Klimaatadaptieve straat Assen: voorbereid op de toekomst

Report this content

Assen en Sweco gaan samenwerken aan een klimaatadaptieve straat. De bewoners geven aan hoe hun ideale straat eruit ziet, de gemeente houdt de technische en kwalitatieve voorwaarden in het oog en Sweco werkt dit uit in een ontwerp voor de klimaatadaptieve straat. Het ontwerpdeel van het project is net gestart en loopt tot het voorjaar van 2018. De uitvoering start in het najaar van 2018.

"We beginnen steeds meer de gevolgen van klimaatverandering te merken," aldus Yska de Leeuw, projectleider bij Sweco. "Het lijkt bedreigend en het lijkt een grote opgave om de negatieve gevolgen te beperken, maar dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Indien we tijdig maatregelen nemen, ontstaan juist nieuwe kansen. Door met elkaar slimme en creatieve oplossingen te bedenken en uit te voeren, wordt klimaatverandering niet een individueel probleem, maar een kans voor iedereen. De klimaatadaptieve straat in Assen is een goed voorbeeld van zo’n kans."

KLIMAATADAPTIEVE STRAAT
Idealiter is een klimaatadaptieve straat een straat die veel water kan bergen, vasthouden en afvoeren, een straat die schaduw biedt bij hitte en geen problemen kent bij droogte. De Emmastraat en de Prinses Irenestraat zijn echter al bestaande straten, waarbij we rekening moeten houden met de bestaande omgeving. Bij het klimaatadaptief maken van de Emmastraat en de Prinses Irenestraat maken we alle afwegingen die zorgen voor ruimte voor water en groen daarom doelbewust.

MOGELIJKHEDEN OPTIMAAL BENUTTEN
Hoe een klimaatadaptieve straat eruitziet, is per locatie verschillend. Volgens Yska is het vooral erg belangrijk dat de hele omgeving bij het proces betrokken wordt: "De klimaatadaptieve straat staat voor een proces waarbij eigenaren en gebruikers met ondersteuning van experts een zo veilig mogelijke leefomgeving voor nu en in de toekomst realiseren. Daarbij dienen de mogelijkheden in een gebied optimaal benut te worden."

INTERACTIEVE KAS-GAME
We hechten veel waarde aan de visie van de bewoners. Zij zullen immers in de klimaatadaptieve straat gaan wonen. We maken daarom gebruik van een interactieve KAS-game: een kwartetspel waarmee bewoners kennismaken met klimaatadaptatie en met de consequenties van klimaatadaptatie voor een straatontwerp. Na het spelen van de game verzamelen we wensen en ideeën. Die nemen we mee in ons ontwerp; we streven naar een straat waarin iedereen gezond en gelukkig kan leven.

VOORBEREID OP DE TOEKOMST
Door met bewoners en gebruikers in gesprek te gaan willen we wederzijds begrip creëren en krijgen we aanvullende ideeën die we vervolgens weer kunnen gebruiken. Met ondersteuning van experts worden deze ideeën omgezet in een straatontwerp waarbij doelbewuste afwegingen voor water en groen voorop staan. Op deze manier krijgt Assen een straat die voorbereid is op de toekomst.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Adviseur Communicatie, Ditmar van Diggelen,
+31 88 811 58 38, ditmar.vandiggelen@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,7 miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

Media

Media

Documenten & Links

Quotes

We beginnen steeds meer de gevolgen van klimaatverandering te merken. Het lijkt bedreigend en het lijkt een grote opgave om de negatieve gevolgen te beperken, maar dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Indien we tijdig maatregelen nemen, ontstaan juist nieuwe kansen. Door met elkaar slimme en creatieve oplossingen te bedenken en uit te voeren, wordt klimaatverandering niet een individueel probleem, maar een kans voor iedereen. De klimaatadaptieve straat in Assen is een goed voorbeeld van zo’n kans.
Yska de Leeuw, projectleider, Sweco
De klimaatadaptieve straat staat voor een proces waarbij eigenaren en gebruikers met ondersteuning van experts een zo veilig mogelijke leefomgeving voor nu en in de toekomst realiseren. Daarbij dienen de mogelijkheden in een gebied optimaal benut te worden.
Yska de Leeuw, projectleider, Sweco