Persbericht: Sweco houdt Almere groen

Report this content

Ingenieursadviesbureau Sweco gaat de Gemeente Almere ondersteunen in haar opgave om de gevolgen van de essentaksterfte te minimaliseren. De boomziekte veroorzaakt veiligheidsrisico’s en het verwijderen op grote schaal tast ook het groene karakter van de Gemeente Almere aan. Tot eind 2019 zullen zo’n 10.000 essen in de gemeente verwijderd en grotendeels vervangen worden door een diversiteit aan boomsoorten. Met ondersteuning van Sweco op het gebied van project- en omgevingsmanagement wil de Gemeente Almere een veilige leefomgeving en een zo groen mogelijk Almere behouden.

BEDREIGING VOOR DE GROENE STAD
De essentaksterfte vormt voor steeds meer gemeenten een probleem. Met name gemeenten in de polder, waar de es van nature voorkomt, kampen op zeer grote schaal met deze boomziekte. Door de ziekte breken de takken van de es af en valt de es uiteindelijk om met onveilige situaties tot gevolg. Met 800 hectare bos waarbij de es de meest aanwezige boom is, en nog eens 13.000 essen als straat- en laanboom in de stad, is de essentaksterfte voor de Gemeente Almere een groot probleem. Ruim 63% van de essen in de gemeente is op dit moment aangetast. “Het is erg zonde dat er zoveel essen verdwijnen, daarom is het zaak de gevolgen van deze boomziekte voor de stad Almere te minimaliseren", aldus gemeente Almere.

Vorig jaar bracht Sweco met inspecties de essentaksterfte in de Gemeente Almere in kaart. Sweco zal de komende twee jaar de gemeente ondersteunen met het uitwerken van deelprojecten, de communicatie richting stakeholders, het contracteren en aansturen van de uitvoering. “Aan de hand van de resultaten van de inspecties hebben we de uitvoering van het project in verschillende fasen opgedeeld. De essen die het grootste risico vormen voor de veiligheid en bereikbaarheid in Almere worden eerst verwijderd”, vertelt Lammie Dijkstra-Staal, senior adviseur Groen en Integraal beheer bij Sweco. Inwoners en andere betrokken partijen worden op verschillende manieren op de hoogte gehouden van het project. In veel gevallen kunnen de bewoners meedenken over nieuwe bomen in hun straat.

Sweco en de Gemeente Almere werken nauw samen in  de aanpak van de essentaksterfte. “We zijn voortdurend met het projectteam van Sweco in overleg om te kijken wat de beste aanpak is met als doel de werkzaamheden zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren binnen de gestelde kaders. Als gemeente voeren we zelf ook werkzaamheden uit en de resultaten hiervan neemt Sweco in nauw overleg met ons projectteam weer mee in het project", vertelt de Gemeente Almere.

VERDUURZAMING
Gemeente Almere heeft Sweco gevraagd  zich met het project niet alleen op de gevolgen van de essentaksterfte te richten, maar haar kennis en expertise ook voor de toekomst van Almere als groene stad in te zetten. “Door verschillende soorten bomen en groen terug te planten, wordt de biodiversiteit in Almere vergroot en worden risico’s, zoals aantasting van bomen door ziekte, beperkt. Herplanting van gezonde bomen verbetert daarnaast de luchtkwaliteit en kan bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast tegen gaan. Ook kijken we samen met de gemeente hoe we het vrijkomende hout opnieuw in kunnen zetten door het lokaal her te gebruiken”, gaat Lammie Dijkstra-Staal van Sweco verder.
 
Naar verwachting zullen uiteindelijk zo’n 10.000 essen in Almere verwijderd moeten worden. Waar de situatie het toelaat worden de essen zoveel mogelijk behouden of vindt herplanting plaats. "Het is de uitdaging om Almere mooier en meer divers uit de essentaksterfte te laten komen”, aldus de gemeente Almere.


Afbeeling: Zware aantasting door essentaksterfte

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Adviseur Communicatie, Janniene Verheij, +31 88 81160 70, janniene.verheij@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,8 miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

Media

Media

Documenten & Links

Quotes

Het is erg zonde dat er zoveel essen verdwijnen, daarom is het zaak de gevolgen van deze boomziekte voor de stad Almere te minimaliseren.
Gemeente Almere
Aan de hand van de resultaten van de inspecties hebben we de uitvoering van het project in verschillende fasen opgedeeld. De essen die het grootste risico vormen voor de veiligheid en bereikbaarheid in Almere worden eerst verwijderd.
Lammie Dijkstra-Staal, senior adviseur Groen en Integraal beheer bij Sweco
We zijn voortdurend met het projectteam van Sweco in overleg om te kijken wat de beste aanpak is met als doel de werkzaamheden zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren binnen de gestelde kaders. Als gemeente voeren we zelf ook werkzaamheden uit en de resultaten hiervan neemt Sweco in nauw overleg met ons projectteam weer mee in het project.
Gemeente Almere
Door verschillende soorten bomen en groen terug te planten, wordt de biodiversiteit in Almere vergroot en worden risico’s, zoals aantasting van bomen door ziekte, beperkt. Herplanting van gezonde bomen verbetert daarnaast de luchtkwaliteit en kan bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast tegen gaan. Ook kijken we samen met de gemeente hoe we het vrijkomende hout opnieuw in kunnen zetten door het lokaal her te gebruiken.
Lammie Dijkstra-Staal, senior adviseur Groen en Integraal beheer bij Sweco
Het is de uitdaging om Almere mooier en meer divers uit de essentaksterfte te laten komen.
Gemeente Almere