Persbericht: Met twee nieuwe teams zet Sweco in op Smart Mobility

Report this content

Ingenieursbureau Sweco heeft per 1 januari Martijn Elting (37) benoemd tot teammanager Smart Mobility en Jeroen Brouwer (30) tot teammanager Mobility Solutions. Met deze nieuwe teams bij de afdeling Mobiliteit zet Sweco in op de ontwikkeling van Smart Mobility.   

Mobiliteit is een dynamisch vakgebied: de technologische ontwikkelingen en uitdagingen zijn enorm. Denk hierbij aan uitdagingen als het inspelen op klimaatverandering, het tegengaan van fijnstofuitstoot, het verminderen van het aantal verkeersdoden en zwaar gewonden of het creëren van een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Bij Sweco zijn we dagelijks bezig met deze uitdagingen en zien we in hoe belangrijk Smart Mobility is in de ontwikkeling van de stad van de toekomst.

ACTUELER DAN OOIT
“Slimme mobiliteit is actueler dan ooit”, zegt Martijn. “We leven in een omgeving met de slechtste luchtkwaliteit van Europa en het wordt nog een uitdaging om de doelen te halen die we in het Klimaatakkoord van Parijs hebben afgesproken. Ook is het aantal ernstig gewonden in het verkeer bijna op het hoogste punt sinds 25 jaar. Met onze slimme mensen en technieken leveren we een belangrijke bijdrage in het oplossen van deze negatieve effecten van mobiliteit”. 


SMART MOBILITY
Martijn wordt teammanager van het team Smart Mobility dat zich bezighoudt met ITS, verkeer- en mobiliteitsmanagement en de effecten ervan. Hij heeft een achtergrond als projectleider in verkeerscentrales bij Rijkswaterstaat en als verkeersmanager bij Groningen Bereikbaar en is nu ruim een jaar werkzaam bij Sweco op het gebied van Smart Mobility.

Martijn vertelt: “Smart Mobility is meer dan alleen een vak en gaat verder dan alleen ‘verkeer’. Met de technologische ontwikkelingen komen we tegemoet aan de uitdagingen van vandaag en morgen en leveren we een belangrijke bijdrage aan de stad van de toekomst. Dit is een stad met duurzame, veilige, comfortabele en toegankelijke mobiliteit voor iedereen.”

MOBILITY SOLUTIONS
Het nieuwe team Mobility Solutions gaat zich bezig houden met het ontwikkelen van slimme oplossingen voor mobiliteit. Jeroen Brouwer gaat dit team leiden. Jeroen heeft gewerkt bij TomTom en weet alles van Floating Car Data en het ontwikkelen en internationaal uitrollen van realtime verkeersinformatiediensten.

Momenteel is Jeroen bij Sweco bezig met de implementatie van de Smart Traffic-software. “Als je weet hoe het verkeer zich beweegt, kun je daar op inspelen”, stelt Jeroen. “Je kunt voorspellen op welk moment het verkeer bij het kruispunt aankomt en op basis van die kennis het verkeerslicht aansturen. We werken aan software die op basis van een realtime verkeersmodel verkeerslichten proactief aanstuurt. Deze software gaat er straks ook voor zorgen dat de zelfrijdende auto efficiënt en veilig door de stad rijdt.”

VOORBEREID OP DE TOEKOMST
De toekomst van mobiliteit gaat niet alleen om het maken van ruimte voor mobiliteit: het gaat juist om het slimmer toepassen van mobiliteit. Rob Althuisius, afdelingshoofd Mobiliteit: “We maken auto’s en infrastructuur met wegkantsystemen slimmer en kunnen met big-data en modellen beter informatie over mobiliteit genereren, voorspellen en uitwisselen. Hierdoor is het mogelijk slimme keuzes te maken. De focus ligt altijd op de effectiviteit bij de gebruikers, zodat zij zo schoon, comfortabel en veilig mogelijk kunnen reizen; of het nu om de reis van een individu of het transport van goederen gaat.”


Martijn Elting


Jeroen Brouwer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Adviseur Communicatie, Ditmar van Diggelen,
+31 88 811 58 38, ditmar.vandiggelen@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,7 miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

Media

Media

Documenten & Links

Quotes

Slimme mobiliteit is actueler dan ooit. We leven in een omgeving met de slechtste luchtkwaliteit van Europa en het wordt nog een uitdaging om de doelen te halen die we in het Klimaatakkoord van Parijs hebben afgesproken. Ook is het aantal ernstig gewonden in het verkeer bijna op het hoogste punt sinds 25 jaar. Met onze slimme mensen en technieken leveren we een belangrijke bijdrage in het oplossen van deze negatieve effecten van mobiliteit.
Martijn Elting, teammanager Smart Mobility
Smart Mobility is meer dan alleen een vak en gaat verder dan alleen ‘verkeer’. Met de technologische ontwikkelingen komen we tegemoet aan de uitdagingen van vandaag en morgen en leveren we een belangrijke bijdrage aan de stad van de toekomst. Dit is een stad met duurzame, veilige, comfortabele en toegankelijke mobiliteit voor iedereen.
Martijn Elting, teammanager Smart Mobility
Als je weet hoe het verkeer zich beweegt, kun je daar op inspelen. Je kunt voorspellen op welk moment het verkeer bij het kruispunt aankomt en op basis van die kennis het verkeerslicht aansturen. We werken aan software die op basis van een realtime verkeersmodel verkeerslichten proactief aanstuurt. Deze software gaat er straks ook voor zorgen dat de zelfrijdende auto efficiënt en veilig door de stad rijdt.
Jeroen Brouwer, teammanager Mobility Solutions
We maken auto’s en infrastructuur met wegkantsystemen slimmer en kunnen met big-data en modellen beter informatie over mobiliteit genereren, voorspellen en uitwisselen. Hierdoor is het mogelijk slimme keuzes te maken. De focus ligt altijd op de effectiviteit bij de gebruikers, zodat zij zo schoon, comfortabel en veilig mogelijk kunnen reizen; of het nu om de reis van een individu of het transport van goederen gaat.
Rob Althuisius, afdelingshoofd Mobiliteit