenter är ett viktigt område att adressera. Eftersom vi är 250 djursjukhus och djurkliniker tillsammans, så kan vi lära oss av varandra och minska risken för att vi gör samma misstag på flera platser, säger Peter Feledy, Group Care Services Director AniCura.

AniCuras nya system är digitalt och inkluderar processer för att dokumentera incidenter samt moduler för att genomföra så kallade rotorsaksanalyser och planera förebyggande åtgärder. En viktig framgångsfaktor är att etablera en lärandekultur där alla involverade ser bortom själva händelsen och istället identifierar orsakerna som ledde till misstaget.

- Jag har arbetat trettio år i djursjukvården och tror att vi kan göra stor skillnad för både patienter och vår egen arbetsmiljö genom att förbättra hur vi hanterar olika medicinska incidenter, säger Titti Sjödahl-Essén, veterinär och kvalitetsansvarig AniCura Djursjukhuset Albano i Danderyd, och fortsätter:

- Misstag kan vara svåra att tala om, men de är en viktig källa till lärande och rätt hanterat kan vi undvika att peka ut enskilda individer och istället stötta våra medarbetare på ett bra sätt.

Det nya systemet för analys och förebyggande av medicinska incidenter implementeras nu inom AniCura i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Schweiz.

För mer information, vänligen kontakta
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886

Om AniCura

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 250 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 5000 passionerade medarbetare tar varje år hand om två och en halv miljon patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor www.anicura.se och www.anicuragroup.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har stora ambitioner inom patientsäkerhet och medicinska incidenter är ett viktigt område att adressera. Eftersom vi är 250 djursjukhus och djurkliniker tillsammans, så kan vi lära oss av varandra och minska risken för att vi gör samma misstag på flera platser
Peter Feledy, Group Care Services Director AniCura