Duurzaamheidsscores Nederlandse vastgoedfondsen in 2016 10% verbeterd

Report this content

Alle 13 preferente Nederlandse fondsen die Sweco monitort in opdracht van haar klanten zijn op het hoogste niveau beland van Sweco’s duurzaamheidsindex. Onlangs heeft de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) de duurzaamheidscores van alle deelnemende vastgoedfondsen bekend gemaakt. Op basis van de GRESB-resultaten blijkt dat 13 preferente Nederlandse vastgoedfondsen die Sweco monitort een verbetering hebben gerealiseerd van 10% in 2016. Samen vertegenwoordigen deze fondsen een totale beleggingswaarde van 20 miljard euro.

GRESB meet op wereldschaal de resultaten van vastgoedfondsen op de ESG-gebieden ‘Environment’, ‘Social’, ‘Governance’ en recentelijk ook ‘Health and well-being’. Sweco is GRESB Member en monitort en beheert van een groot aantal pensioenfondsen de indirecte vastgoedportefeuilles, waaronder 30 internationale en nationale vastgoedfondsen en 10 infrastructuurfondsen.

HOOGSTE NIVEAU
“We constateren dat de GRESB-scores van de Nederlandse fondsen in absolute zin op een zeer hoog niveau zijn aanbeland”, aldus Philip Bischop, senior Capital Consultant bij Sweco. Philip is bij Capital Consultants verantwoordelijk voor duurzaamheid. “Binnen de door ons gehanteerde duurzaamheidsindex bevinden alle 13 preferente Nederlandse vastgoedfondsen zich inmiddels in het topsegment. De gemiddelde GRESB-score is 78 voor de woningfondsen, 77 voor de winkelfondsen, 82 voor de kantorenfondsen en 73 voor de bedrijfsruimtefondsen.”

VERBETERING
Een verdere verbetering van de GRESB-duurzaamheidsscore is met name realiseerbaar bij het onderdeel ‘Environment’. Bij dit onderdeel kunnen punten behaald worden met (betere) energielabels, prestatie-indicatoren en prestatiemetingen. Hiermee kunnen vastgoedfondsen aantonen hoe zij de schade aan ons milieu reduceren met het verkleinen van de carbon footprint en het duurzaam gebruiken van natuurlijke hulpbronnen.

ENVIRONMENT
De GRESB-score voor ‘Environment’  laat zien dat 60% van alle 13 door Sweco gemonitorde fondsen   gemeten wordt op het gebied van gebruik en verbruik van energie, water en CO2-uitstoot. Op basis van een ‘like for like’-vergelijking, realiseerden de 13 fondsen in 2016 omgerekend een energiebesparing van 356 woningen, een reductie van CO2-uitstoot van 93 auto’s en een reductie van watergebruik van 6 olympische zwembaden.


SUSTAINABILITY VASTGOED-EVENT
Voor de toekomst van vastgoedfondsen is het belangrijk om te weten wat de volgende stap op het gebied van ESG is. Hiervoor presenteert GRESB in samenwerking met de Capital Consultants van Sweco op donderdag 12 oktober 2017 de resultaten van de GRESB Real Estate Assessments 2017. Tijdens dit sustainability vastgoed-event wordt duidelijk wat de volgende stap is op het gebied van het verduurzamen van vastgoed(fondsen) en het verder verbeteren van de GRESB-scores.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Adviseur Communicatie, Ditmar van Diggelen,
+31 88 811 58 38, ditmar.vandiggelen@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,7 miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

Documenten & Links

Quotes

We constateren dat de GRESB-scores van de Nederlandse fondsen in absolute zin op een zeer hoog niveau zijn aanbeland. Binnen de door ons gehanteerde duurzaamheidsindex bevinden alle 13 preferente Nederlandse vastgoedfondsen zich inmiddels in het topsegment. De gemiddelde GRESB-score is 78 voor de woningfondsen, 77 voor de winkelfondsen, 82 voor de kantorenfondsen en 73 voor de bedrijfsruimtefondsen.
Philip Bischop, senior Capital Consultant, Sweco