Persbericht: Sweco onderzoekt risico’s klimaatverandering Groningen en Ten Boer

Report this content

Ingenieursadviesbureau Sweco gaat onderzoeken wat de risico’s van klimaatverandering zijn voor de gemeenten Groningen en Ten Boer. Aan de hand van de ‘Stresstest Klimaatadaptatie’ van Sweco willen de gemeenten zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering en eventuele kwetsbaarheden binnen hun gemeente in kaart brengen.  

STARTSEIN KLIMAATSTRESSTEST
De wethouders Roeland van der Schaaf (gemeente Groningen) en Annie Postma (gemeente Ten Boer) gaven vrijdag 20 april jl. het startsein voor de klimaatstresstest. Tijdens een bijeenkomst nam weerman Gerrit Hiemstra de betrokkenen mee in zijn verhaal over ‘het nieuwe klimaat’ en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden. Het onderzoek brengt in kaart wat de risico’s van klimaatverandering zijn voor beide gemeenten en waar eventuele kwetsbaarheden zitten.

BLIK OP DE TOEKOMST
Het veranderende klimaat kan de komende jaren voor miljarden euro’s schade veroorzaken aan onder meer gebouwen, infrastructuur en landbouwgronden in Nederland. Daarnaast kunnen als gevolg van klimaatverandering grotere veiligheids- en gezondheidsrisico’s door bijvoorbeeld wateroverlast en temperatuurstijging ontstaan. “Daar waar nodig kunnen we concrete maatregelen nemen als de resultaten van de stresstest daarom vragen”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen.

ALLE GEVOLGEN IN KAART
Sweco zet de stresstest breed op. Zo wordt er onderzocht wat voor gevolgen klimaatverandering heeft op het waterbeheer, natuurbeleid, mobiliteit, sociaal beleid en de gezondheid van de inwoners van de twee Groningse gemeenten. De stresstest zoemt daarnaast extra in op urgente risico’s zoals gezondheidsrisico’s door hoge temperaturen en verminderde mobiliteit door wateroverlast.

Om alle gevolgen in kaart te brengen werkt Sweco intensief samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en de provincie Groningen. Ook lokale bedrijven en instellingen worden bij het onderzoek betrokken. De hele samenleving zal immers te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Martin Haan, projectleider en senior adviseur Ruimte van Sweco: “Tijdens interactieve sessies beoordelen we samen met alle betrokken organisaties wat de effecten zijn van wateroverlast, hittestress, verdroging en extreme weersomstandigheden voor de gemeenten Groningen en Ten Boer. Zo brengen we in kaart waar eventuele risico’s liggen.”

PILOT VOOR HET NOORDEN
De ‘Stresstest Klimaatadaptatie’ is de eerste grote stresstest die wordt uitgevoerd in Noord-Nederland en dient als pilot voor andere gemeenten in het Noorden. Het ingenieursadviesbureau voerde al eerder vergelijkbare stresstesten uit in andere steden en regio’s in Nederland. Deze ervaring wordt gecombineerd met de lokale en regionale kennis die Sweco heeft opgedaan bij eerdere opdrachten in de regio Groningen. “We zijn trots op deze uitdagende opdracht en kunnen onze lokale en regionale kennis van Groningen prachtig combineren met onze landelijke en internationale ervaring en expertise op het gebied van klimaatadaptatie”, aldus Martin Haan.

2020
Het rijk wil dat alle gemeenten uiterlijk in 2020 een plan hebben opgesteld voor hun eigen regio, waarin aangegeven wordt waarin geïnvesteerd moet worden om zich goed aan te kunnen passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Alle gemeenten zijn hier, samen met relevante partners, verantwoordelijk voor. Een eerste stap om een dergelijk plan op te stellen is het uitvoeren van een zogeheten 'stresstest'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Adviseur Communicatie, Ditmar van Diggelen,
+31 88 811 58 38, ditmar.vandiggelen@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,8 miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

Media

Media

Documenten & Links

Quotes

Daar waar nodig kunnen we concrete maatregelen nemen als de resultaten van de stresstest daarom vragen.
Roeland van der Schaaf, wethouder gemeente Groningen
Tijdens interactieve sessies beoordelen we samen met alle betrokken organisaties wat de effecten zijn van wateroverlast, hittestress, verdroging en extreme weersomstandigheden voor de gemeenten Groningen en Ten Boer. Zo brengen we in kaart waar eventuele risico’s liggen.
Martin Haan, projectleider en senior adviseur Ruimte van Sweco
We zijn trots op deze uitdagende opdracht en kunnen onze lokale en regionale kennis van Groningen prachtig combineren met onze landelijke en internationale ervaring en expertise op het gebied van klimaatadaptatie
Martin Haan, projectleider en senior adviseur Ruimte van Sweco