Alex Hekman van Sweco nieuw lid Kernteam Deltatechnologie

Report this content

Alex volgt Frank Goossensen van Arcadis op als vertegenwoordiger van NL ingenieurs in het Kernteam Deltatechnologie van de Topsector Water. Het kernteam wil de exportpositie van Nederland verbeteren door het structureel versterken van Nederlandse kennis en innovatie op het gebied van deltatechnologie. “Ik vind het fantastisch om de kennis die we bij NL ingenieurs hebben in te zetten voor de Nederlandse deltatechnologiesector”, aldus Alex.

Door verstedelijking, groei van de wereldbevolking en klimaatverandering groeit de wereldwijde waterproblematiek. Ook in Nederland hebben we daarmee te maken. Door de lage ligging van ons land hebben we van oudsher veel ervaring met het oplossen van problemen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De Topsector Water is in het leven geroepen om die Nederlandse kennis te bundelen en te exporteren naar het buitenland. 

BRUG TUSSEN INNOVATIE EN PRAKTIJK
Het Kernteam Deltatechnologie houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van deltatechnologie. “De afgelopen jaren is er vooral veel kennis ontwikkeld op gebied van waterveiligheid. De komende jaren liggen er grote uitdagingen op het klimaatadaptief maken van steden en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederlandse ingenieursbureaus kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Door onze betrokkenheid bij de kennisinstituten en bij de uitvoering zijn wij een brug tussen innovatie en praktijk. Wij kunnen ervoor zorgen dat nieuwe kennis niet op de plank blijft liggen, maar toepasbaar wordt. Die invalshoek wil ik heel graag inzetten in het Kernteam Deltatechnologie.“

OVER ALEX HEKMAN
Alex is commercieel manager Water bij Sweco. Hij heeft veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van complexe en grootschalige nationale en internationale projecten. Hij is onder andere nauw betrokken bij het megaproject ‘National Capital Integrated Coastal Development’ in Jakarta. Alex houdt zich bij zijn werkzaamheden in het bijzonder bezig met de samenwerking tussen overheid, ingenieursbureaus en kennisinstituten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Adviseur Communicatie, Ditmar van Diggelen,
+31 88 811 58 38, ditmar.vandiggelen@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,7 miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

Media

Media

Documenten & Links

Quotes

Ik vind het fantastisch om de kennis die we bij NL ingenieurs hebben in te zetten voor de Nederlandse deltatechnologiesector
Alex Hekman, commercieel manager Water bij Sweco
De komende jaren liggen er grote uitdagingen op het klimaatadaptief maken van steden en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederlandse ingenieursbureaus kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Door onze betrokkenheid bij de kennisinstituten en bij de uitvoering zijn wij een brug tussen innovatie en praktijk.
Alex Hekman, commercieel manager Water bij Sweco