Persbericht: Sweco en Ecorys helpen gemeente Alkmaar klimaatbestendig te worden

Report this content

De gemeenteraad van Alkmaar wil in een periode van 15 jaar haar gemeente klimaatbestendig maken om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress. Ingenieursadviesbureau Sweco en onderzoeksbureau Ecorys gaan de gemeente Alkmaar ondersteunen bij de uitwerking van klimaatbestendige maatregelen en de bijbehorende investeringsstrategie.

UITVOERINGSAGENDA EN INVESTERINGSSTRATEGIE
In opdracht van Stadswerk072 gaan Sweco en Ecorys voor de gemeente Alkmaar de maatregelen in kaart brengen die nodig zijn om in een periode van 15 jaar klimaatbestendig te worden (de uitvoeringsagenda). Bij het opstellen van deze uitvoeringsagenda kijkt de gemeente niet alleen naar de effectiviteit van de maatregelen maar ook naar de stedelijke ontwikkelingsvisie van Alkmaar zodat de maatregelen de stad ook mooier en aantrekkelijker maken. Daarnaast worden andere belangrijke opgaven van de gemeente meegenomen, zoals het aardgras vrij maken van wijken.

Op basis van de uitvoeringsagenda gaan Sweco en Ecorys voor de gemeente Alkmaar een investeringsstrategie opstellen. De bureaus analyseren welke kosten gemoeid zijn bij het implementeren van de klimaatbestendige maatregelen en welke schade daarmee wordt voorkomen. Alex Hekman, projectleider bij Sweco: “Samen met Ecorys doen we bij Sweco op dit moment veel onderzoek naar de kosten en baten van maatregelen voor klimaatadaptatie. We zien dat er nog weinig aandacht is voor de verhouding tussen kosten van maatregelen en de schade die we daarmee voorkomen. Door onze betrokkenheid bij klimaatadaptatie in een groot aantal gemeenten in Nederland kunnen we kengetallen ontwikkelen over de effectiviteit van maatregelen. Zo kunnen we nagaan hoe gemeenten kosten kunnen besparen door bijvoorbeeld slim mee te liften op geplande projecten en bestaande onderhoudsprogramma’s.”

VERSNELD KLIMAATBESTENDIG
Arie Swets van Stadswerk072, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Alkmaar: “Hoewel de landelijke afspraak is dat gemeenten in 2050 klimaatbestendig moeten zijn, heeft de gemeente Alkmaar de ambitie om al in een periode van 15 jaar klimaatbestendig te zijn. Met ondersteuning van Sweco en Ecorys gaan we na hoe we klimaatbestendige maatregelen zo slim en efficiënt mogelijk kunnen implementeren, zodat de gemeente Alkmaar en haar inwoners binnen 15 jaar voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering”.

De gemeente Alkmaar heeft in de afgelopen jaren door middel van diverse studies de gevolgen van klimaatverandering in kaart gebracht. Daarnaast is de gemeente gestart met het uitvoeren van wijkreconstructies waarbij al rekening is gehouden met de gevolgen van het veranderende klimaat. Een goed voorbeeld hiervan is de wijk ‘De Hoef’ waar regenwater niet meteen via de riolering wordt afgevoerd maar op de gevallen plek wordt vastgehouden en geborgen. Aan de hand van de uitvoeringsagenda en investeringsstrategie van Sweco en Ecorys, zal de gemeente de komende jaren de klimaatbestendige maatregelen verder implementeren om de gemeente zo voor te bereiden op het veranderende klimaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Senior adviseur PR & Media, Karin Groendijk,+31 6 31963045, karin.groendijk@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,8 miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

Media

Media

Documenten & Links

Quotes

Samen met Ecorys doen we bij Sweco op dit moment veel onderzoek naar de kosten en baten van maatregelen voor klimaatadaptatie. We zien dat er nog weinig aandacht is voor de verhouding tussen kosten van maatregelen en de schade die we daarmee voorkomen. Door onze betrokkenheid bij klimaatadaptatie in een groot aantal gemeenten in Nederland kunnen we kengetallen ontwikkelen over de effectiviteit van maatregelen. Zo kunnen we nagaan hoe gemeenten kosten kunnen besparen door bijvoorbeeld slim mee te liften op geplande projecten en bestaande onderhoudsprogramma’s.
Alex Hekman, projectleider bij Sweco
Hoewel de landelijke afspraak is dat gemeenten in 2050 klimaatbestendig moeten zijn, heeft de gemeente Alkmaar de ambitie om al in een periode van 15 jaar klimaatbestendig te zijn. Met ondersteuning van Sweco en Ecorys gaan we na hoe we klimaatbestendige maatregelen zo slim en efficiënt mogelijk kunnen implementeren, zodat de gemeente Alkmaar en haar inwoners binnen 15 jaar voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering
Arie Swets van Stadswerk072